ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

J. Suchoža - Personal Dome

redaktor: Zk 2010-12-05

 

 

 

J o z e f   S u c h o ž a 

"Limbus-Personal Dome"

 

 

"... netvorím len pre seba. V prvom  rade sa snažím vytvárať osobné „intímne priestory“, ktoré pôsobia na každého inak - čo je aj dôvodom výberu konkrétnych miest pre jednotlivé inštalácie. Tieto priestory si vyberám, aby čo najviac komunikovali s konkrétnou ideou práce. Ich častá nedostupnosť má iba umocňovať ich intímnosť..." (Jozef Suchoža‬)

 

 

Na nedávnom otvorení výstavy Viktor Oravec & Friends predstavil Jozef Suchoža videoinštaláciu, ktorá je modifikáciou inštalácie in situ „Limbus-Personal Dome“, prezentovanej v rámci výstavy My Space. Inštalácia pozostáva z horizontálne umiestnenej kinetickej plochy, na ktorú sa premieta videozáznam nadrozmernej ústnej dutiny. Limbus znamená predpeklie, a ako ďalší z náboženských odkazov, ktoré sú pre autora príznačné, asociuje ľudský hlad a prázdnotu, zároveň  však božský logos/slovo, ktoré spája do harmonicky pôsobiaceho, resp. paradoxne vtipného a ironického celku.

 

suchoza

 

 

Diela Jozefa Suchožu sú charakteristické dômyselným výberom miesta (genius loci) pre ich samotnú realizáciu, pričom v sebe nesú zárodok transcendentálneho. Autor úspešne narába so simuláciou aditívnych priestorov a v rámci tendencie, v ktorej sa snaží použiť čo najjednoduchšiu archetypálnu formu sa dostáva do polohy, ktorá je autonómna, no zároveň univerzálna. Spoločným znakom jeho prác je nenásilnosť a ľahkosť s akou využíva a okupuje vybrané sakrálne či civilné opustené priestory. Rozmer sakrálneho je u Jozefa Suchožu podstatný, nie však bigotný, k čomu prispieva použitie a prehodnocovanie nových materiálov a techník, ktoré autor dokáže skĺbiť do koherentného celku. Intermediálne inštalácie a objekty Jozefa Suchožu patria k expandovaným sochárskym počinom, za ktorými vidieť jeho výsostne konceptuálnu a individuálnu tvorivú energiu, formujúcu harmonický autorský celok.

 

suchoza

 

 

Profil:

 

Jozef Suchoža (*1978, Borša) je absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, odbor sochárstvo (2003), kde pôsobí ako odborný asistent. V r. 2010 tu absolvoval doktorandské štúdium a obhájil titul ArtD. Zaoberá sa voľným a konceptuálnym umením, priestorovými intermediálnymi inštaláciami a environmentami, prevažne v intenciách site specific art.

 

 Richard Kitta