ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Neznesiteľná všednosť bytia

redaktor: rk 2010-10-26

 

Stano Masár

 


N e z n e s i t e ľ n á   v š e d n o s ť   b y t i a

 

Stano Masár pripravil pre priestory bratislavskej SODA gallery projekt s názvom "Neznesiteľná všednosť bytia".
Autor sa rozhodol "zariadiť" galériu, ktorá svojou podstatou pripomína útulný byt. Nechýba umývadlo, radiátor, polička s pohárom, ventilátor, nástenné hodiny. Objekty, ktoré nás sprevádzajú našim každodenným životom s ich rutinnou funkčnosťou sú prezentované v novej polohe. Tieto akoby rezignovali na svoj doterajší status a rozhodli sa zmeniť ho spôsobom pre nich vlastným. Vytvárajú tak obraz novomodelovanej reality - porušujú gravitačné zákony, znemožňujú ďalšie svoje fungovanie, či zámerne sa deštruujú. Ocitáme sa uprostred reality, kde predmety akoby precitli a začali si uvedomovať svoju identitu; reality, ktorá otvára priestor pre úvahy, pochybuje o pravdivosti toho, čo vnímame a hľadá odpovede na zásadné otázky.

 

 

masr


(z tlač. správy)

http://www.stanomasar.com/