ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Mlyny: M. Galbavý

redaktor: Zk 2010-07-20

 


Mlyny: Marek Galbavý

mg_mlyny

Výtvarník Marek Galbavý (1987, Zlaté Moravce) je čerstvým absolventom bakalárskeho štúdia sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ateliér Socha a aplikované média Doc. J. Saparu, akad. soch.)
Profilácia umeleckého programu Mareka Galbavého (1987) sa už  počas štúdia koncentrovala na oblasť priestorových médií, kde si overoval viaceré výrazové, materiálové a hmotové polohy sochy, objektu, inštalácie a ich konceptuálny a interaktívny potenciál. Tendujúc k postkonceptuálnemu prejavu sa zameral na analýzu predmetnosti, objemovosti, proporcionality, materiálovosti, ktoré skúma, zamieňa a subverzívne posúva do nových významov a  foriem čítania. Je to analytický a súčasne konceptuálny typ sochárstva, kde popri dôležitosti estetických parametrov autor zvažuje dôsledne aj tematický a ideový rozmer diel. Tematizácia  je v jeho doterajšej tvorbe ambivalentná. Sú to prevažne predmetné veci, duch miesta a jeho pamäť, ale čoraz viac sa zameriava na skúmanie vlastného prežívania a situácie v civilizačnom kontexte vyprázdnenej doby. Svojim vyjadrením blízky post-popartu a novej vecnosti čerpá impulzy  z všednej i hraničnej podoby reality, kde vizuálne rieši jej reverzibilnú možnú polohu videnia. Vo svojom programe čerpá podnety a nadväzuje najmä na britskú neokonceptuálnu scénu 80. a 90. rokov, kde dominuje záujem o konceptuálny prístup k miestu, priestoru, materiálu, proporcionalite, pamäti a zámene inak všedných predmetov a situácií. S motívom osobnej pamäte a jej vyprázdňovania sa zaoberal Galbavý aj v bakalárskej práci – minimalistickej zvukovej multimediálnej inštalácii „1:1“. Dielo Mlyny realizované pre nitriansku nezávislú outdoor gallery / exteriérový podstavec pred nákupným centrom Mlyny / poňal Galbavý ako inštaláciu nájdených predmetov, ktorých pôvodné určenie konotuje činnosti mletia, zomielania a tak odkazuje na pôvodný „pochovaný“ duch miesta. Dielo má aj širší ideový záber, ktorým je mlynček ako symbol času, mletia dejín, osudov mesta a miesta, ale aj aktuálny symbol „mletia“ peňazí. Časti použitých objektov  (autorské ready mades) sú redizajnované súvislou kryštalickou vrstvou. Túto nečakanú a paradoxnú materiálovú zámenu používa Galbavý ako symboliku istej piety a debanalizácie ducha miesta. Povýšenie mlynčekov do podoby muzeifikovanej relikvie či klenotu odkazuje na prázdnu komercializáciu pôvodne hodnotného (a užitočného) historického miesta.

(z tlač. správy)
 

 

Organizátori:  Mgr.art Nina Šošková (AKU FVU Banská Bystrica), Daniel Dida (VŠVU Bratislava)
Odborný garant projektu: Mgr. Mira Sikorová
Kurátorka výstavy : Alena Vrbanová
Miesto: Galéria MLYNY Nitra, 5.august 2010, projekt Outdoor gallery