ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Evolution of s star

redaktor: rk 2010-09-06

 

 

Patrícia Koyšová (1985) v SODA gallery predstavuje svoj najnovší projekt Evolution of a Star nadväzujúci na jej predchádzajúce maliarske série. Koyšová sa v maľbe prejavuje ako neúnavný experimentátor s technologickými možnosťami farby. Autorka upriamuje pozornosť na rukopis a na štruktúru samotnej maľby a to aj pomocou farebnej redukcie, ktorá bola doteraz typická pre jej tvorbu. V niekoľkých sériách si vytvorila celé „laboratórium maľby“ keď rozlievaním a striekaním farby vytvára expresívne povrchy s rozličnou mierou intenzity. Využitím vrstvenia dosahuje priestorovú pôsobivosť vo veľkoformátových dielach, umocnenú aj spôsobom inštalovania napríklad v prípade obrazu Payn & Air na výstave One step forward (Galéria Médium 2010).

 

koys

 

V najnovších dielach Koyšová rozvíja pre seba nedávno objavenú techniku „maľby vzduchom“ keď airbrushovou pištoľou nielen nanáša ale aj „rozháňa“ farbu a vytvára tak hustý štrukturálny povrch s kresbou prúdom vzduchu. Tematicky sa presunul dôraz od „výbuchov farby“, v sérii s témou sopky, k zhlukovaniu „farebných hmlovín“ a vytváraniu pevnejších foriem levitujúcich v neidentifikovateľnom priestore „vesmíru škvŕn“. V takejto analógii narábania s farebnou hmotou a vznikom hviezdy, je obsiahnutá aj náhodnosť procesov vzniku obrazu samotného pri zadaní vstupných dát. Tými sa stáva množstvo použitej hmoty, sila prúdu striekania a teda aj sila „vetra“ rozháňajúceho farbu či veľkosť existujúceho priestoru pre tieto deje. Maliarka nám tak umožňuje vstupovať do prázdnych hviezdnych priestorov zaplnených voľne sa pohybujúcimi čiastočkami hviezdneho prachu a postupne sa zhlukujúcimi mrakmi či hmlovinami ktoré v jednom momente dávajú vzniknúť svetlu hviezdy, jemne tlejúcemu červenými zábleskami či bielej žiare už zrodených hviezd. Pohľad na rozmanité pohyby foriem a prekrývanie priesvitných plôch v Koyšovej obrazoch je tak podobný nočnému hľadaniu mliečnej dráhy, sledovaniu hviezd na oblohe s preletujúcimi Perseidami, či s útržkami oblakov z večerného dažďa. Podobá sa hľadaniu pevnej formy v hviezdnej hmlovine či nájdeniu nového života farebných škvŕn.

Juliana Mrvová

 

 

SODA gallery of contemporary art

Evolution of a star

Patrícia Koyšová

Výstava potrvá do 24. septembra 2010

sodagallery@sodagallery.sk