ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Košická moderna - sympózium

redaktor: rk 2010-10-26

 

 

kemodrnK O Š I C K Á   M O D E R N A

Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia

 


Medzinárodné sympózium na tému Košická moderna. Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia sa uskutoční v Historickej sále v priestoroch Východoslovenskej galérie, Hlavná 27, Košice. Súčasťou sympózia bude pracovná výstava prezentujúca diela predstaviteľov košickej moderny dvadsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Východoslovenskej galérie v Košiciach, po skončení sympózia Východoslovenská galéria vydá zborník s príspevkami zúčastnených odborníkov.

 

11.- 12. november 2010 (štvrtok, piatok)

 

 

 

PROGRAM MEDZINÁRODNÉHO SYMPÓZIA


11. november 2010 (štvrtok)


Úvodné slovo
Mgr. Lena Lešková, riaditeľka Východoslovenskej galérie, Košice

Hosť sympózia
Prof. Milan Knížák, Dr. A., riaditeľ Národní galerie, Praha
Postavenie umelca v dobe, keď sa gýč stal globálnou kultúrou


I. Košická moderna v kontexte stredoeurópskeho umenia a odborná literatúra

Prof. Karoly Kokai (Universität Wien, Viedeň)
Maďarská avantgarda vo Viedni 1920–1926 a košický modernizmus

Zuzana Bartošová PhD. (Ústav dejín umenia SAV, Bratislava)
Otázky integrácie „košickej moderny“ či „umenia Košíc dvadsiatych rokov 20. storočia“ do slovenského výtvarného umenia

Prof. PhDr. Tomáš Štrauss (SK)
Zahraničný ohlas košickej avantgardy

10.30 – 10.45 Prestávka

Mgr. Gábor Hushegyi (Slovenské národné múzeum, Múzeum kultúry Maďarov, Bratislava)
Dva svety – modernizmus v ČSR a neobarok v Maďarsku: Dobová maďarská výtvarná kritika v ČSR a hodnotenie tvorby košických modernistov v Maďarsku

Prof. Roman Jaciv (Akadémia výtvarných umení, Ľvov)
Modely modernizmu v ukrajinskom umení v rokoch 1920-1930 v celoeurópskom kontexte

11.45 – 12.15 Diskusia


II. Dejiny a osobnosti košickej moderny

Prof. PhDr. Jiří Hlušička (CZ)
Košické roky v diele maliara Františka Foltýna

Prof. Gyula Ernyey (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapešť)
Gejza Schiller

14.30 – 14.45 Prestávka

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán (Galéria mesta Bratislavy, Bratislava)
Veľký obrazový cyklus Antona Jaszuscha

Katalin Bakos PhD. (Magyar Nemzeti Galéria, Budapešť)
Alexander Bortnyik v Košiciach v roku 1924

15.45 – 16.00 Diskusia

18.00 Recepcia pre aktívnych účastníkov sympózia

Premietanie filmu Návrat tanečnice (zo života Dr. Jozefa Poláka)

 

 

12. november 2010 (piatok)


III. Umelecký život a výstavná činnosť v Košiciach v dvadsiatych rokoch 20. storočia

Mgr. Magda Veselská (Židovské múzeum, Praha)
Dr. Josef Polák a jeho pôsobenie v Košiciach

Mgr. Dagmar Poláčková (Slovenská národná galéria, Bratislava)
Genéza moderného média - plagátu v medzivojnových Košiciach

Dr. Lilla Szabó (Magyar Nemzeti Galéria, Budapešť)
Maďarské vplyvy a vzťahy košickej moderny v zrkadle výstavy v Szentendre Müvészetmalom v roku 2009 a typografie na Slovensku

11.15 – 11.45 Diskusia


IV. Historický a sociálny kontext košickej moderny

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)
Nové impulzy, staré mentality. Spoločensko-politická situácia na poprevratovom Slovensku

PhDr. Iva Mojžišová, Dr. h.c. (SK)
Košice a počiatok psychoanalýzy v Československu. Kultúrno-historický príspevok

Mgr. Ivana Komanická, M.A., PhD. (Fakulta umení TU, Košice)
Príspevok Ivana Macu k diskusiám o avantgardizme

15.45 – 16.00 Diskusia

Hodnotenie sympózia; Určenie bielych miest na mape košickej moderny, návrhy na témy, okruhy, ktoré treba spracovať, resp. na historikov umenia, ktorí sa dajú osloviť; Vytýčenie cieľov pre ďalšie bádanie.

Záver – Mgr. Lena Lešková, riaditeľka VSG

- - -