ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

J.Tóth - Autobiografia

redaktor: rk 2010-12-31

 

 

Jozef Tóth‬

(*1979, Košice) 

 

 

Jozef Tóth je maliar mladšej strednej generácie, výtvarník citlivého, no zároveň zrelého expresívneho gesta. Práve v týchto „dobre utajovaných“ expresívnych náznakoch je autor najpresvedčivejší  a nebolo tomu inak ani na kolektívnej výstave skupiny Rovás. Tóth je autor, ktorý to, čo maľuje naozaj žije, resp. to platí aj rekurzívne. Z pohľadu reflexie súčasnej maľby môže byť takýto prístup skôr zavádzajúci, hraničiaci s romantickým preludom našich nevlastných starých otcov. Situácia však naznačuje, že výsledok takéhoto postoja je paradoxne novým aj keď spôsob nazerania na súčasnú maľbu je neustále až manieristicky prehodnocovaný a nesignalizuje vedomý a jasný návrat k poctivosti. Na výstave Viktor Oravec & Friends sa Jozef Tóth predstavil v dvoch polohách.

Jednou z nich je autentická až autobiografická „koláž“ obsahujúca vždy indiferentný podklad, javisko, z ktorého vystupuje lineárne radený text - osobná modlitba. Tieto elementy sú vo vzájomne zosúladenom protiklade. Farebná škála je tu obmedzená takmer na efekt kontrastu. Druhou z nich je expresívnejšia tvár autora, kedy máme možnosť čítať síce nie explicitný text ale atmosférou nabité plátna, v ktorých je zreteľná orientácia na duchovné záležitosti a zároveň sympatické ľudské váhanie nad neriešiteľnosťou každodennej (sur)reality. Textové informácie takmer abstrahované na nič hovoriace grafémy sa objavujú aj v jeho predošlých prácach, kde kombinuje obraz so svetelnou projekciou, vytvárajúc tak dojem prchavosti a dočasnosti. Obrazy vystavenej série sú rôznorodejšie, dokonca ich selekcia môže pôsobiť miestami pitoreskne až sebakriticky. To je len dôkazom toho, že autor vie čo robí, čím žije a má dostatočný odstup od vlastného autorského ega. 

Richard Kitta

 

 

tóth

 

Profil:

Absolvent Akadémie umenia v Banskej Bystrici, odbor Výtvarné umenie - maľba. Zaoberá sa monumentálnym maliarstvom, voľným a sakrálnym umením. Pôsobí ako reštaurátor a učiteľ výtvarných disciplín.