ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Home Edition

redaktor: Zk 2011-02-20

 


HOME EDITION

 

Výstava Home edition prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok. Z priestoru intimity a tradičnej rodiny, ktorý je v priamom protiklade s miestom práce a inštitúciami, sa zmenil na otvorený priestor charakterizovaný rôznymi formami spolunažívania a komunikácie. Mobilita a flexibilita, existenciálne nomádstvo sa mieša s úžasnou archaickosťou a staro-novými domácimi rituálmi. Domov ako komerčný produkt life-stylových časopisov je zároveň priestorom, kde najdlhšie pretrvávajú zvyky a fungovanie komunity na princípe solidarity a daru. Uvidíme, že domov je miestom, kde sa paradox archaickosti s radikálnym rozvojom objavuje obzvlášť farbisto.

Autorky zo Slovenska a zo zahraničia prizvané do projektu sa vo svojej tvorbe alebo vo vybraných dielach ťažiskovo venujú problémom súkromného priestoru ako miesta intimity, miesta individuálnej fantázie, rodinnej pohody a neustálej deľby práce, ale aj miesta izolácie a vnútorného nepokoja. So zariaďovaním, zútulňovaním a skrášľovaním najbližšieho prostredia súvisiace rituály sú stredobodom záujmu prác viacerých z nich. Ich prístupy sa vyznačujú nevtieravým humorom, hravosťou, ktorej základom je pozorovanie najbližšieho okolia, vecných úkonov, individuálnych prejavov všedného života. Vyznačujú sa istou formou bizarnej narácie a vizuality, ktorá korešponduje s absurditou niektorých každodenných situácií a problémov v súkromí. Na výstave sa autorky predstavia dielami z posledného obdobia, viaceré z nich budú slovenskej verejnosti prezentované prvý raz. Výber sa vyznačuje mediálnou rôznorodosťou: video, inštalácia, fotografia, maľba, kresba, objekt.

Napriek tomu, že dôraz nie je kladený na problém gendrovej diferenciácie, výber autoriek a ich mapovanie témy automaticky kladie otázky a ponúka interpretačné roviny súvisiace s rodovou tematikou v súčasnom umení. Tie môžu byť nesmierne prínosné, ak prestaneme používať modernistické meradlá, vrátane kategórie ideológie a inštitúcie. V tomto smere môže výstava, so svojim konceptom a konfrontáciou jednotlivých prístupov priniesť nové podnety aj pre formulovanie gendrových tém. 

(z tlač. správy)  


Autorky:

Miriam Bajtala (AT), rakúska autorka, študovala na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (ateliér fotografie Eva Schlegel), absolvovala zahraničné rezidencie v Paríži, v Los Angeles, v Ríme. Pracuje v médiu videa, fotografie, kresby a inštalácie. 

Barbora Čisáriková (SK), študentka v Ateliéri nových médií (doc. Anna Tretter), pracuje v médiách video, fotografia, performance.

Lucia Dovičáková (SK), absolventka FUTU KE (ateliér prof. Rudolfa Sikoru), finalistka Ceny Oskára Čepana za rok 2006, vystavovala o. i. v Prahe, Berlíne, Viedni, Londýne. Venuje sa maľbe, kresbe, animovanému filmu.

Svetlana Fialová (SK), absolventka AVU v Prahe (doc. Vladimír Skrepl), vystavovala v Prahe, Budapešti, Belehrade. Venuje sa maľbe, grafike, inštalácii.

Mira Gáberová (SK), doktorandka na VŠVU v Bratislave (doc. Anna Daučíková), nositeľka Essl Award Special Prize 2007, vo svojej tvorbe sa venuje prevažne videu, maľbe a kresbe.

Eva Koťátková (CZ), víťazka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2007, výrazná postava súčasného českého vizuálneho umenia, pravidelne vystavuje doma a v zahraničí.

Ina Loitzl (AT), štúdium na Mozarteum v Salzburgu, na Hochschule für angewandte Kunst vo Viedni (prof. Peter Weibel). Pracuje s videom, animovaným filmom, textilným objektom, kolážou.

Lucia Nimcová (SK), študovala na Inštitúte tvorivej fotografie SU v Opave, na Rijksakademie v Amsterdame, je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2007, Ceny Oskara Barnacka 2008, Ceny Tatra Banky za umenie 2009. Jej tvorba sa sústreďuje na médiá fotografie a videa.

Katarína Poliačiková (SK), doktorandka na VŠVU v Bratislave (prof. Daniel Fišer), finalistka Essl Award CEE 2009. Pracuje prevažne v médiu inštalácie, objektu, maľby a kresby.

Pavla Sceránková (SK), absolventka AVU v Prahe, štipendiátka DAAD na UDK v Berlíne (prof. Tony Cragg), laureátka Ceny Cypriána Majerníka, finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého a Ceny Oskára Čepana. Vo svojej tvorbe sa venuje soche, objektu, inštalácii, videu.

Anna Tretter (DE), multimediálna umelkyňa a vysokoškolská pedagogička. Od roku 2007 vedie Ateliér nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach. Pracuje v médiách inštalácie, fotografie, kresby, videa.

Vlasta Žáková (SK), absolventka FUTU v Košiciach (ateliér prof. Sikoru). Pracuje v médiu textilného objektu a textilného obrazu. Finalistka Ceny národní galerie Praha za rok 2008.

 

Usporiadateľ: Banskobystrický samosprávny kraj  a  Stredoslovenská galéria  v  Banskej Bystrici
Názov výstavy: Home edition
Miesto konania: Námestie Š. Moyzesa 25, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: do 29.5.2011
Kurátorky: Gabriela Kisová, Ivana Komanická