ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Expresia-Manierizmus-Histórie

redaktor: milk 2011-01-14

 

 

Š t e f a n   B a l á z s

Expresia / Manierizmus / Histórie
maľba obdobia 1987 - 1993

 


sb1Po vlaňajšej výstave aktuálnej geometrickej tvorby Štefana Balázsa v koncepcii Jiřího Valocha (Dom umenia, Bratislava) predstavujeme jeho ranú figurálno-expresívnu tvorbu 1985 – 1992. Súhrnne tým poukazujeme na zrelého autora, ktorý je v kontexte súčasného slovenského výtvarného umenia neznámy, alebo známy len nedostatočne.
Príčin jeho doterajšej nepatričnej marginalizácie bolo viac. Jednak je to jeho pôsobenie v Rimavskej Sobote, kedysi významnom centre Gemera, dnes však kultúrne málo aktívnej a od umeleckých centier vzdialenej destinácii. Druhým je jeho inklinácia k špecifickému charakteru geometrickej abstrakcie, ktorá rezonuje skôr na medzinárodnej scéne než u nás. A tretím dôvodom je fakt, že je v „nevýhodnej“ pozícii kultivovaného solitéra, ktorý je súčasťou silnej generácie mimoriadne agilných umelcov (Ivan Csudai, Laco Teren a ďalší), ktorí si prísne strážia svoje teritórium rovnako ako svoj dosah a vplyv – na svojich súčasníkov i nasledovníkov. Pravdepodobne súhrn týchto troch faktorov spôsobil, že Balázs nebol zaradený do normatívnej výstavy a výpravnej publikácie Slovenskej národnej galérie, ktorá v roku 2009 monograficky mapovala 80. roky 20. storočia, čo viacerí kritici považujú za kunsthistoricky nezodpovedné.


Balázsova tvorba je na našej scéne ojedinelá tým, že oponuje prakticky celej vyše polstoročnej histórii slovenskej abstraktnej maľby – nech vnímame ako dominantnú jej štrukturálnu či neo-konštruktivistickú, alebo v jej vnútri partikulárne op-artovú, konkretistickú, alebo ešte neskoršiu počítačovú podobu. Má totiž znaky analytickej maľby, priznáva rukopis a integritu zvoleného tvaru narušuje maliarskym gestom (v ťahu na ploche, ale aj v jeho pastóznej plasticite). V kontexte polemiky s čistou plochou geometrie na Slovensku sa z vývojového hľadiska ponúka analógia len k tvorbe Alojza Klimu. Ten síce tiež dodržiaval „hladkosť“ povrchu a rukopis je v jeho tvorbe len sekundárny, ale použitím „banálneho“ kartónového materiálu pre podklad a zámernou „nedbalosťou“ niektorých odtlačkov či línií dosiahol dôležitý efekt gestiky a narušenia uhladenosti už v 60. rokoch 20. storočia. Latentne pôdorysný modul u oboch autorov tiež podporuje relevanciu tohto prirovnania. Nachádzame tak v našich dejinách pevný oporný bod aj pre „kritickú“ stratégiu v geometrickej abstrakcii, čo jasne približuje Balázsa kontextu, ktorý mu býva nepriamo upieraný.
Jiří Valoch na vernisáži v Dome umenia (december 2010) povedal, že „bez svojich raných figurácií by Balázs nedospel práve k tomuto konkrétnemu typu svojej abstrakcie“, čo môže vyznieť ako poznámka na okraj. V skutočnosti sa však jedná o zásadné stanovisko k celku jeho tvorby, pretože identifikuje moment, ktorý je pre umelca dospievajúceho od figurácie ku geometrii životne dôležitý. To čo by sme mohli vnímať ako zlom je v skutočnosti plynulý a najmä logický prechod, v ktorom existuje množstvo odkazov ku svojim starším postulátom a naopak, množstvo predznamenaní v ranej tvorbe. Som preto presvedčený, že táto výstava bude pre bratislavské publikum príjemným prekvapením.

 

Richard Gregor

 

Kurátor výstavy: Richard Gregor
Vernisáž výstavy: pondelok, 17. januára 2011 o 18,00 hod.
Trvanie výstavy do 30. 1. 2011.

Na vernisáži sa bude konať prezentácia autorského katalógu Š. Balázsa, do ktorého prispeli textami: Jiří Valoch, Alena Vrbanová, Richard Gregor a Gabriela Garlatyová.

 

 

Štefan BALÁZS 
Narodil sa 6. februára 1958 v Podbrezovej. Štúdium: 1979–1985 / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave. 2000–2003 / VŠVU v Bratislave, Katedra maľby, doktorandské štúdium, (ArtD.), Prof. Rudolf Sikora, akad. mal. V r. 2005 habilitoval na docenta (Doc.), VŠVU, Bratislava. Od 1995 / Katedra výtvarnej tvorby, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný asistent do 2004, 2004-2008 / vedúci FHV UMB v Banskej Bystrici, od 2005 / docent KVT, FU, UMB, Banská Bystrica. Od 2008 docent na Akadémii umení Banská Bystrica, FVU, vedie Ateliér kresby. Od 2009 prodekan FVU AU Banská Bystrica.

 

Aktuálna výstava je treťou po sebe nasledujúcou výstavou Štefana Balázsa, prezentujúcou jeho tvorbu:
1. Sémantické geometrie, Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava, 3.12.2010 - 9.1.2011, kurátor výstavy Jiří Valoch
2. The Nineties / Organics, Gallery Kressling, Zámočnícka 8, Bratislava, 3.12.2010 - 10.1.2011.
3. Expresia / Manierizmus / Histórie, Slovenská výtvarná únia, Bratislava, kurátor Richard Gregor.

 

www.balazs.eu.sk