ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Viktor Oravec a priatelia

redaktor: Zk 2010-11-27

 

 

rovasNestáva sa často, aby skupina tematicky aj generačne rôznorodých výtvarníkov vytvorila koncepciu výstavy, ktorá je zároveň kompaktnou ukážkou súčasných umeleckých trendov vo výtvarnom umení. Práve takouto je iniciatíva košického umeleckého združenia Rovás a renomovaného slovenského výtvarníka Viktora Oravca, ktorých zainteresovanému divákovi netreba zvlášť predstavovať. V rozšírenej kurátorskej koncepcii jedného z vystavujúcich autorov Richarda Kittu sa svojou aktuálnou tvorbou odprezentovali ďalší, nie neznámi autori „východného umeleckého bloku” a síce Jozef Suchoža, Otto Szabó, Juraj Sasák a Jozef Tóth.

 

Ústrednou témou výstavy, ktorú v týchto dňoch môžete vzhliadnuť v galerijných priestoroch Kasární/Kulturpark, je „Ťarcha”. Táto téma sa stala zjednocujúcou najmä v úrovni konceptuálnej a divákovi ponúka možnosť vidieť celé spektrum umeleckých prístupov, od klasickejších médií ako maľba, grafika či fotografia, až po umenie performancie, inštalácie, videoinštalácie a interaktívnych objektov. Téma do istej miery evokuje problém súčasnej krajne individualizovanej spoločnosti, ktorá prináša aj negatíva v podobe personálneho odcudzenia a duševnej ťarchy. Táto expozícia zaiste nie je prvou ani poslednou svojho druhu, jej potenciál však tkvie práve v odkrývaní nových polôh a generovaní ďalších podnetných otázok a problémov v oblasti kolaboratívneho umenia. Projekt výstavy Viktor Oravec & Friends je organickou súčasťou projektu Európskeho Mesta Kultúry 2013.

 

 

                

 

 

Profil:


Umelecké združenie ROVÁS vzniklo ako spolok výtvarníkov a nezávislých intelektuálov v r. 1994 na VŠVU v Bratislave. Je viac-národnostná, jej členovia pochádzajú zo Slovenska (Slováci a umelci maďarskej národnosti), z Maďarska (Maďari a umelci slovenskej národnosti), z Rumunska (Rumuni a umelci maďarskej aj slovenskej národnosti). Je združením súčasných umelcov, inteligencie a mladých ľudí, pre ktorých znamená združenie aj priateľský zväzok. Rovás má vyše 40 členov.

Výtvarníci združenia: Mgr.art Jozef Tóth, György Katona (Pápa, Maďarsko), Mgr.art Jozef Suchoža Art.D, Mgr.art Otto Szabó, Gabriel Gyenes, László Kiss (Encs, Maďarsko), Mgr.art Juraj Sasák, Ing. Oskar Kovács, Ing. Beáta Králová, Ing. Kinga Václavová, Mgr.art Vojtech Ferdics, Mgr.art Peter Kočiš, Mgr.art Noémi Ráczová, Mgr.art Viktor Oravec a Richard Kitta (a ďalší).

Združenie Rovás preferuje voľné umenie a nezávislú kreativitu. Pod pojmom voľné umenie rozumie ničím neobmedzenú tvorivosť, ktorá sa neukrýva pod zásterou výrazu „súčasné umenie“ a nehľadá alibi v subjektivizme. Ničím neobmedzená tvorivosť pre nás znamená nezávislosť od absolutizmu jedného smeru či výtvarného štýlu.

Webový časopis ROVART (www.rovart.sk) sa zaoberá súčasným umením, je de facto trojjazyčnou galériou umenia.

 

 Richard Kitta