ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

MAFIN

redaktor: Zk 2010-07-29

 


 

MAFIN
Multikultúrny Amatérsky Filmový Inventár Názorov

23. až 25. septembra sa v priestoroch košického klubu Letom-svetom uskutoční amatérsky (nielen) filmový festival s multikultúrnou tematikou s názvom Mafin. Súčasťou festivalu budú prednášky pre vybrané košické stredné školy, hudobný polo-jazzový „battle“ miestnych muzikantov a výstava tematických fotiek. Súťažiť sa bude o hodnotné ceny. Od konca júna do 16. septembra 2010 máte možnosť natáčať a posielať svoje krátke filmy s tematikou „Môj osobný priestor a iné kultúry v ňom“. O najlepších snímkoch rozhodne odborná porota. Viac na  www.mafin.sk. Zapojiť sa môžu amatéri, profesionáli i celé tímy a to vo veku od 15 do 35 rokov.
Festival si kladie za cieľ povzbudiť mladých ľudí k tvorivej činnosti a upozorniť na stále aktuálnejšiu tému prelínania kultúr – multikulturalizmu, na jeho pozitívne aspekty i riziká, ktoré sa s ním spájajú.

 

Časový harmonogram

SÚŤAŽNÁ FÁZA :

/28.06.2010 - 15.09.2010/
Vyhlásenie a trvanie súťaže (vyhlásenie podmienok, aktívna propagácia, komunikácia a získavanie partnerských stredných škôl)

/16.09.2010 - 22.09.2010/
Vyhodnocovanie súťaže


FESTIVAL :
(táto časť je vyvrcholením tvorivej a súťažnej časti celého projektu)

/23.09.2010 - 24.09.2010/
Nesúťažná sekcia:
Prednášky pre stredné školy

/23.09.2010 - 25.09.2010/ Súťažná sekcia: Prezentácia súťažných filmov

 MAFIN je zároveň neformálnou skupinou mladých ľudí, ktorá má v pláne spolupodieľať sa na príprave kultúrnych a osvetových akcií v rámci východoslovenského regiónu. "Cítime a vidíme potrebu aktívne sa podieľať na kultúrno – edukačnom poli v rámci regiónu, nakoľko tento druh komunikácie problémov prostredníctvom umenia je zatiaľ v tomto regióne nedostačujúci. Radi by sme mladým ľudom ukázali ako je možné realizovať nápady a to s minimálnym vkladom. Prichádzame s projektom festivalu amatérskej vizuálnej tvorby vychádzajúcim z myšlienky multikulturalizmu.
Náš projekt je primárne určený mladým ľuďom z východoslovenského regiónu, prevažne z mesta Košice, ktorým chce ponúknuť možnosť tvorivo sa prezentovať, aktívne reagovať a intereagovať s tým, čo je pre nich „iné“. Jeho hlavnú zložku predstavuje súťaž video tvorby, ktorú doplnia prednášky, koncerty a výstava.

Všetky časti projektu sú zamerané na zvyšovanie miery tolerancie voči iným kultúram, etnikám a skupinám prostredníctvom vizuálneho umenia, slova a hudby, nakoľko je táto problematika dôležitá pre život jednotlivcov a následne väčších celkov nielen na regionálnej úrovni. Našou snahou je prostredníctvom akcie MAFIN ponúknuť alternatívu voči silovému riešeniu konfliktov súvisiacich s inými kultúrami a nahradiť ho symbolickou formou vyjadrenia či už diskusiou, obrazom alebo hudbou.

 

MANIFEST (MAFINEST?)

Každý nový deň je pre človeka výzvou. Výzva, s ktorou prichádzame my, nechce ostať iba náhodným vzplanutím mysle, práve naopak, chce prehovoriť ku generácii, ktorá prehovorí ku generácii, ktorá príde po nej. Naším zámerom je vplývať už v zárodku na to miesto v mysli, kde vzniká presvedčenie. Presvedčenie je jadrom názoru, na ktorý chceme vplývať. Nie sme tí, ktorí ho chcú pretvárať. Chceme aby sa začalo meniť samo vplyvom vlastného úsudku. Preto volíme cestu tvorivého uvažovania, cestu, ktorá vedie človeka k nečakaným riešeniam.

Riešiť konflikt silou je odveký pokus o nájdenie zmieru, nie však mieru. Našou snahou je ponúknuť tým, ktorí sa cítia odlišne, aby poznali, že tento stav mysle nie je akýmsi hriechom ani chorobou. Je naopak tým, čo robí našu dobu takou aká je. Náš svet musí byť odlišný. Náš názor byť iný. Náš výzor však ostáva. Komunikácia ukazuje, že ľudia sú organizmy, ktoré plynú svetom na spoločnej vlne. Nechajme prehovárať rôzne jazyky, rôzne formy. Vykročme k lepšej budúcnosti. Pozerajme sa na svet prostredníctvom obrazu, ktorý sa nám ponúka. Obrazu ktorý je výrazom a symbolom zároveň. Prostredníctvom obrazu človeka...

 

www.mafin.sk