ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

P. Ševčík - Reflux

redaktor: zk 2010-09-30

 

 

Patrik Ševčík - R e f l u x


V současném výtvarném umění se opakovaně setkáváme s využíváním písma, s „jiným“ čtením, s proměnou a manipulací významu textů prostřednictvím jejich zobrazování, s narušováním diváckých / čtenářských stereotypů, kdy si zpětně uvědomujeme vlastní zaužívané postupy a současně také estetický potenciál grafému. Patrik Ševčík ve své instalaci Reflux provedl prosté zrcadlové převrácení textu. Nároky na úspěšné přečtení obráceného textu zvýznamňuje obsah sdělení, což jsou v daném případě citace z esejů českého filozofa a teologa Václava Umlaufa s názvem Evropské cesty k vlastnímu Já, v nichž Umlauf hodnotí kulturní identitu západoevropské společnosti v historické retrospekci. Mezi základní projevy oné identity patří samozřejmě právě jazyk a písmo. V tomto ohledu je vztah mezi zrcadlovým zobrazením textu a obsahem citace případnou metaforou, ať ve smyslu „nečekaného“ pohledu na vlastní odraz v zrcadle, tak ve smyslu čtení po zpátku jako návratu do minulosti, jejímž prostřednictvím můžeme lépe reflektovat současnost.    

Patrik Ševčík (1974) ukončil doktorandské studium na odboru Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banské Bystrici (2009). Ve své tvorbě pracuje v médiu plošné instalace, specificky v oblasti textovej instalace. Využíva také digitální tisk a ready made. 
 

refx2      refx4  refx5


V oblasti textových instalací autor využívá postkonceptuální principy výtvarné tvorby, někdy s absencí finální materiální podoby díla. Textové plošné instaláce jsou ve většině případů citacemi a výtvarnými interpretácemi nalezených textů. Výtvarné zpracování textů úzce souvisí s jejich obsahem. Ševčík zkoumá výtvarné možnosti práce s textem v umění. Zajímají ho sociální,  socio-politická témata, jako i vliv médií na naši každodennost.


Mgr. Marika Kupková
kurátorka Galerie Kabinet

 

15/09–20/10 2010

Galerie Kabinet
Brněnské kulturní centrum
www.bkc.cz