ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Trio Sokol - Spojka1 (1)

redaktor: milk 2010-11-20

 

 

 

S  P  O  J  K  A    1
 

Augustin Sokol jr., Jozef Sokol a Augustin Sokol

 

 

 

 

(Úvodná poznámka: V zátvorkách sú kľúčové slová. Po ich zadaní do počítačového prehliadača sú na takto vyhľadaných odkazoch uložené pôvodné znenia použitých variantov umeleckých diel. To je v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami o autorských právach. Naše e-kontakty: asokol2001@gmail.com; asokol2001@yahoo.com).

Sme trio spievajúce, pískajúce a hrajúce na gitary. Uvedení sme v poradí podľa dátumov narodenia: 11. november 1995, 20. jún 1951 a 8. február 1943. Augustin Sokol jr. a Augustin Sokol sú syn a otec. Jozef Sokol a Augustin Sokol sú bratia. Jozef je autorom obrazov Obr. 1 a Obr. 2. V súlade s platnými zákonnými ustanoveniami o autorských právach súhlasí s ich uvedením. Obrazy sú zverejnené aj na jeho webovej stránke. Rozmery obrazov sú v centimetroch. (jozef-sokol.webovastranka.sk). http://jozef-sokol.webovastranka.sk/
Obr. 1: „Madona, 1965, olej, 50x40.“.
http://jozef-sokol.webovastranka.sk/image/1292/11149_madona.jpg
Obr. 2: „Galaktické hrátky.jpg, 2009, olej, 63x88.“.
http://jozef-sokol.webovastranka.sk/image/1292/14620_Galaktick%C3%A9_hr%C3%A1tky.jpg
(Z úvodného sóla 2 sekvencie, postupnosť akordov na gitare (ďalej len „postupnosť“): E-E7-E, A-A7-A-E-E7-E, E-E7-E-E7, H7-A7-E-H7, E-A-A7-E-E7-E-H7-A7-E-H7, E-E-E7-E-E7, A-A-E-E7-E-H7-A7-E, celkový čas trvania skladby v sekundách (ďalej len „čas“): 48.).
 

„Lucia, ste ako Helena Trójska, / jée, Lucia, spájate ľudí s humorom, húu, / a Ódu na radosť, / sprevádza váš radostný smiech, / len spomaľte, Lucia, / veď aj zajtra je deň, / a rozkvitnete krajšie, / jak čerešňový kvet, / (pískanie) / tam pri kúpeľoch, v Brusne, / pristáli Asgardi, / tak prosíme Vás, / Lucia, príďte tam aj Vy, / Lucille, please, come back, / where you belong. / I been good to you, baby, / please, don't leave me alone.“.
(Postupnosť: E-D-E-D-E-E, A-A-E-E-H7-A7-E, E-D-E-D-E-E, A-E, A-A-E-E- H7-A7-E, čas: 20.).
„Malý trpaslík, / ale s veľkým oštepom, / (pískanie) / go shi san ni ichi, / itsu yon mi futa hito, / 5-4-3-2-1, / uh huh, it was the Manfreds'.“.
(Postupnosť: E-E7-E-E7, E-E7-E-E7, E-E7-E-E7, čas: 12.).
„Haj jaja haj jaja, / tu je Pocahontas, / veľa dymu, / mokré drevo, / tam sú bledé tváre, / haj jaja haj jaja.“.
(Postupnosť: A-, E-, E-, A-, E-A-E-A-A, čas: 16.).
„Som jedným zo siedmych Asgardov, / čo navštívil vás, / a klon vašej pozemskej Lucie, / očaril nás! / (Pískanie).“.
Zakončenie pesničiek: Výkop až nad „Džodan“ (nad hornú časť tela), blok na „Gedan“ (na spodnú časť tela), s výkrikom „Kiai“ (bojový výkrik s prudkým výdychom)“, ukážka z „Kata“ (zo súborného cvičenia) modlivky nábožnej v štýle „Go Džu Ryu“ (bojového umenia Karate z ostrova Okinawa) a aj z „Kata“ usurijského tigra, v kombinácii so štýlom „Sambo“ (samozaštita bez oružija, teda sebaobrana bez zbrane), úklon s „Os“ (s obradným pozdravom) a ukážka „Tamešivari Tetsui“, (rozbitie, napríklad tehál, s úderom päste).
Wikipedia uvádza: „Karaoke (z japonského kara – prázdny a ōkesutora – orchester) je forma zábavy, kde amatérsky spevák spieva do hudeného základu. Skladby sú väčšinou veľmi známe populárne piesne, z ktorých je čiastočne alebo úplne odstránený hlas pôvodného interpreta. Slová piesne sú zobrazované na obrazovke alebo plátne. Sú často animované alebo menia svoju farbu v závislosti na práve hranej časti. Pomáhajú tak spevákovi udržať správny rytmus. Ako zdroj karaoke môžete použiť midi súbory s vpísaným textom.“.
(Vij a horror classic of 1967 youtube).
http://www.youtube.com/watch?v=DctSay-1WbY
Kto hľadá, ten nájde. Hľadali som vzor. Našli sme ho. Boli to inšpiratívne umelecké diela: „Vij“ od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a „Sen smiešneho človeka“ od Fiodora Michaljloviča Dostojevského. Rozmýšľali sme o možnosti napísať zmysluplný scenár k Sci-Fi filmu „Sen smiešneho človeka“. Ale vraj je to iba nesplniteľný sen pre smiešneho človeka. Možno, že by sa dal aspoň čiastočne splniť. Napríklad, ako scenár pre mini Sci-Fi muzikál. Poznámky k pesničkám v muzikáli by potom tvorili jeho jadro. Tak sme sa o to aspoň pokúsil. Face to face et in medias res! Spojka1 je teda mini SciFi muzikál o Lucii a Asgardoch zo StarGate. Podľa námetov z Gogoľovho Vija a Dostojevského Sna smiešneho človeka. S poznámkami k jednotlivým pesničkám. Príbeh o „Vijovi“ bol už aj viackrát natočený ako film pod rôznymi názvami. Čo keď aj Selma Lagerlofová, Stephenia Meyerová, Joanne Jo Murray J. K. Rowlingová, John Ronald Reuel Tolkien a Clive Staples Lewis využili varianty „Vija“ pri vytváraní podobných svojich umeleckých diel?
(Little Richard Lucille 1964).
http://www.youtube.com/watch?v=lzgtan9iFjw
 

„Lucia, ste ako Helena Trójska.“.
Cestovania v čase s pomocou strojov času nie sú iba výsadou Sci-Fi príbehov. Vyskytovali sa už vo Svätej Biblii alebo v rozprávkach. Ako zázračné ohnivé vozy. Alebo v starovekých gréckych drámach. Ako Deus ex machina. Sú tu však určité obmedzenia. Napríklad, pre osoby v príbehoch zo Svätej Biblie. Účinkujúce osoby síce môžu byť iba výplodom ľudskej fantázie. Môžu to ale byť aj skutoční ľudia, ktorí v minulosti prežívali svoje skutočné životy. Ako niektorí faraóni alebo králi alebo proroci. V Sci-Fi príbehoch sú podobné obmedzenia odlišné. Chýba nám totižto informačná a porovnávacia spätná väzba. Týka sa hlavne mimozemšťanov. Skutočných, s ich skutočnými životmi a s ich skutočnými stretnutiami s pozemšťanmi. Tieto skutočnosti zatiaľ ešte stále neboli jednoznačne a opakovateľne overené. De jure et de facto. Môžeme iba dúfať, že sa to stane v blízkej budúcnosti. Na prvý pohľad sa nám preto zdá, že nie sme v ničom obmedzení. Pri písaní SciFi príbehov alebo scenárov môžeme uzdu výplodov svojej fantázie uvoľniť naplno! Všetko sa dá. Všetko je možné. Ale ako to už býva, zdanie opäť klame. Nemali by sme pri písaní porušovať všeobecne platné prírodné zákony. Tie platia pre celý vesmír. Pre všetkých mimozemšťanov. Pisatelia Sci-Fi príbehov alebo scenárov sa preto snažia o úzku spoluprácu s vedeckými odborníkmi. Sú to obojstranne užitočné spolupráce. Často námety spisovateľov sú následne aj námetmi vedeckých výskumov. Napriek tomu sú takéto spolupráce peňažne nákladné. Nie každá filmová alebo televízna spoločnosť si môže takýto prepych dovoliť. Mali by sme preto u nás prijímať všetky úprimne mienené bezplatné ponuky. Napríklad naše. Týkajú sa aj bojových umení. Sú uvedené ďalej. V poznámkach k ďalším častiam našich pesničiek. Wikipedia uvádza: „V modernej terminológii deus ex machina znamená aj bytosť, objekt alebo udalosť, ktorá sa zrazu objaví a vyrieši zdanlivo neriešiteľnú prekážku (napr. príchod kavalérie). Klasický príklad tohto typu deus ex machina je Homérova Odysea; novším príkladom je Smrť Andromeda od Michaela Crichtona.“ Pre pochopenie týchto príbehov je dôležité si ujasniť aj význam udalosti s názvom priestoročas. V zásade ho uprednostňujeme pred časopriestorom. „Teória relativity nás prinútila od základov prebudovať názory na priestor a čas. Museli sme pripustiť, že čas nie je celkom oddelený od priestoru a nezávislý na ňom, ale že sú spolu navzájom prepojené a vytvárajú jedinú „udalosť“ zvanú priestoročas. s. 33. (...) Často je užitočné chápať štyri čísla, ktoré rozlišujú jednotlivé udalosti, ako súradnice v štvorrozmernom svete nazývanom priestoročas. Nie je v našich silách si takýto svet predstaviť. Ja sám mám veľké ťažkosti, keď sa snažím predstaviť si trojrozmerné objekty, ale je jednoduché kresliť dvojrozmerné diagramy, ako napríklad povrch Zeme. s. 34.“ (HAWKING Stephen William: Stručná historie času. 1991, Praha, Mladá fronta, 190 s., s. 33 až 34, ISBN 80-204-0169-5.) Samotný Hawking píše, že aj on sám má veľké ťažkosti, keď sa snaží predstaviť si trojrozmerné objekty. Vo vesmírnych hlbinách sú ale v obrovských vzdialenostiach ukryté v súbežných skutočnostiach aj viac ako štvorrozmerné priestory. Hľadali sme skladbu o Lucii. Mala by najlepšie vystihovala tento fantastický dejinný priestoročas. Keď sa v Košiciach hral bigbít. Našli sme tak „Lucille“ od Little Richarda. Z roku 1964. „Košice, to je osobitné miesto na konci republiky, kde sa v šesťdesiatich rokoch 20. storočia ešte stále snúbil a miešal akýsi aristokratický pocit lokálpatriotizmu starousadlíkov s novou prílivovou vlnou takzvaných industrializačných dobyvateľov. Takto začína Ireney Baláž svoje rozprávanie o rocku a beate v Košiciach šesťdesiatych rokov 20. storočia. s. 311. (...) Prelom však nastal až vtedy, keď som začal študovať na vysokej škole, kde som sa zoznámil s gitaristom Augustinom Sokolom a jeho kamarátom, spevákom Teddym Farkašom. (...) Tam sa zrodila zostava Štefan Teddy Farkaš – sólový spev, tamburína, Ireney Baláž – sólová gitara, spev, Dionýz Baláž – basgitara, spev, Augustín Sokol – rytmická gitara, spev. s. 312 (...) Programovo sa hneď začal meniť štýl a repertoár. Prešli sme na tvrdšiu muziku, na rhytm and blues, najprv sme kopírovali Rolling Stones, Pretty Things, Manfreda Manna, Kinks, Spencer Davis Group, neskôr sme prešli na vlastnú tvorbu. (...) Samotný názov skupiny The High Brow (čiže Zdvihnuté obočie alebo Lepšia spoločnosť: všetci členovia skupiny boli vysokoškoláci) vymyslela budúca Sokolova manželka. Stalo sa tak v zime roku 1965 na jednej skúške v mrazivej miestnosti historickej budovy bývalého dominikánskeho kláštora, kde vtedy sídlilo riaditeľstvo Pozemných stavieb. s 313.“ (JURÍK Ľuboš, ŠUHAJDA Dodo: Slovenský bigbít. 2008, Bratislava, Slovart, 390 s., s. 311 až 313, ISBN 978-80-8085-466-9.).
(Troy first eight entry of Achilles Brad Pitt battle for Thessaly youtube).
http://www.youtube.com/watch?v=qibrAX4URTc
 

„Lucia, ste ako Helena Trójska.“.
Repetitio est mater studiorum. Preto sme zopakovali túto časť z našich pesničiek. Amor vincit omnia! Cherchez la femme! Láska zvíťazí vždy a nad všetkým! Všade, vždy a za všetkým hľadaj ženu! Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich From, Publius Vergilius Maro, Michelangelo Merisi da Caravaggio a Alexandre Dumas starší. Uznávaní vedeckí odborníci, staroveký rímsky básnik, italský maliar a francúzsky spisovateľ. Tých všetkých, podobne ako nás, hlboko oslovili poučenia z príbehu o krásnej Helene Trójskej. Vynikajúci herec Brad Pitt predviedol vo filme „Trója“, v roli Achilesa, aj názornú a výstižnú ukážku z bojového umenia. Správne vyhodnotil svoje postavenie v nastávajúcom boji.
„Malý trpaslík, ale s veľkým oštepom.“.
V porovnaní so svojim protivníkom bol ako trpaslík. Ale s veľkým oštepom. Jeho oštep bol však vzhľadom k veľkosti a sile protivníka aj tak malý. Preto ho zabodol do zeme. Iba so štítom a s krátkym mečom sa proti nemu rozbehol. So štítom odrazil prvý oštep, ktorý po ňom protivník vrhol. Pustil na zem štít, uhol sa druhému vrhnutému oštepu a s mečom dobehol až k nemu. Iba meč proti meču. Achilesov smrteľný úder s mečom bol o zlomok sekundy rýchlejší. Lebo aj sám bol rýchlejší. V dôsledku svojej výhodnejšej menšej hmotnosti a zotrvačnosti, väčšej hybnosti, ale hlavne rýchlejšej mysle. Lebo jeho myseľ bola čistá. Ako odraz mesačného svitu za jasnej bezoblačnej noci, ktorý sa zrkadlil na pokojnej a hladkej hladine jazera. Naopak. Myseľ protivníka bola ako odraz mesačného svitu na rozbúrených vlnách jazera a ukrytého pod búrkovými mračnami. Neovládateľný hnev, až zúrivosť, to boli tie rozbúrené vlny a mračná v mysli protivníka. Japonskí majstri bojových umení tento čistý stav mysle bojovníka nazývali ako „Mizu no Kokoro“ a „Tsuki no Kokoro“. Zásadný rozdiel medzi našim a tradičným čínskym divadlom je v tom, že v čínskom sú herci navyše aj majstri v bojových umeniach. Neskôr sa to prejavilo aj vo filme a v televíznych seriáloch. Obdivujeme hercov, ako boli Jean Marais a Gérard Philipe. Ich šermiarske umenie vo filmoch „Hrbáč“ a „Fanfán tulipán“ nás ale neoslovilo. Rozdiely medzi úrovňami zvládania bojových umení predvedieme na seriáloch, ktoré sú vysielané cez TV kanály „AXN“ a „AXN SciFi“. William Shatner si v 80. rokoch zahral v slávnom seriáli „Star Trek“. Kapitán James Tiberius „Jim“ Kirk bol v jeho predvedení vynikajúci po všetkých stránkach. Až na jedinú výnimku: jeho bojové scény nás opäť neoslovili. Boli totižto očividne prehrávané. Pri džudistickom chvate „Seoi Nage“, teda prehodenia cez plece, mu jeho protivník sám priam naskočil na chrbát. Potom sa nemotorne prevalil a bezvládne spadol na zem. Ako vrece zemiakov. Základom nácviku v džude sú pády. Spadnúť na zem počas boja môže mať vážne dôsledky. Shatnerové pády na zem nepôsobili vážne. Bola to skôr sranda. Padal na zadok. Pri tom zvodne zdvíhal nožičku. Ako mladá a neskúsená baletka, keď sa pri nácviku pošmykne na podlahe v tanečnej sále. Je zrejmé, že Shatner nacvičoval džudistické chvaty a pády iba povrchne. Sústredili sme sa na seriály, ktorých pokračovania sa natáčajú ešte aj v súčasnosti. David Hewlett si v „StarGate Atlantis“ zahral postavu vedca, ktorý sa volal Meredith Rodney McKay, Joe Flanigan plukovníka, ktorý sa volal John Sheppard a Jason Momoa bojovníka, ktorý sa volal Ronon Dex. McKay bol najprv roztržitý a neohrabaný. Počas dôležitého boja mieril na protivníka s automatickou pištoľou, z ktorej sa vlastne ani nedalo vystreliť. Bola totižto zaistená proti náhodnému výstrelu. Navyše mu z rukoväte pištole už predtým vypadol zásobník s nábojmi. Neskôr ho ale Ronon dokonale vycvičil. McKay už potom zvládal bojové umenia, streľbu z pozemských a aj z mimozemských zbraní. Stal sa z neho, po boku Shepparda a Ronona, ich rovnocenný spolubojovník. Je to výstižný obraz, ako v týchto seriáloch dochádzalo pri zvládaní bojových umení k postupným zmenám k lepšiemu. Platilo to aj pre ženy. Túto trojicu totižto doplnila ďalšia bojovníčka Teyla Emmagan, ktorú stvárnila Rachel Luttrell. V seriáli „Dark Angel“ zase Jessica Marie Alba stvárnila bojovníčku, ktorá sa za mlada volala Max Guevara a v dospelosti Geneva Locke. Je zrejmé, že na rozdiel od Shatnera, všetky uvedené herečky a herci prešli veľmi drahými, dôkladnými a dlhodobými výcvikmi, ktoré boli vykonávané pod odbornými vedeniami vynikajúcich majstrov v bojových umeniach.
(1000inventions hybrid unipolar magnetic optoelectronic and rotating connector).
http://www.1000inventions.org/detail2.php?id=302
„Lucia, spájate ľudí s humorom.“

 

(pokračovanie)