ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Niťokresba

redaktor: rk 2011-04-25

 

NIŤOKRESBA
Vlasta Žáková

 


Výstava „Niťokresba“ predstavuje tvorbu mladej autorky Vlasty Žákovej (1981) v súbornejšom prehľade od roku 2005 po súčasnosť. Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením prof. R.Sikoru a Z.Prokopa) výraznejšie zaujala na mladej výtvarnej scéne vyprofilovaním osobitého programu poznačeného predchádzajúcim školením v odbore návrhárstva a modelárstva odevov (Stredná priemyselná škola odevná vo Svidníku). Invenčne v ňom rozvíja uplatnenie postupov a ďalšieho rozširovania možností práce s textilom, technikou strojového šitia a ručného vyšívania v presahu voľnej obrazovej tvorby a aktuálnejšie aj v posune do média sochy. V intermediálnom rozhraní prispôsobuje tradične dekoratívno-úžitkové techniky vizuálnemu výrazu súčasných trendov reflektovaných v kresbe, maľbe či grafike.

 

Prirovnávanie autorkinho rukopisu k „niťokresbe“ poukazuje na jej kultivovaný spôsob narábania s technikou vyšívania a šitia ako alternatívnym vyjadrovacím prostriedkom média kresby, a to v schopnosti postihnúť jej tvárnosť – rôzny charakter a intenzitu „ťahu“ línie s prechodmi od uvoľnenej skicovitosti až k zautomatizovaniu. Nezostáva len pri povrchovej intervencii hravej výšivky a tkaniny do obrazového priestoru/plochy. Niťovitým „vykresľovaním“ vo vrstvení farebných stôp a plôch zvláda problematiku modelácie, čo súčasne podporuje aj jej rozvinutejší cit pre narábanie a kombinovanie rozličných druhov nití a textílií. Zdá sa, že v tomto zmysle možno chápať tiež jej bezproblémovejší posun do roviny textilnej plastiky.

 

V profile zhruba 5-ročnej intenzívnejšej tvorby autorky nachádzame série abstrahovaných deštruktívnych „krajín“ a náladových kompozícií, pohrávanie sa s integráciou fragmentov figúr až komplikovanejšie rozmerné mnohofigurálne scény. Žáková tematicky reflektuje dnešný lifestyle mladej generácie s akcentom na jej (ne)končiaci nočný entertainment. Využíva pritom predlohy fotografií vyselektovaných zo sociálnych internetových sietí, nepriamo odkazujúc na ich funkciu – zverejňovať, zdieľať, prezentovať. V citáciách (ne)prežitých záznamov spomienok na neviazané párty sonduje emocionálne a psychické pochody a vypätia aktérov. Ich afektované až agresívne pózy a gestá podčiarkuje expresívne podanie „niťokresby“ s využitím materiálových kontrastov a farebných akcentov. V aktuálnejšej tvorbe textilných plastík akoby „zhmotňovala“ after vzrušujúceho party life. Tieto práce dopovedajú o jeho následkoch, dezilúzii a vyčerpanosti. V subjektívne líčených scénach zostávajú viac v centre autorkinej pozornosti ženské aktérky. Jej tvorba sa tak súčasne dotýka aj gendrovej problematiky.

 

(z tlačovej správy)

 


Kurátor: Katarína Baraníková
Miesto konania: Bethlenov dom, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: 12. 5. - 3. 7. 2011