ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Haptika

redaktor: sk 2011-04-25

 

HAPTIKA
Ivana Sláviková

 


Ivana Sláviková vo svojom projekte s názvom Haptika pracuje s vizuálnymi možnosťami plochy, priestoru, čím prezentuje svoje subjektívne pocity a súčasne má snahu sprostredkovať umenie aj širokému okoliu. Autorka v tejto práci hľadá najmä hranicu vnímania priestoru u človeka, ktorý má možnosť vnímať jej umenie na základe rozvinutých hmatových schopností (nevidiaci).

 

V samotnej prezentovanej práci/inštalácii zohráva dôležitú úlohu priestor ako taký. Autorka sa snaží komunikovať s divákom prostredníctvom brailového písma umiestneného na kovovej platni, betónového podstavca. Snahou je ponúknuť divákovi iný než vizuálny zážitok a pomocou hmatu tak dešifrovať vizuálny zámer autorky.

 


Kurátor: Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková
Miesto konania: Outdoorgallery, Nitra
Trvanie výstavy: 27. 5. – 17. 6. 2011

 


Ivana Sláviková (1981)
Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení, katedry sochárstva. Momentálne sa nachádza v poslednom ročníku doktorandského ročníka na tej istej škole, pod vedením školiteľa doc. Juraja Saparu akad.soch. Počas štúdia absolvovala stáž na Akadémii sztuk pieknych vo Wroclawi / Poľsko a pracovnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe / Česká republika. Jej tvorba sa vyznačuje interpretačnou univerzálnosťou. V posledných prácach hraničiacich silne s dekorativizmom, podrobuje príznačné sochárske materiály vlastným schopnostiam. Autorsky narúša interpretuje svoje chápanie  sochárskej disciplíny.

 


zdroje:
www.outdoorgallery.sk
www.artblog.sk