ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

O. Szabó - Pieseň piesní

redaktor: Zk 2010-12-11

 

 

Otto Szabó

(*1965, Rožňava)

 

 

  „Pieseň piesní“, otvorený grafický cyklus, ktorý autor odprezentoval ako nosný v rámci nedávnej expozície s názvom Viktor Oravec & Friends, odráža autorovu dlhoročnú koncepciu a charakterizuje jeho naoko monotematické zameranie. Naoko preto, že aj história mnohokrát potvrdila opodstatnenosť striktného zamerania sa na určitý (umelecký) problém, jedinú myšlienku, ktorá sa stala tím, ktorí ju nanovo a „donekonečna“ objavovali a odkrývali, takpovediac osudnou. Otto Szabó je výtvarník, ktorého je ľahké definovať slovami, no už ťažšie zaradiť do kontextu súčasných vizuálnych trendov, ktoré sa svojou povahou a priori bránia explicitnému vnímaniu duchovnej inšpirácie a tradície. Možno o to viac stojí dnes za povšimnutie tvorba autora, ktorý ide tvrdohlavo svojou vlastnou cestou. Nejde pritom vôbec o insitnú polohu umelca.

  Grafický a maliarsky prejav Otta Szabóa je precízny, koncízny a uvedomelý, podriaďujúci sa osvedčenej kresebnej poetike. Prevažujú figurálne kompozície situované v strohej asociatívnej hre, ktorá anticipuje abstrakciu v zmysle ústrednej idey, idey stvoriteľa a ním stvorených bytostí. Línia ako základný stavebný prvok tu ustupuje inverzným plochám, ktoré konzervujú a sprítomňujú ľudské nevedomie, priestor, ktorého poznanie je ráciu akoby zakaždým odopierané. V prípade priestorových grafík, ktoré pôsobia prirodzene expanzívnejšie sa autor dostáva k úvahám o haptickosti grafického diela a iných možnostiach jeho percepcie divákom. Umenie Otta Szabóa zastupuje istý spodný prúd výtvarného umenia, kde je mystické naozaj mystické  a posvätný obraz neznamená nič iné ako posvätný obraz.

 

Richard Kitta

 

 

 szabo

 

Profil autora:

Absolvent Vysokej školy výtvarného umenia v Bratislave, odbor voľná grafika (1994). Zaoberá sa voľným maliarstvom, sakrálnym umením, klasickými grafickými technikami a počítačovou grafikou, umeleckou logistikou a organizovaním rôznych sympózií a umeleckých akcií. Je zakladateľom a predsedom združenia Rovás a zodpovedným redaktorom internetového časopisu Rovart. Učí grafické techniky na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.