ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Bez zbytočných rečí

redaktor: sk 2011-02-27

 

Bez zbytočných rečí 
  
Outdoorgallery je projekt, ktorý má druhým rokom ambíciu sprostredkovať výtvarné umenie širokej verejnosti. Betónový podstavec umiestnený pred OC Mlyny v Nitre slúži ako „základný kameň“ na prezentáciu výtvarného umenia a informácií o ňom.
Prostredníctvom Outdoorgallery a jej plochy je tento krát cieľ poskytnúť odkaz, informáciu o výstave „Bez zbytočných rečí“, ktorá sa uskutoční v čase od 31. marca - 08. mája 2011 v Nitrianskej galérii, Galérii mladých v Nitre.
Projekt uskutočnený v Galérii mladých v Nitre je sondou do tvorby najmladšej generácie sochárov, reakciou a narážkou na výstavné projekty, ktoré sa zaoberajú popri inom skôr individuálnou prezentáciou sochárskeho umenia. Nosnou ideou výstavy sa stal zborník textov FORMA, pripravený dvojicou autoriek, výtvarníčiek Ivany Slávikovej a Niny Šoškovej.
Informácia (na podstavci outdoorgallery) o výstave „Bez zbytočných rečí“ má decentne poukázať na rozdiely v chápaní súčasného sochárskeho umenia a umenia priestorových médií. Jej úlohou je pokus o narušenie vnímania, tradične chápaného pojmu socha a poukázanie na jeho aktuálne presahy do iných foriem výtvarného umenia, práve cez tvorbu najmladšej generácie výtvarníkov-sochárov.
Prostredníctvom informácie o výstave na outdoorgallery – exteriérovej forme prezentácie výtvarného umenia je cieľom prepojiť diváka s Nitrianskou galériou a jej prezentáciou.

 

(z tlačovej správy)

 


Kurátor: Mgr. Roman Popelár
Miesto konania: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 31. 3. - 8. 5. 2011

 


Vystavujúci:

 

Ivana Sláviková (1981)  a Nina Šošková (1983)  autorky projektu Bez zbytočných rečí, ako aj zborníka FORMA z ktorého spomínaná výstava vychádza. Obe sú doktorandkami na Akadémi umení v banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení u doc. Juraja Saparu akad.soch

Ľudmila Amálka Valenčíková (1980) )  Študovala v Ateliéri slobodnej kreativty 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. soch, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta Umení TU Košice, momentálne v slobodnom povolaní.

Pavla Sceránková (1980) Študovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od roku 2008 je internou doktorandkou rovnako na Akadémii výtvarných umení v Prahe.

Tomáš Džadoň (1981) Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v roku 2007 získal prvé miesto v súťaži Essl Award CEE, Od roku 2008 je doktorandom v Neateliéri. VŠVU Bratislava

Radovan Čerevka (1980)  Študoval v Ateliéri slobodnej kreativty 3D, Prof. Juraj Bartusz, akad. soch, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta Umení TU Košice, momentálne je asistentom ateliéru a zároveň interným doktorandom na katedre Intermédií VŠVU Bratsilava

Štefan Papčo (1983) Študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéry Socha – priestor, Prof. J. Jankovič akad.soch a od roku 2008  je interným doktorandom u doc. J. Hoffstädter akad.soch, VŠVU Bratislava

 


Bližšie informácie nájdete na:
www.nitrianskagaleria.sk
www.outdoorgallery.sk