ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

J. Sasák - Kocka

redaktor: milk 2010-12-11

 

 

Juraj Sasák

(*1985, Košice)

 

 

Nedávnu výstavu umeleckého združenia Rovás v Kasárňach / Kulturpark obohatil aj Juraj Sasák a to o ďalší zo svojich rozmernejších objektov. S najväčšou pravdepodobnosťou  ide o (ne)nápadný odkaz na školu suprematistov – čierny kubus, visiaci v bielom priestore galérie, v ktorom sú vytvorené priezory pre možné sledovanie  „víriacich sa chaotických častíc“ umiestnených vo vnútri. Fyzikálny problém zadefinovania zložitého pohybu ako aj iné sprievodné fenomény okolitej reality, sú evidentné a prítomné aj v predošlých umeleckých stratégiách autora. Aktuálnosť zvoleného, v podstate „vždy neukončeného“ tvaru k danej vedeckej otázke naznačuje jeho tvorivý nepokoj, čo je však zároveň prísľubom kontinuálneho umeleckého vývoja.


Doménou tohto mladého výtvarníka sú predovšetkým inštalácie, kinetické objekty a videoart. Druhú rovnocennú polohu tvoria umelecká fotografia a dokumentárna audiovizuálna tvorba. Diela Juraja Sasáka majú prevažne technizujúci naturel vyplývajúci zo samotného backgroundu výtvarníka, ktorý sa pohybuje a orientuje v oblasti nových, nielen digitálnych médií a technológií. Osobitou a spoločnou črtou jeho inštalácií ako napr. „The Depandance“, alebo „Genesis“ je úprimný záujem o prítomnosť ako odkaz predchádzajúcich generácií a zároveň filozofujúci pohľad na svet. „Genesis“ je kinetickou inštaláciou pozostávajúcou z piatich, v priestore visiacich gulí. Ide o simuláciu Newtonovej hojdačky, ktorá je všeobecne známou demonštráciou princípu prenosu pohybovej energie. Problém však Sasák vtipne rozvinul práve aplikovaním videoprojekcie, ktorá Newtonovmu modelu pridala ľudský rozmer, a to v podobe projektovaných očných zreničiek. Autor si takto udržal odstup aj od najabstraktnejšieho monológu. Zároveň používaním menej dostupných materiálov (tekutý magnet) ako aj bežných (fit-lopta) rozširuje škálu prostriedkov, priestor všeobecného vnímania a konečného umeleckého zážitku diváka. „Sun Drive“ je zas príkladom interaktívnej videoinštalácie založenej na real-time procese. Jednoduchý vizuálny podklad („statický“ videozáber) sa uvádza do pohybu v závislosti od aktivity diváka, resp. jeho tieňa pred projekčnou plochou.

 

Richard Kitta

 


 


 

 

 

Profil:
Absolvent Fakulty umení TU v Košiciach, Ateliér nových médií (2010). Zaoberá sa voľným a konceptuálnym umením, priestorovými inštaláciami, videoartom. Venuje sa tvorbe reportáží a dokumentárnych filmov pre rôzne televízne spoločnosti, realizuje aj promo-filmy a reklamné spoty. Zaoberá sa fotografickým umením.