ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

7Sedem dotykov

redaktor: Slávka Kittová 2011-03-20

 

7SEDEM DOTYKOV

 

Výstavný projekt s názvom Sedem dotykov ponúka konfrontáciu prác mladých výtvarníkov, ktorých spoločným menovateľom je upriamenie pozornosti na ľudské zmysly, ich nedokonalosť, krehkosť, ako aj pokus o preverenie ich schopnosti vierohodne prenášať informácie. V širokom intervale médií (od konceptuálne ladených textových inštalácii až po zvukové a obrazové inštalácie) sa tak odohráva komunikácia s podzemným priestorom, ktorý oproti neosobnému galerijnému rámcu ponúka na platforme stiesnenia a neistoty silnejšie vyznenie diel. Na jednej strane tak nastáva kalkulované spochybňovanie logického myslenia a manipulovanie s diváckymi očakávaniami, na strane druhej ide o subjektívne definovaný vzťah k priestoru, času či o imitovanie atribútov živej biologickej štruktúry v podzemí.

 

Od ironickej horor found footage, ktorá sa navyše expanzívne rozpína do prostredia, čím radikálne nabúrava hranicu medzi filmom a realitou, cez komorné intervencie očakávajúce vstup a prítomnosť subjektu v neznámom prostredí, až po klamne usmerňované predpoklady stereotypy vnímania, parazitujúce na divákových pochybnostiach sa tiahne spojnica medzi jednotlivými dielami. Touto spojnicou je určitá forma navigácie, topografická mapa zmyslových vnímaní, ktorých podstatou je zaujatie stanoviska k naučenému chápaniu vzťahov, pokus o nové definovanie zmyslovej orientácie a preverovanie limitov skutočnosti. Sedem dotykov prehodnocuje očakávania diváka a posúva ich za líniu, za ktorou už vidieť neznamená veriť.

 

(z tlačovej správy)

 


Vystavujúci autori: Alena Bušíková, Peter Isteník, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Monika Reháková, Helena Veličová, Katarína Vidová
Kurátori: Roman Gajdoš a Katarína Vidová
Miesto konania výstavy: Bunker Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 5.5 - 12. 6. 2011

 


Bližšie informácie nájdete na: www.nitrianskagaleria.sk