ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

ÁNO NIE

redaktor: rk 2011-03-25

 

ÁNO NIE
Ľubomír Ďurček

 


Výstava Ľubomíra Ďurčeka v novozaloženej Galérii Faica predstaví tri diela. Prvým je výber z cyklu Fotografie (1976–86), v ktorom Ďurček manipuloval, cenzuroval, interpretoval a inak pretváral dobovú tlač. Manipulatívne texty a fotografie, cenzurované propagandistické materiály, ktorých jediným poslaním bolo rozmnožovať ideológiu komunizmu. Cyklus Fotografie bol na Františkánskom námestí už vystavený v galérii projectSPACE (v roku 2008) v rámci výstavy Stana Masára – After Duchamp. Ďurček sa rozhodol „Duchampovsky“ doslovne zopakovať situáciu z roku 2008 a ponúknuť divákovi galerijné déją vu.

 

Odmietol snahu o apriórnu objavnosť a na výstave prezentuje aj knihu ÁNO NIE (1977-80), ktorá patrí k jeho najcharakteristickejším dielam. Odbornej verejnosti bola prezentovaná v kurátorskom výbere Zuzany Bartošovej v roku 1998 v CC centre v Petržalke. Ďurček graficky, tematicky, formálne a obsahovo prepája dva protiklady ÁNO a NIE, z ktorých vytvára sériu obrazobásní, záznamov a grafických listov.

 

Po prvý krát sa verejnosti prezentuje projekt Softland (1990-1991). Ide o autorskú projekciu záznamov reality, ktoré Ľubomír Ďurček uskutočnil od 2. mája 1990 do 1. mája 1991. Projekciu 800 diapozitívov budú mať diváci vernisáže možnosť zažiť naživo, počas trvania výstavy sa uskutoční projekcia záznamu. Odhadovaný čas premietania je 50 – 60 minút.

 

(z tlačovej správy)

 


Kurátor: Juraj Čarný
Miesto konania: Galéria FAICA, Bratislava
Trvanie výstavy: 16. 6. - 13. 8. 2011

 


Ľubomír Ďurček (1948, Bratislava) patrí k tichým, ale vôbec nie nevýrazným predstaviteľom slovenskej alternatívnej scény. Pohyboval sa na pomedzí akčného, konceptuálneho umenia a experimentálneho filmu. Jeho doménou bola akcia, performance, happening, situácia, fotografia, experimentálny film, objekt. Nad všetkým ale vždy stála myšlienka, ktorá svojou poetikou nikdy nebola celkom presne identifikovateľná, či patrí do sveta umenia, alebo je vedľajším produktom tohto života / sveta. Jeho diela neboli politicky orientované, napriek tomu zaujímali jednoznačný postoj k prežívanej realite.

 


Galéria Faica je novou aktivitou členov Slovenskej sekcie AICA (medzinárodnej asociácie kritikov so sídlom v Paríži). Jej hlavným poslaním je posilniť rešpekt umeleckej kritiky a jej zviditeľnenie v lokálnom aj medzinárodnom kontexte. Cieľom neziskovej galérie je prezentácia progresívneho výstavného programu, v ktorom budú predstavené špičkové umelecké osobnosti domácej a zahraničnej scény. Slovenská sekcia AICA, ktorá doteraz nedisponovala vlastnými priestormi, má ambíciu priestory Galérie Faica využívať ako živú platformu pre rôzne aktivity jej členov otvorenú širokej verejnosti (prednášky domácich a zahraničných členov AICA, diskusie členov AICA, vzdelávacie programy pre rôzne vekové skupiny).