ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Out & Up Date

redaktor: Richard Kitta 2011-05-11

 

OUT&UP DATE
Matej Vakula

 


Podľa šéfa Google Earth Briana McLendona je: „najväčšou výzvou pre mapy od Google je aktuálnosť a autenticita dát”. Niektoré oblasti sú aktualizované pomerne často, napríklad New York City a Berlín, iné oveľa zriedkavejšie  - napríklad Nitra a mnohé ďalšie mestá bývalého východného bloku. Vďaka svojej nedokonalosti mapy od Google nechtiac vyznievajú v niektorých oblastiach aj ako historická dokumentácia alebo relikviár verejného priestoru. Tento fakt je nosnou ideou projektu Out&Up Date.

 

Lokalita historických starých mlynov v Nitre je jednou z takýchto „online relikvií“. V roku 2009 bolo na tomto mieste otvorené nové obchodné centrum, ktoré však nie je na mape. Toto obchodné centrum signifikantne zmenilo historickú tvár centra mesta a charakter jeho celého okolia, čo vyvolalo búrlivú diskusiu verejnosti. Na mapách Googlu sú však namiesto novopostaveného developerského objektu nákupného centra OC Galéria Mlyny stále pôvodné staré mlyny.

 

V projekte Out&Up Date je časť tejto, už niekoľko rokov neaktuálnej mapy v mierke 1:1, umiestnená na základný kameň obchodného centra. Prekryje ho celý. Na bočnej strane tohto podstavca s rozmermi cca 3,6 m x 2,7 m, ktorý je súčasne - specific galériou určenou na prezentáciu výtvarného umenia, je umiestnená web adresa na online časť projektu. V nej sa v obrazovej galérii, blogu a Google mapách spoja ďalšie miesta Slovensku s podobným osudom ako staré mlyny. Out&Up Date je pilotným projektom, ktorého cieľom je upozorniť na škálu a rýchlosť trendu Google máp na Slovensku a následne v celom post-komunistickom bloku. Blog a obrazová galéria bude otvorená každému, kto má záujem do nej prispieť svojimi fotografiami alebo textom.

 

Out&Up Date otvára viacero aktuálnych tém. Jednou z nich je vzťah centra a periférie, ktorý jebadateľný v rozdielnych rýchlostiach aktualizácie máp od Googlu. Ďalšou je napríklad vzťah virtuálnych máp k reálnemu priestoru a ku tomu, čo vzniká na miestach, kde sa tento virtuálny priestor prelína s reálnym. Osobitým je tiež fakt, že aktuálnosť prvej časti projektu - mapa na podstavci v Nitre je obmedzená po najbližšiu aktualizáciu daného priestoru v Google Maps a Google Earth. Po tejto aktualizácii bude funkčná už iba jeho online časť.

 

(z tlačovej správy)

 


Kurátorka: Mira Sikorová - Putišová
Miesto konania: Outdoor Gallery, Nitra
Trvanie: 1. 7. – 29. 7. 2011

 


Výrazná časť tvorby Mateja Vakulu (*1981, absolvoval VŠVU v Bratislave, Ateliér IN na Katedre intermédií a multimédií) sa týka aspektov verejného priestoru. Je autorom viacerých projektov, ktoré sa zaoberajú problematikou jeho ochrany, monitorovania a s tým súvisiacej straty súkromia. Zaujímajú ho vybrané špecifiká verejných priestranstiev, charakteristické svojou nezvyčajnou formou. Výtvarníkov prístup je konfrontačný, ale aj príjemne ironický. Tvorbou tohto druhu otvára otázky o negatívnych fenoménoch súčasnej spoločnosti: o diktáte mainstreamovej kultúry, dotýka sa problémov súvisiacich so socialistickým urbanizmom a architektúrou, no i systému kontroly, čím jeho realizácie nadobúdajú príťažlivý sociologický rozmer.

 

Mira Sikorová – Putišová (*1974) je výtvarná kritička a teoretička. Pracuje v Považskej galérii umenia v Žiline. Prednáša na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Je kurátorkou desiatok výstav zameraných na prezentáciu súčasného umenia realizovaných na Slovensku a v zahraničí, autorkou štúdií a textov v katalógoch a iných odborných publikáciách. Od roku 2006 pôsobí vo Výkonnom výbore Rady galérií Slovenska, je členkou Slovenskej sekcie AICA. Prispieva do odborných periodík – predovšetkým Flash Art Czech & Slovak edition, Jazdec a ďalších. Žije v Žiline.