ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

ObraSKov

redaktor: Slávka Kittová 2011-05-04

 

ObraSKov - súčasná slovenská maľba
 

V rámci svojej výstavnej dramaturgie prezentácie medzinárodného umenia Wannieck Gallery v Brne zaradila na leto roku 2011 reprezentatívnu a zároveň retrospektívnu prehliadku súčasnej slovenskej maľby pod názvom „ObraSKov“. Ide o ambiciózny projekt najväčšej výstavy slovenskej maľby v Čechách a na Morave v poslednom období. Jej hlavným zámerom je predstaviť českej kultúrnej verejnosti ucelenú kolekciu slovenskej maľby a jej hlavné vývojové tendencie za posledných desať rokov (po roku 2000).

 

Ide o predstavenie silných osobností a ich programov, a zároveň aj o potrebný medzigeneračný dialóg s tým, že výstava predstavuje aktuálne podoby slovenskej maľby od najstaršej bratislavskej generácie (prof. V. Popovič (1939), prof. Rudolf Sikora (1946)) po najmladších absolventov košickej školy (Lucia Dovičáková (1981), Boris Sirka (1981)). Výstava prináša nosné polohy maľby na Slovensku, jasne ukazuje ich smerovanie a špecifiká v rámci stredoeurópskeho regiónu - od figurálnej maľby (V. Popovič, B. Hostiňák, L. Gažiová) po geometrickú abstrakciu (M. Balážová, A. Szentpétery, J. Vasilko); od expresívnych prejavov ( M. Blažo, E. Binder, J. Farmanová), cez post-konceptuálne prístupy (B. Baláž, D. Lehocká, T.D.), vstupy technických obrazov a manipulácií (D. Fischer, M. Czinege, E. Šille) až po de-konštrukciu maľby (V. Rónaiová, BinderFreš). Súčásťou tohto ojedinelého projektu ObraSKov budú tiež sprievodné individuálne výstavy mladých slovenských autorov: Michala Czinegeho (Galerie Za stěnou) a Michala Černušáka (Galerie Na mostě).

 

Kurátorom výstavy je PhDr. Vladimír Beskid, popredný slovenský historik umenia a kurátor Galérie Jána Koniarka v Trnave, ktorý se dlhodobo venuje problematike média maľby v stredoeurópskom kontexte. Výstava „ObraSKov“ tak bude programov nadväzovať na ucelené prezentácie slovenského umenia v brnenskej galérii už v minulosti, napr.: PitoreSka – o súčasnom slovenskom obraze, 2007; či CZ-SK (súčasná mladá maľba) 2008-09.
 

 

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid
Miesto konania: Wannieck Gallery, Brno, Česká republika
Trvanie výstavy: 21. 6. 2011 - 25. 9. 2011

 


zdroj:
http://www.wannieckgallery.cz/cz