ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Galéria Cypriána Majerníka

redaktor: Slávka Kittová 2011-02-22

 

Galéria Cypriána Majerníka organizuje v dňoch 15.4. – 25.6. 2011 najväčšie súborné podujatie vo svojej novodobej histórii, ktoré je akýmsi vyústením súbehu mnohých, dlhodobo pripravovaných aktivít k 3. výročiu existencie galérie v priestoroch Zichyho paláca. Program bude nasledovný:

 

1. Otvorenie potenciálnej stálej expozície galérie OTVORENÝ DEPOZITÁR
2. Vernisáž výstavy ODZBROJUJÚCI / Pokus o pomenovanie súčasnej tendencie v slovenskom výtvarnom umení
3. Vernisáž výstavy (v Project Room 14) NEZNÁME KRESBY IVANA ŠTĚPÁNA 1964/1965
4. Prezentácia nového plnofarebného čísla časopisu JAZDEC – PRINT NÁSTENKY O SÚČASNOM VÝTVARNOM DIANÍ č. 1/2011
5. Prezentácia projektu nového interaktívneho web-archívu ART DISPEČING


1.
Galéria, pôvodne založená v roku 1957, sídli od roku 2008 v Zichyho paláci a aktuálne sa stala súčasťou Centra vizuálneho umenia Bratislava – Staré Mesto (CEVIUM), ktoré bude v budúcnosti centrálne sídliť v Pisztoryho paláci. Galériu Cypriána Majerníka chceme v novej štruktúre profilovať ako zbierkotvornú zložku centra, pričom iniciačnú zbierku zameranú na juvenílie zloženú výhradne z darov od najvýznamnejších osobností výtvarného umenia prezentujeme v rámci projektu Otvorený depozitár. „Depozitár“ bude slúžiť zároveň ako čitáreň, kde bude môcť divák relaxovať a študovať v prostredí familiárnych diel. Vystavených bude približne 40 prác od Jany Želibskej, Júliusa Kollera, Kvety Fulierovej, Jána Mathého, Vladimíra Popoviča, Rudolfa Filu, Juraja Meliša, Milana Adamčiaka, Vladimíra Havrillu, Daniela Fischera, Ľubomíra Ďurčeka, Viktora Hulíka, Veroniky Rónaiovej, Petra Rónaia, Karola Weisslechnera, Michala Murina, Pavlíny Fichty Čiernej, Antona Čierneho, Patrika Kovačovského, Ilony Németh, Petra Janáčika, Doroty Sadovskej, Viktora Freša, Svätopluka Mikytu, Stana Masára, Ivany Slávikovej a ďalších.

 

2.
Výstava Odzbrojujúci má ambíciu nepriamo pomenovať formovanie tej tendencie súčasného slovenského umenia, ktorá si zakladá na priamočiarosti jazyka, jasnej symbolike vyjadrenia bez špekulatívnej väzby k forme, čím desiatka zúčastnených autorov nepriamo kritizuje mnohé z aktuálnych formalistických módnych trendov mladého umenia. Ide o maľby a sochy s prekvapivou históriou, provokatívnym zameraním a neobvyklou tematikou. Výstavy sa zúčastnia autori: Zuzana Flimelová,  Igor Ondruš, Juraj Kollár, Mikuláš Podprocký, Štefan Papčo, Lucia Nimcová, František Blažo (a.h.), Lucia Dovičáková, Ildikó Pálová, Jarmila Džuppová a ďalší.

 

3.
Ivan Štěpán (1937–1986) bol jedným z najzaujímavejších inovátorov na slovenskej výtvarnej scéne 60. rokov – ako jeden z prvých u nás experimentoval v oblasti prepájania výtvarného umenia s ďalšími médiami vyjadrenia (napr. zvukom) a vnímania (sluchom a hmatom). Po prvý raz prezentujeme unikátnu sériu siedmich doposiaľ nevystavených kresieb – štúdií, ktoré sprevádzali známy cyklus Sprofanované torzá (1964/1965), sériu expresívnych objektov v duchu novej figurácie na pomedzí maľby a sochy.

 

4.
Jazdec – nástenka o súčasnom výtvarnom dianí je dnes už zaužívanou platformou pre výtvarnú kritiku. Vychádza mesačne (na nástenke v GCM) a tlačou (štvrťročný tlačený súhrn) od augusta 2009. Dodnes už vyšlo 20 edícií (z toho 6 tlačených) s viac než stovkou textov od viac než tridsiatky dopisovateľov. Nové číslo 1/2011 je po prvý raz v plnofarebnej verzii, rozšírené na 12 stranách.

 

5.
Novinkou nielen v slovenskom, ale aj v svetovom meradle je interaktívny web-archív, ktorý sme nazvali Art-Dispečing. Prepája obrazovú dokumentáciu aktuálnej tvorby domácich výtvarníkov od roku 2010 s aktuálnou reagenciou historikov a kritikov výtvarného umenia zo Slovenska i zo zahraničia, v slovenskom a anglickom jazyku. V prvej fáze prezentujeme iba začiatok, systém zostavovania tohto archívu a naznačujeme smery ďalšieho vývoja a spolupráce s organizátormi (Galéria Cypriána Majerníka, Jazdec) a ďalšími angažovanými subjektami (napr. s internetovou reláciou o výtvarnom umení Hore bez, s ďalšími slovenskými galériami a podobne).

 

(z tlačovej správy)

 


Organizátori a kurátori: Richard Gregor, Nina Vrbanová a Stano Masár
Miesto konania: Galéria Cypriána Majerníka, Ventúrska 9, Bratislava
Trvanie výstav: 15. 4. – 25. 6. 2011