ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Vojna.Umenie.Kríza

redaktor: Zk 2011-02-21

 

Mladen Miljanović
VOJNA.UMENIE.KRÍZA


Mladen Miljanović, víťaz ceny Henkel Art.Award z roku 2009, otvoril 13. apríla vo viedenskej galérií ArtPoint skupinovú výstavu s názvom „Krieg.Kunst.Krise“ (Vojna.Umenie.Kríza), kde okrem vlastnej tvorby vystavuje diela od Edina Numankadića, Veso Sovilja, Ivy Simčić a Radenka Milaka. Spolu s ostatnými umelcami prezentuje prierez súčasným umením Bosny a Hercegoviny.
Vystavované diela vytvorili umelci, ktorých – každého svojím spôsobom – ovplyvnila vojna. Príslušník mladej generácie Mladen Miljanović bol s vojnovými udalosťami konfrontovaný počas svojho detstva a mladosti. Dnes sa spolu s mnohými ďalšími musí vyrovnať so zložitou spoločenskou a politickou situáciou v Bosne a Hercegovine. Vo vystavených dielach sa zaoberá premenou z vojaka na umelca.
Cieľom ceny Henkel Art.Award je podporiť a naštartovať profesionálnu kariéru umelcov. Tento dlhodobý sponzorský záväzok spoločnosti Henkel CEE už bol korunovaný úspechom, ako presvedčivo ukázali medzinárodné úspechy výstav minulých víťazov ceny Henkel Art.Award, napríklad Dana Perjovschiho alebo Mihu Štrukelja.

 

 

Miesto konania: Galéria ArtPoint na ulici Universitätsstraße Universit)tsstrae 5 vo Viedni (1. Obvod)
Trvanie výstavy: od 13. apríla do 3. júna 2011

 


Miljanović sa v roku 2009 stal víťazom ceny Henkel Art.Award – umeleckej súťaže, ktorú vyhlasuje spoločnosť Henkel Central Eastern Europe (CEE), ktorá sa od roku 2002 sústreďuje na mladých umelcov strednej a východnej Európy. Cena zahŕňa peňažnú odmenu vo výške 7 tisíc eur, usporiadanie výstavy v domovskej krajine víťaza,  samostatnú výstavu v múzeu moderného umenia MUMOK vo Viedni a vydanie katalógu k výstave. Výstava Mladena Miljanovića vo viedenskom MUMOK, nazvaná „Museum Service” (Muzeálna služba), sa uskutočnila v júni až septembri 2010.

 


Ďalšie informácie na: http://www.artaward.henkel-cee.com