ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Dizajn 2011

redaktor: rk 2011-05-04

 

DIZAJN 2011

 

Dňa 16. júna 2011 vo výstavných priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach bola sprístupnená výstava DIZAJN 2011 - prezentácia bakalárskych a diplomových prác absolventov štúdia dizajnu na Fakulte umení TU v Košiciach. Na výstave sa môžete zoznámiť s inovatívnymi riešeniami produktov rôzneho charakteru, ktoré navrhli v rámci svojich záverečných prác šiesti noví bakalári a desiati magistri umenia z Ateliérov dizajnu - produkt - inovácia - industrial. Okrem nich úspešne ukončili svoje štúdium aj piati bakalári a piati magistri umenia v Ateliéri vizuálnej komunikácie, ktorí v STM svoje záverečne práce nevystavujú pre nedostatok priestoru.

 

K témam záverečných prác, ktorých výsledky sú prezentované na výstave DIZAJN 2011 patrili: dizajn pre životný a pracovný priestor, inovácie tradičných remesiel aplikované v súčasnom dizajne, dizajn priemyselného produktu pre záchranný systém, pre minimálny priestor, resp. pre detské prostredie, dizajn a druhý život predmetov. Na vyše 40 vystavených objektoch návštevníci výstavy v STM môžu sami zhodnotiť, ako mladí dizajnéri zvládli svoje prvé samostatné úlohy. Môžu sa tu zoznámiť so zaujímavými nábytkovými solitérmi univerzálneho použitia - pre sedenie i ukladanie predmetov, so stolmi pre varenie, stolovanie a pre prácu - navrhnuté s vysokou inteligenciou ovládania i s použitím zaujímavého dekorovania v podobe ručného vypaľovania. Nájdeme tu návrhy priemyselných výrobkov, ako napríklad je inovatívny dizajn dvojbubnovej práčky a sanitárneho vybavenia kúpeľní, rôzne interiérové doplnky v podobe zvieratok, či detské hračky - stavebnice. Výstava DIZAJN 2011 v STM Košice potrvá do 10. júla 2011.

 

Katedra dizajnu FU TU v Košiciach v súčasnosti zabezpečuje výučbu v štyroch hlavných dizajnérskych ateliéroch (Produkt, Inovácia, Industrial, Vizuálna komunikácia) v rámci akreditovaného študijného programu Dizajn. V tomto akad. roku 2010/11 na Fakulte umení TU študuje 277 študentov, z toho 201 v prvom stupni (Bc.) a 76 v druhom stupni štúdia (Mgr.art. a Ing.arch.). V študijnom programe Dizajn študuje spolu 88 študentov, z toho 61 v bakalárskom štúdiu a 27 študentov v magisterskom). Úspešnou obhajobou záverečných prác svoje dizajnérske štúdium na FU TUKE v týchto dňoch ukončilo 11 bakalárov a 15 magistrov umenia.

 

Mladí košickí dizajnéri - absolventi predovšetkým magisterského študijného programu Dizajn na FU TUKE (akademický titul "magister umenia - Mgr.art.") - sú pripravení na samostatné pôsobenie ako podnikatelia v oblasti dizajnérskej tvorby po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej. Môžu pracovať ako odborníci na riešenie komplexných úloh dizajnérskej tvorby, v reklamných agentúrach, vo vydavateľstvách, v dizajnérskych a architektonických ateliéroch, na vývojových pracoviskách v podnikoch, v kultúrnych a verejných inštitúciách, na marketingových a propagačných oddeleniach. Sú pripravení na tvorivú spoluprácu s ďalšími špecialistami pri inovácií výrobkov, pri tvorbe a realizácií produktovej stratégie firmy, pri budovaní firemnej kultúry, spolupracovať s architektmi pri tvorbe informačných a orientačných systémov firiem, ako aj v mestskom prostredí. Môžu spolupracovať s počítačovými expertmi pri riešení grafických užívateľských rozhraní, pri tvorbe webových prezentácií, počítačových hier a ďalších úloh spojených s riešením vizuálnej komunikácie. Vďaka úspešnej akreditácií môžu absolventi magisterského štúdia dizajnu od akad. roku 2011/12 pokračovať na Fakulte umení TU v Košiciach aj v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu v umeleckom študijnom programe Dizajn (získanie umelecko-akademickej hodnosti "artis doctor - ArtD".).

 

Fakulta umení TU za 12 rokov svojej existencie (bola založená v roku 1998) si už vydobyla pevné miesto v štruktúre umeleckých škôl na Slovensku. Dizajnérske, architektonické a umelecké úspechy jej pedagógov a študentov už dávnejšie prekročili hranice Slovenska a robia vo svete dobré meno Technickej univerzite v Košiciach. Pedagógovia a študenti Fakulty umení majú významný podiel na úspechu Košíc v súťaži o získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ich umelecké a organizátorské aktivity, ako napríklad tradičný medzinárodný workshop Metal Inspirations, pomôžu Košiciam, aby tento titul aj náležite využili pre rozvoj kultúry v meste a pre pozitívnu prezentáciu Košíc v rámci Európskej únie.

 

Spracoval: doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., Katedra dizajnu FU TU v Košiciach

 


Usporiadateľ: Fakulta umení TU v Košiciach
Miesto konania: Výstavné priestory STM, Hlavná 88, Košice
Termín: 16. jún - 10. júl 2011