ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Sharing a Room

redaktor: sk 2011-01-31

 

Christian Bazant-Hegemark & František Demeter
SHARING A ROOM


Krokus Galéria Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy Sharing a room, ktorá je ďalším pokračovaním zavedeného formátu prezentácie dvoch autorských pozícií. Po výstave Jarmily Džuppovej a Mariky Vicari, Lucie Dovičákovej a Iny Loitzl, Rastislava Podobu a Jerneja Forbiciho sa tentoraz výberom z aktuálnej tvorby predstavia maliari František Demeter a Christian Bazant-Hegemark.

Zámerom výstavy je konfrontácia a dialóg dvoch rozdielnych maliarskych programov, ktoré však do istej miery majú príbuzné východiská. Názov výstavy, ktorý v preklade znamená deliť sa o izbu/priestor, odkazuje nielen na fakt, že umelci spoločne zdieľajú galerijné priestory, ale aj na to, že susedstvá ich diel otvárajú nové dimenzie ich recepcie a interpretácie.

Obaja autori prostredníctvom svojej tvorby okrem iného skúmajú mimetické možnosti maľby ako média reprezentácie. Christian Bazant-Hegemark sa venuje figuratívnej maľbe, pričom sa opiera o dlhodobú tradíciu perspektívneho a realistického zobrazovania. Jeho kompozície geometrických priestorov a do nich zasadených viacvýznamových situácií, vyvolávajúcich nepokoj a napätie, pramenia z neustáleho zpochybňovania hraníc maliarskeho stvárnenia skutočnosti. Na výstave sa autor predstaví aj výberom kresieb z posledného obdobia. František Demeter sa v posledných rokoch venoval prevažne abstraktnej a takmer monochrómnej maľbe. V najnovších prácach autor kombinuje abstraktné plochy s figuratívnymi motívmi a prvkami architektúry. Jeho maľby vznikajú v procese vrstvenia a častého vzdialenia sa alebo úplného popretia pôvodného zámeru. Programová „nefarebnosť“ jeho malieb a zanesená, miestami až vzdorovitá a surová vizualita sa snúbia s technologickou dovednosťou. Časť prezentovaných diel vznikla priamo pre výstavu a ich inštalácia reaguje na konkrétnu priestorovú situáciu.

 

(z tlačovej správy)

 

 

Kurátor: Gabriela Kisová
Otvorenie výstavy: streda, 2.2.2011, 19.00
Trvanie výstavy: 3.2.-18.3.2011
Miesto konania: Krokus Galéria, Námestie 1. mája 3, 81106 Bratislava

 


František Demeter (*1975), v rokoch 1994-2000 študoval na VŠVU v Bratislave (ateliér maľby prof. Jána Bergera), v rokoch 2003-2007 bol odborným asistentom na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, od roku 2008 pôsobí na Katedre maľby a iných médií na VŠVU v Bratislave. Jeho diela sú v zbierke Nadácie súčasnej maľby a viacerých súkromných zbierkach. Autor žije a tvorí v Bratislave.

 

Christian Bazant-Hegemark (*1978) od roku 2006 študuje na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (ateliér grafiky Guntera Damischa, ateliér maľby Daniela Richtera a ateliér filmu Haruna Farockiho). Venuje sa maľbe, kresbe a grafike. Finalista Walter Koschatzky Award a Strabag Art Award. Autor žije a tvorí vo Viedni.