ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Mysliteľno_Viditeľno

redaktor: rk 2010-11-29

 

 

Vongrej

 

Martin Vongrej

 

MYSLITEĽNO_VIDITEĽNO

 

OPEN Gallery, Bratislava
Kurátorka: Lucia Gavulová

 

 

 

 

 

Výstavu Martina Vongreja v OPEN Gallery možno vnímať ako komplexné prostredie, ktoré reflektuje problematiku rozporu medzi tým, ako naše bytie podmieňuje zrakový vnem, a ako podnety, ktoré vnímame vedomím (slovami autora problém vedoMVia cez človeka). Zároveň nabáda k prehodnoteniu toho, čo je skutočnosť a čo iba naša domnienka.

 

Predmet výstavy uchopuje Vongrej prostredníctvom maľby, fotografie, projekcie, inštalácie, textu – teda médií, ktoré doteraz vo svojej tvorbe obsiahol. Text (neporušený, preškrtnutý, v zátvorkách i bez nich) a rôznorodé výstupy, z hľadiska použitých médií hybridnej povahy (vrátane geometrických štruktúr, osí, pretínajúcich sa diagonál, zrkadlení, práce s autoportrétom, matematických vzorcov a matríc), sú vo všeobecnosti pre jeho tvorbu charakteristické. Nezriedka ich pretkáva motív autorových iniciál, ktorý sa stretáva v písmenách M a V (ako vizuálno-významová kompresia), čo je signifikantné aj pre projekt MYSLITEĽNO_VIDITEĽNO. Vongrejove inštalácie sú v zásade prostriedkom a dôsledkom jeho bádania, premýšľania nad zvolenou problematikou vo filozofickej rovine vlastných úvah. Usporadúva v rámci nich objekty a médiá na základe jedného konceptu.

 

Na výstave MYSLITEĽNO_VIDITEĽNO možno odsledovať niekoľko odkazov k oblasti fenomenológie. V jednej z inštalácií bude mať návštevník možnosť prežitia tzv. čistej skúsenosti, teda v podstate znovupoznania základu sprostredkovaného javu. Iná paralela sa núka s Merleau-Pontyho Fenomenológiou vnímania, v ktorej v rámci „perceptívneho milieu“ popisuje ľudskú formu existencie vo svete, ktorá je založená na čiastkovej povahe vizuálnej skúsenosti, závislej na „perceptívnom“ obmedzení ľudského vnímania.

 

Martin Vongrej (1986) je od roku 2006 študentom Ateliéru „IN“ Ilony Németh na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2008 sa zúčastnil internej stáže v ateliéry maľby +-XXI prof. Daniela Fischera a v roku 2009 v ateliéry maľby prof. Martina Mainera na FAVU v Brne. V súčasnosti vystavuje na Manifeste 8 - európskom bienále súčasného umenia v Murcii, Španielsko.

 

 

Lucia Gavulová

 

 

 

Organizátor: Nadácia – Centrum súčasného umenia, www.ncsu.sk
OPEN Gallery, Baštová 5, Bratislava
8. december 2010 – 9. január 2011