ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Vertical Scroll

redaktor: Slávka Kittová 2011-01-31

 

Klaudia Kosziba
VERTICAL SCROLL

 

Klaudia Kosziba (1971) na výstave "Vertical Scroll" prezentuje nové veľkoformátové maľby realizované prevažne  na papieri, ktoré sú umiestnené vertikálne v priestore (odtiaľ názov Vertical Scroll - vertikálny posun). Témou nových prác je paradoxný muž, či muži, ktorým je venovaná vždy jedna plocha obrazu. Autorka svojím viacznačným rukopisom posúva námet spojený s činnosťou, resp. nečinnosťou mužov, do mierne grotesknej roviny. Keďže sa pohybuje na pomedzí reálneho a abstrakcie, obsahy jej obrazov nie sú na prvý pohľad jednoznačne definovateľné. Pri opakovanom pozorovaní môže dôjsť k objaveniu nových detailov. Tak môžeme vidieť napríklad grotesknú postavu s tortou na tvári alebo muža či skôr postavu prerastajúcu z parkiet do parketovo vzorovaného saka (monománický muž).

 

Autorka často pracuje s fotografickou predlohou ako určitým druhom konfrontácie s minulosťou, alebo s jej (pseudo)identifikáciou, ako s prostriedkom sebareflexie alebo spochybnenia vlastných východísk v maľbe. V konečnom dôsledku ju viac zaujíma ako sa tieto námety symptomaticky prejavia v samotnom akte maľovania, preto je pomerne obvyklou stratégiou v jej tvorbe odkláňanie, zámerné opúšťanie pôvodného smerovania k vytýčenému cieľu.

 

Celá inštalácia v priestoroch firmy Kabinet môže pripomínať akýsi pretransfor-movaný, nemenne zadefinovaný les, ako určitú konštantu, ktorá má svoje špecifické zákutia. Odkazuje na tradičné vnímanie závesného obrazu, ktoré sa mení v závislosti od vizuálnych kompetencií diváka. Diváci sa môžu pohybovať v priestore medzi zavesenými maľbami v netypickom výstavnom priestore (bývalého pneuservisu), ktorý síce nie je galériou v pravom slova zmysle, ale ponúka príležitosť na realizáciu autorských projektov.


                                                                                                                                                        
(z tlačovej správy)

 

Kurátor: Ivana Moncoľová
Miesto konania výstavy: Mlynské Nivy 34, Bratislava
Výstava potrvá od 4. 2. do 28. 2. 2011