ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Nekonečný okamih...

redaktor: Zk 2010-08-11

 


 

"Nekonečný okamih pred mojím koncom"

 

Nekonečný okamih pred mojím koncom je projektom troch mladých autoriek - Miry Gáberovej, Kataríny Morháčovej a Kataríny Poliačikovej, ktorých cieľom je predstaviť výskum vnútorného a vonkajšieho momentu času "tesne pred koncom". Vo svojich dielach sa snažia pozastaviť nad určitým okamihom, kedy si často uvedomujeme svoju telesnosť, pominuteľnosť, bezmocnosť, (nie)konečnosť...

Autorky si kladú existenciálne otázky : Čo by robili, akoby konali, s uvedomením si vlastného konca – smrti? Čo by chceli zmeniť, dokončiť, vidieť? Rozvíjajú myšlienku konca čisto subjektívnym spôsobom. Pomocou vlastných vizuálnych záznamov  a „vcítenia sa do prežívania vybraných literárnych postáv“ sa súčasne  pokúšajú vytvoriť akýsi všeobecný postoj na základe dobového spoločenského vedomia a preferovania určitých hodnôt.  Markantná je najmä dezilúzia z uvedomenia si toho, že všetko, čo chceli spraviť, prehodnotiť, stihnúť, už nevedia radikálne zmeniť, lebo sa nachádzajú "tesne pred koncom".  Miestami tak môžeme vystopovať romantický konflikt v konaní literárnych hrdinov i jeho rozmanitú vizuálnu podobu v dielach autoriek. Celou výstavou sa tak nesie bolesť(?), melanchólia(?), ticho(?), povrchnosť(?), samota(?), úľava(?) Malej morskej víly, Doriana Graya, Alice v krajine zázrakov, Cathrine Amesburyovej, Esther a Esther Greenwodovej z jednej chvíle „tesne pred koncom(?)“. 

 

gab

 

Mira Gáberová (1979) - vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Daniela Fischera na Katedre maľby a iných médií, kde dnes pôsobí ako doktorandka. Má za sebou aktívnu výstavnú činnosť doma i v zahraničí. Výber z výstav: Syzifova láska (GJK Trnava 2010), Plus mínus XXI (Dom umenia Bratislava 2009), Videoprojection (Bastard gallery Bratislava 2009)

Katarína Poliačiková (1982) – študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby a iných médií. Výber z výstav: Essl award (Essl Museum Klosterneuburg/Viedeň 2009), Donumenta (Kunstforum Ostdeusche Galerie Regensburg 2009), Plus mínus XXI (Dom umenia Bratislava 2009)

Katarína Morháčová (1986) – študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby a iných médií, momentálne pokračuje v štúdiu na Katedre vizuálnych médií pod vedením doc. Ilony Németh. Výber z výstav: Výstava súčasnej kresby (Kasárne Kulturpark Košice, VICE Gallery Praha, Studio Gallery Budapešť 2009), Plus mínus XXI (Dom umenia Bratislava 2009), KEBABB (PGU Žilina 2009) 

  

 

Mira Gáberová, Katarína Morháčová, Katarína Poliačiková
Kurátorka výstavy: Ľudmila Kasaj Poláčková
Trvanie výstavy: 13.8. 2010 – 8.9. 2010


(z tlač. správy)