ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

WDTCTCF

redaktor: Slávka Kittová 2011-02-20

 

WHERE DID THIS CHRISTMAS TREE COME FROM? 

Eva Shemba Janovská je autorkou foriem, námetov a obsahov multimediálnych projektov, v ktorých spolupracuje s umelkyňami Andy Huťkovou, Henrietou Bratovou, Lenkou Vodou Ballekovou a príležitostne s ďalšími výtvarníkmi, hudobníkmi a deťmi. Každý z oslovených má možnosť prispieť svojim dielom, námetom, nápadom, výtvarným dielom, atď. Podstatou projektov je hľadanie individuality a pravdivosti človeka. V projektoch sú kladené otázky týkajúce sa šťastia, lásky, otvorenosti, slobody, úprimnosti. Shemba a Andy na tieto otázky apelujú aj prostredníctvom ich hudobnej skupiny True Utopic, ktorá sa predstaví na vernisáži výstavy v rámci performancie, ktorá bude prekvapením.


Projekt výtvarníčky Evy Shemby Janovskej Where Did This Christmas Tree Come From? je výzvou pre mnohých umelcov, ktorí majú možnosť sa zapojiť a prispieť tak k rôznorodosti  diela. Rôzne vyjadrenia spolu vytvárajú rozmanitosť sveta ako aj samého seba. Výstava je scénografickou inštaláciou objektov, ktorá je kombinovaná s animovanými a hranými videami, hereckou akciou a hudbou. Performancia sa zaoberá hranicou medzi reálnym a iracionálnym svetom a hľadaním pravdivého miesta v duši – v mysli človeka. Jedine pravdivá tvár každého jedinca dokáže v okolitom svete zahrať tú správnu úlohu. Vo vnútri človeka sa zmazávajú všetky etnické aj osobnostné rozdiely. Scéna predstavuje les, ktorý je metaforou ľudskej duše, vedomia a podvedomia. V lese sa zrkadlia myšlienky človeka, stopy pamäte a myseľ samého seba. Ľudia majú za úlohu nájsť pre seba to pravé miesto v scéne a tým pádom v duši a tam pre seba nájsť poklad ako odmenu za odvahu pozrieť sa na samého seba v zrkadle.


Autori obrazovej časti: Eva Shemba Janovská, Andy Huťková, Lenka Voda Balleková, Henrieta Bratová, Jana Kučová, Jaroslav Buben, Barbora Kožíková, Daniel Gershom a deti: Mičkin a Marťa Janovskí, Monča Huťková, Hugo Toscher, Hanka Belohorcová, Paulína a Jasmína Kožíkovci
Autori hudobnej časti: Jozef Dorica, Pavel Konečný
Kurátorka: Eva Shemba Janovská
Miesto konania: Bunker – N itrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Výstava potrvá do 1. 5. 2011

 


Ďalšie informácie nájdete na www.nitrianskagaleria.sk