ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

MAPY

redaktor: Zk 2011-04-18

 

MAPY / MAPS
Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011

 


MAPY / MAPS I.
Známe a neznáme / Known and unknown

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
29.6. – 28.8.2011

 

MAPY / MAPS II.
Neznáme oblasti / Unknown Areas

Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Kabinet umenia 20. storočia+
14.7. –3.9.2011

 


Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011) prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela. Mapy sa stali v umení uplynulých päťdesiatich rokov dôležitým nositeľom kultúrnych významov ako médium utopických vízií, mentálnych archeológií, futurologických projektov či projekcií teritoriálnych alebo politických frustrácií. Výstava ukazuje, že mapy v súčasnom umení účinkujú aj ako odraz diskurzu o geopolitickom priestore strednej Európy. V umeleckohistorickej sonde výstava sleduje na „mape“ diel viac ako päťdesiatich autorov vzťah umelcov ku každodennej realite, počnúc prelínaním umenia a života v neoavantgardných tendenciách 60. rokov až po mrazivo priamočiaru manifestáciu života v umení umožnenú novými médiami. Mapuje kartografické interpretácie na slovenskej výtvarnej scéne v konfrontácii s vybranými dielami kľúčových autorov z ostatných krajín V4: Česka, Poľska a Maďarska.

 

Výstava je zostavená chronologicky, a zároveň tematicky. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, spôsoboch ich virtuálneho slobodného prekračovania či redefinovania, zmenách mierky či pozícií štátov a kontinentov. Autori a autorky v mapách zaznamenávajú svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine a orientácie v mestskom či prírodnom teréne. Umelecké mapy sú však aj nástrojom subjektívnych mentálnych kartografií. Metaforická podstata mapy poskytuje nekonečné možnosti vyjadrovania v tvorivých systémoch individuálnych mytológií, hľadanie stratených rajov objavovanie bájnych a zakladanie nových krajín, či snívanie o vesmíre. Každý z autorov vyznačuje svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice.
Sprievodný katalóg je koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.

 

Výstava sa koná v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Visegrad Fund. Partneri projektu: Artpool Research Center, Budapest, Fundacja Profile, Warsaw, Krajská galerie výtvarných umění, Zlín, České Centrum, Poľský inštitút, Maďarský kultúrny inštitút.

 


Kurátori: Daniela Čarná, Lucia Gregorová
Miesto konania: Mirbachov palác GMB, Františkánske nám.11, Bratislava
Termín konania: 29. 6. 2011 - 28. 8. 2011

 


Vystavujúci autori:
Milan Adamčiak, Gábor Attalai (H), Juraj Bartusz, Peter Bartoš, Erik Binder, Bálint Bori (H), Vladimír Boudník (CZ), David Černý (CZ), Anna Daučíková, Jiří David (CZ), Martin Derner, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Daniel Fischer, Juraj Gábor, György Galántai (H), IPUT / Tamás St.Ruby (H), Jozef Jankovič, Peter Kalmus, Michal Kern, Július Koller, Patrik Kovačovský, Barbara Kozłowska (PL), Jarosław Kozłowski (PL), Marek Kvetán, Otis Laubert,  Lengow&Hermes, Milan Maur (CZ), Juraj Meliš, Milan Mikula, Svätopluk Mikyta, Alex Mlynárčik, Monogramista T•D, Michal Murin, Ilona Németh, Miloš Novák, Boris Ondreička, Eduard Ovčáček (CZ), Štefan Papčo, Jan Pfeiffer (ČR), Sándor Pinczehelyi (H), Ludmiła Popiel (PL), Jerzy Rosołowicz (PL), Rudolf Sikora, Tomasz Sikorski (PL), Magda Stanová, Miloš Šejn, Dezider Tóth, Jaro Varga, Kamil Varga, Włodzimierz Jan Zakrzewski (PL)

 


zdroj:
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/238