ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Strabag Artaward International

redaktor: Slávka Kittová 2011-01-31

 

Strabag Artaward International je cena podporujúca umenie v oblasti maľby a kresby určená premumelcov do 40 rokov veku. Toto ocenenie je pokračovaním Strabag Artaward, ktorou boli oceňovaní rakúski umelci viac ako 13 rokov.

 

ZÚČASTNENÉ KRAJINY 2009 - 2011: 
Rakúsko, Maďarsko, ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO
Od roku 2009 do 2011 sa umelci zo štyroch krajín, Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska môžu prvýkrát zúčastniť Strabag Artaward International. Zúčastnené krajiny sa budú meniť každé tri roky.
Cena Artaward International je dotovaná vo výške 15.000 Eur. Okrem toho sú udeľované štyri uznania vo výške 5.000 Eur. Po udelení ceny a spoločnej výstave všetkých ocenených diel má každý z vyznamenaných umelcov možnosť samostatnej výstavy v Artlounge v Strabag Hause vo Viedni.

 


1. Podmienky účasti
• Tejto súťaže sa môžu zúčastniť umelci z Rakúska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Účastníci musia byť buď občania jednej zo štyroch krajín, alebo musia mať trvalé bydlisko najmenej po dobu 5 rokov.
• V čase prezentovania na Artaward dňa 30. júna 2011, nesmú dovŕšiť účastníci  svoje 41. narodeniny.
• Podmienkou pre účasť v tomto ocenení je, že umelec má systematické, umelecké vzdelávanie (študenti alebo absolventi umeleckých akadémií, vysokých škôl alebo univerzít). Umelec - samouk nie je oprávnený k účasti.
• Akékoľvek použitie súdneho sporu v súvislosti s aplikáciou je vylúčené. Účasťou prijímajú  všetci účastníci rozhodnutia poroty.
• Každý účastník je držiteľom autorských práv v zmysle Umenia 10, odsek 1 rakúske autorského práva. Rovnako víťazné dielo z predložených umeleckých diel zostáva vo vlastníctveúčastníka. Avšak, účastník súhlasí s tým, a to bez obmedzenia a výhrad, jeho umelecké diela, ktoré prezentoval na Strabag Artaward môžu byť prezentované, fotografované a zobrazované bez poplatku.
• Predloženým umeleckým dielam nesmie byť udelené akékoľvek verejné miesto (územný orgán) a musia byť v osobnom vlastníctve umelcov.

 

2. Cenový fond
• Hlavná cena Artaward je 15 000 EUR.
• Ďalšie štyri miesta sú po 5 000 EUR/ miesto.
• Po slávnostnom ceremoniáli a kolektívnej výstave všetkých výherných diel získa každý z piatich víťazov priestory pre sólovú výstavu v Artlounge v Strabag Haus vo Viedni.
• Diela víťazov budú odkúpené do zbierky Strabag Artcollection.
• Ocenení umelci budú pozvaní na pobyt v umeleckom ateliéri Strabag Artstudio.

 

3. Online priháška/ www.strabag-kunstforum.at
Umelci, ktorí sa chcú zúčastniť, tak môžu urobiť prostredníctvom internetu na webovej stránke www.strabag-kunstforum.at (artaward) v termíne od 17.1. - 20.2.2011. Je nutné dodržať striktné pravidlá uvedené na internetovej stránke a správne vyplniť formulár v anglickom alebo nemeckom jazyku.
Tieto položky sú povinné:
• Krátky životopis, výstavy
• Tri digitálne fotografie umeleckých diel (RGB JPG, 72 dpi, max B 1024 alebo H 768) určených do súťaže s popisom techniky, rozmeru a hodnoty poistenia diela. Dielo musí byť vytvorené v období medzi rokmi 2009 až 2011 a nesmie byť väčšie ako 2,5x2 m, technika maľba alebo kresba (nie tématické). Inštalácie, video, digitálne výtlačky alebo fotografia nie sú povolené.
• K žiadosti je možné pripojiť tri fotografie starších diel (nepovinné).

 

4. Predbežná porota online: 21.2. - 13.3.2011        
Predbežná porota sa skladá z rovnakých členov poroty ako vo finále (pozri bod 6). Na základe diel predložených on-line bude vyberať predbežná porota kandidátov, ktorí potom budú zaradení do záverečného kola. Od 15. marca 2011 budú všetci umelci oznámení písomne. Umelci vyzvaní k účasti vo finálovom kole dostanú všetky ďalšie informácie k predloženiu originálneho diela. Galéria nominovaných: www.strabag-kunstforum.at (artaward)

 

5. Odovzdávanie originálov (diel)
Všetci umelci vybraní do finálneho kola musia predložiť tri originály diel uvedených  v on-line aplikácii. Predložené originály musia byť označené na zadnej strane s menovkami,  mailom / poštou a musia byť dobre zabalené. Umelec sám organizuje a nesie všetky náklady  a riziká dodania umeleckých diel do a z kancelárie Strabag. Umelecké diela sú poistené odo dňa ich príchodu na príslušnú kanceláriu Strabag až do dátumu keď sa opäť odovzdajú.
• Umelecké diela účastníkov, ktorí nežijú v Rakúsku musia byť doručené do kancelárie Strabag úradu príslušnej krajiny (pozri str. 3, 4), medzi 28. a 30. marcom 2011 (pondelok až streda: 9:00 - 16:00 hod.) Odtiaľ budú umelecké diela spoločne odovzdané do Viedne.
• Umelecké diela rakúskych účastníkov musia byť bez výnimky doručené na Artlounge v podkroví Strabag Hausu medzi 28. a 30. marcom 2011 (pondelok až streda: 9:00 - 16:00 hod.). V prípade veľkého formátu  (kus nad 2m) volajte 01/22422-1848 s predchádzajúcim oznámením o doručení.

 

6. Finálová porota, STRABAG ARTLOUNGE VIEDEŇ: 06.04.2011
Dňa 6. apríla 2011 sa zíde konečná porota spoločne na Strabag Artlounge vo Viedni vybrať víťazov Strabag Artaward International. Následne na to budú všetci účastníci informovaní o vymenovaní / vrátení originálov. Víťazné diela zostanú / budú vystavené kolektívnej výstave v Strabag Kunstforum. Víťaz Artaward a štyria ďalší nominovaní umelci budú vyhlásení na slávnostnom ceremoniáli v júni.


Členmi poroty sú:
Zsolt Petrányi, Director of Mücsarnok, Kunsthalle Budapest
Karel Císař, Curator, Expert of young art, Prague
Taťjana Langášková, Director of Czech Centre, Vienna
Juraj Čarný, Curator, Gallerist, Bratislava
Beata Jablonská, Curator, Arthistorian, Academy of Fine arts and Design, Bratislava
Carl Aigner, Director, Landesmuseum Lower Austria, President of ICOM Austria
Edith Raidl, Expert and collector of contemporary Austrian art, Vienna
Wilhelm Weiss, Barbara Baum, Director and Curator, Strabag Kunstforum     
    
7. Zbierka originálov: 13. - 15. apríl 2011
• Umelecké diela účastníkov, ktorí nežijú v Rakúsku, budú vrátené na príslušné Strabag sídlo a mali by byť vyzdvihnuté od 13. do 15. mája 2011 (streda, štvrtok: 9:00 - 16:00 hod. a v piatok 9:00 - 12:00 hod).
• Umelecké diela rakúskych účastníkov musia byť bez výnimky vyzdvihnuté z Artlounge v podkroví Strabag Hausu medzi 13. - 15. májom 2011 (streda, štvrtok: 9:00 - 16:00 hod. a v piatok 9:00 - 12:00 hod).

 

8. Ceremoniál Award, Strabag Artalounge Viedeň, 30. júna 2011
Slávnostné odovzdanie cien a kolektívna výstava umeleckých diel všetkých víťazov sa bude konať dňa 30. júna 2011 o 18:30 v Artlounge v Strabag Hause. Pri príležitosti kolektívnej výstave víťazných prác bude katalóg v nemčine a angličtine. Potom budú víťazi prezentovaní na internete: Galéria víťazov a nominácie: www.strabag-kunstforum.at (artaward)


zdroj: http://www.strabag-kunstforum.at