ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Viktor Oravec v Košiciach

redaktor: Zk 2010-11-27

 

 

viktor oravec"... Nie som typ, ktorý by robil veci do šuflíka. U mňa vzniká všetko za pochodu. Som zvyknutý reagovať na konkrétny priestor a tému..." (Viktor Oravec)

 

 

Viktor Oravec patrí medzi výtvarníkov, ktorí aktívne spoluformovali podobu slovenského výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia. V osemdesiatych rokoch sa ako jeden z troch členov P.O.P. (Pagáč, Oravec, Pagáč) podieľal na realizácií viac ako 50 akcií a performancií. Pre túto trojicu bolo príznačné preberanie konkrétnych prvkov z každodennej reality a znovuvytváranie novej fikcie. Ich dielo je viacvrstvové, obsahuje celú plejádu odkazov a symbolov, čo sa prirodzene prejavilo aj v umeleckom výraze. Ich diela pôsobili sugestívne a dosahovali vizuálne kvality európskeho formátu. Viktor Oravec s Milan Pagáčom realizoval viacero inštalácií, v ktorých skúmal možnosti svetelnej energie a emisie, vždy s dôrazom na neuchopiteľnosť a magickú prítomnosť tajomného a nevysvetliteľného. S kľudným svedomím môžme povedať, že vo sfére akčnej tvorby dospel autor nielen k prehĺbeniu osobnej mytológie, ale najmä k osobitému výtvarného prejavu, a stal sa tak neoddeliteľnou súčasťou slovenskej výtvarnej histórie.

 

Na výstave Viktor Oravec & Friends v Kasárňach/Kulturpark predstavil Oravec ďalšiu zo svojich osobných „mytológií“. Vystavený objekt/inštalácia pod názvom „Sám proti sebe“ pozostáva zo šachovnice (2,8 x 2,8 m), na ktorej sú umiestnené šachové figúry vytvorené z päť-litrových demižónov naplnených vodou. Tieto objekty nesú osobné dáta a údaje autora. Podľa slov autora vznikne na šachovnici „absurdná modelová herná situácia - taká, akú prináša samotný život a realita“.

Práca s názvom „Melanchólia part II“ predstavuje priestorovú inštaláciu, inšpirovanú Albrechtom Dürerom, doplnenú o performanciu. Doplnkom tejto mixmediálnej inštalácie je aj séria autorských kresieb inštalovaných na stenu.

 

               

 

„Koncentrácia energie“ je ukážkou priestorovej inštalácie, environmentu. Pozostáva z farebného neónového svetla vytvárajúce plus (+) a UV svetelného zdroja tvoriaceho mínus (–). Inštaláciu dopĺňa tabuľové sklo reflektujúce obrazy a ich znásobovanie. V rámci tohto priestoru sú prezentované staršie práce autora, najmä dokumentácia jeho výnimočných akcií: Maľba morom (procesuálne dielo), Pochovaný zaživa – splynutie (dokumentácia z akcie), V dierach (záznam z akcie).

 

 

Profil:


Absolvoval Strednú umelecko-priemyslovú školu v Bratislave (1975-1979, aranžérsko-výstavný ateliér, ak. mal. Rudolf Fila) a VŠVU (1979-1985, sklo, doc. A. Žačko). Pôsobí v umeleckej skupine ARTPROSPEKT P.O.P. (Ladislav Pagáč, Viktor Oravec, Milan Pagáč), v rokoch 1989-1995 autorsky spolupracoval s Milanom Pagáčom v skupine Čenkovej deti (Matej Krén, Peter Meluzin, Viktor Oravec, Milan Pagáč, Jana Želibská). Od roku 2008 spolupracuje so skupinou Rovás. Od roku 1991 pôsobí na oddelení skla na Katedre užitého umenia VŠVU v Bratislave. Tvorí v oblasti intermediálneho umenia (inštalácia, performancia, objekt). Žije a pracuje v Bratislave.