ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Letná škola Rovás

redaktor: sk 2011-05-19

 

Medzinárodná letná škola umenia „Rovás”
21. 7. - 07. 8. 2011 v Akadémii Rovás, na Kmeťovej ulici č. 34, v Košiciach

 

Jedinečná príležitosť stráviť svoj voľný čas v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí  a pritom získať či prehĺbiť svoje praktické skúsenosti v oblasti výtvarného, intermediálneho, divadelného, filmového, fotografického a počítačového úžitkového umenia.
Okrem práce v ateliéroch aj mimo nich Vás čaká program pre voľný čas, športové aktivity, návštevy múzeí a galérií, výstavy a prednášky.
V Letnej škole umenia „Rovás” bude prebiehať činnosť rôznych ateliérov a tvorivých dielní pod vedením vysoko kvalifikovaných odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

 

Medzinárodná letná škola umenia ponúka širokú škálu výtvarných kurzov od tých tradičných (napr. kresba, maľba, socha, grafické techniky, knižné umenie) až po najmodernejšie (digitálna kresba a maľba, video tvorba, intermediálne umenie, počítačová grafika) v dĺžke jedného či dvoch týždňov, tak pre začiatočníkov ako pre pokročilých. Každý účastník si podľa svojho záujmu a zamerania sám zvolí kombináciu kurzov a dĺžku svojho štúdia. Pod vedením miestnych i hosťujúcich výtvarníkov a odborníkov pracujú zahraniční záujemcovia so svojimi slovenskými kolegami na spoločných témach a úkoloch, výuka prebieha v malých skupinách, a to spravidla v slovenskom, anglickom alebo maďarskom jazyku.

 


ROVAS AKADÉMIA - ŠKOLA TRADIČNÝCH VÝTVARNÝCH TECHNÍK

 

- Grafické techniky (kurzy pre pokročilých a začiatočníkov):
1. Hĺbkotlačové techniky (lept, akvatinta, suchá ihla, mezotinta)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 4 moduly

 

2. Tlač z výšky (drevorez, drevoryt, linorez, linoryt)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 4 moduly

 

3. Kurz figurálneho kreslenia a aktu (študijná kresba portrétu, figúry, aktu a riešenie figurálnych kompozícií)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 4 moduly

 

4. Knižné umenie (výroba ručného papiera, knižná väzba, zalomenie textu, základy typografie, ilustrácie)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 5 modulov

 

- Maliarske techniky (pre pokročilých a začiatočníkov):
1. Kurz olejomaľby (maľba alla prima, klasická vrstevnatá, pastózna). Krajina, portrét, zátišie, figurálne a nonfigurálne kompozície
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 3 moduly

 

2. Kurz tempery a gvašu (krajina, figúra, zátišie)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly

 

3. Kurz akvarelu (technológia maľby, krajnky, zátišia, ilustrácie)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 3 moduly

 

- Sochárske techniky (pre pokročilých a začiatočníkov)
1. Kurz portrétového modelovania (podľa živého modelu z hliny)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín


 
2. Kurz figurálneho modelovania (podľa živého modelu z hliny)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín

 

3. Kurz rezbárstava (z dreva a kameňa)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly

 

4. Kurz odlievania (odlievanie do sadry podľa predlohy, teória odlievania z bronzu a pod.)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly
 

 

ROVÁS AKADÉMIA - ŠKOLA POČÍTAČOVEJ GRAFIKY A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

 

1. 3ds Max | BASE
• Dĺžka kurzu: 36 hodín, 2 moduly
• Operačný systém: Windows

 

2. 3ds Max | PRO
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 modulov
• Operačný systém: Windows

 

3. 3ds Max | VIZ
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly        

• Operačný systém: Windows

 

Webdesign, DTP, multimedia
- Flash Master pre pokročilých
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 modulov
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Adobe DTP
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 modulov
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Webdesign
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 3 moduly
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Kurz Photoshopu
• Dĺžka kurzu: 44 hodín, 2 moduly
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Adobe Lightroom
• Dĺžka kurzu: 8 hodín
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

Apple kurzy
1. Final Cut Pro
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 

2. Final Cut Server
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X


 
3. Color, Final Cut Studio
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X


 
4. Motion, Final Cut Studio
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 

5. Soundtrack Pro
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 

6. DVD Studio Pro
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 


Výuka prebieha v ateliéroch, štúdiách, učebniach a dielniach Akadémie voľného umenia Rovás na Kmeťovej 34 v Košiciach (v edukačnom centre združenia Rovás v Starom meste - východný okraj historického jadra).
Pod pojmom 1 kurz rozumieme týždňový alebo 5-dňový, prípadne aj 10-dňový workshop, v každom prípade max. 48 vyučovacích hodín (prípadne s individuálnym voľným programom a zábavou, s výletmi a exkurziami, s rôznymi voľnočasovými aktivitami)


Denný program

 

9.00 - 12.00 hod. - výuka
12.00 - 13.00 hod. - obedňajšia prestávka
13.00 - 16.00 hod. - výuka

 

Individuálny voľný program

 

16.00 – 19.00 hod. - podľa plánov vedúcich sekcií a podľa vzájomnej dohody            
19.00 - 20.00 hod. - večera
20.00 - Voľný program podľa vzájomnej dohody jednotlivých sekcií

 

V posledný deň od 9.00 prebieha inštalácia prieskumu výsledkov práce účastníkov, poobede (cca 14 – 15 hod.) je vernisáž výstavy na ktorej budú úspešným absolventom kurzov odovzdané certifikáty o absolvovaní. Podmienkou získania osvedčenia je pravidelná dochádzka, aktívna účasť a splnenie zadaných úloh.

 

CENOVÁ PONUKA

 

1.  Cena jednotlivých kurzov:                                           125 €
2.  Ubytovanie a stravovanie
Podľa potreby zabezpečíme:
- na vysokoškolskom internáte:                                        + 85 €
- v Moteli (blízko Löfflerovej akadémie): individuálne cez internet
3.  MHD
Podľa potreby

 

Zľavy

 

Súrodenci - (druhý a viac) 10%
Účastník dvoch predchádzajúcich táborov - 10%
Účastník troch a štyroch - 15%
Účastník všetkých predchádzajúcich táborov - 30%
Členovia združenia Rovás za štúdium (podľa aktivity) - 50% aj viac
Rodinný príslušníci - 10%

 

Pre členov združenia Rovás ktorí sa štúdiu v jednotlivých kurzoch nezúčastnia, prítomnosť na workshopoch a zábavných programoch, účasť na výletoch i odborných exkurziách je zadarmo. 

 


Medzinárodná letná škola umenia Rovás privítala radu významných domácich a hosťujúcich umelcov. Pozvanie prijali:
Barb Nicolae, dizajnér, maliar, Sfantu Gheorghe, Rumunsko
Marele Daniela Adina, grafik, maliar, Iasi, Rumunsko
Adrian Tosa, sochár, Targu Mures, Rumunsko
Kata Tosa, maliar, Targu Mures, Rumunsko
Katalin Selem, grafik, Cluj Napoca, Rumunsko
Petru Madaras, sochár, Sfantu Gheorge

 

László Kiss, grafik, Encs, Maďarsko
Ferenc Halmos, maliar, Bánd, Maďarsko
Lajos Horváth, maliar, Veszprém, Maďarsko
György Katona, maliar, Pápa, Maďarsko
László Révész, maliar, Budapest, Maďarsko

 

Mgr.art. Jozef Suchoža ArtD, sochár, Banská Bystrica
Mgr.art. Juraj Sasák, intermediálny umelec, Košice
Mgr.art. Viktor Oravec, sochár, Bratislava
Mgr.art. Jozef Tóth, maliar, Košice
Mgr.art. Noemi Rácz, grafik, Košice
Mgr.art. Otto Szabó, maliar, Košice
Mgr.art. Vojtech Ferdič, sochár
Ing.Arch. Kinga Václavová, architekt
Bc. Gabriel Gyenes, grafik
Ing. Oskár Kovács, fotograf
Mgr.art. Michaela Dunajová, hrnčiar
Mgr.art. Zdenka Blonská, maliar
Ing. Richard Kitta
Ing. Martin Procházka

 


Metodika jednotlivých kurzov a filozofia vyučujúcich

 

Figurálna kresba / príprava na prijímacie skúšky
Vyučujúcí: Mgr.art. Otto Szabó
Jazyk kurzu: sk, hu
Miesto konania: Ateliér kresby a maľby
Kurz je zameraný na kresbu aktu aj v životnej veľkosti podľa živého modelu, pomáha rozvíjať tvarovú zásobu, prehlbovať kresebné znalosti a oboznámi účastníkov s rôznymi kresebnými technikami. Účastníci sa naučia znázorniť figúru v správnych proporciách, pochopia zákony perspektívy a základy anatómie. Začiatkom kurzu sa naučia štylizovať zložitú anatomickú stavbu figúry do geometrických tvarov. Pomocou čoho potom dokážu zobrazovať figúru v perspektívnej skratke. Časť kurzu bude zameraná i na kresbu anatomických detailov, napr. oko, nos, chrbtica, rebrá, koleno, atd. Realistickou figurálnou kresbu budú môcť obohatiť svoj originálny výraz a rukopis. Kresba podporuje schopnosť videnia a pomáha rozvíjať myseľ a kreativitu. Kurz doporučujeme ako súčasť prípravy na prijímacie talentové skúšky na vysoké umelecké školy. Doporučujeme aj pre vážnych záujemcov o umenie, pre amatérov ale aj pre profesionálov ktorí sa klasickým výtvarným technikám dostatočne nevenovali.

 

Kurz 3ds Max Viz
Vyučujúci: Ing. Martin Procházka
Jazyk kurzu: sk
Miesto konania: Učebňa počítačovej grafiky
Kurz je zameraný na tvorbu vizualizácií architektúry exteriérov a interiérov prevažne statickej a sčasti animovanej forme, ktorý rozoberá modelovanie polygónovými (mesh) a krivkovými (splines) technikami, materiálové definovanie povrchov, nasvietenie priestoru prirodzeným a umelým osvetlením, rendering (V-ray) vrátane rozkladu obrazu na jednotlivé elementy urýchľujúce korekcie v praxi a nápomocné pri postprodukčných úpravách. Pri výuke budú rozobraté odlišné postupy prác s prihliadnutím na skúsenosti lektora z vizualizačných štúdií www.GMJ.net a www.VIZE.com, ktoré budú odzrkadlovať praktické požiadavky v reálnom nasadení. Časť výuky rozvíjajúcej priestorové videnie a analytické myslenie bude venovaná i budúcim trendom na základe vývoja počítačovej grafiky z hľadiska softwaru a hardwaru. Kurz doporučujeme architektom, projektantom, dizajnérom alebo kreativcom so záujmom o architektúru a jej počítačového zobrazenie z dôvodu lepšieho pracovného uplatnenia alebo vyjadrenia svojích architektonických myšlienok.

 

Grafické techniky / príprava na prijímacie skúšky
Vyučujúcí: Bc. Gabriel Gyenes
Jazyk kurzu: sk, hu
Miesto konania: Ateliér grafiky
Kurz je zameraný na vyskúšanie možností hĺbkotlačových a výškotlačových grafických
techník. Výslednými dielami by mali byť voľné farebné grafické listy, ktoré môžu slúžiť
ako domáce práce na prijímacích skúškach na umeleckých vysokých školách, alebo len
cenné artefakty. Dôraz bude kladený na výtvarné kvality a na presné technické prevedenie.
Príprava návrhov počítačovou technikou je vítaná. Kurz doporučujeme ako súčasť prípravy
na prijímacie talentové skúšky na vysoké umelecké školy. Doporučujeme aj pre vážnych
záujemcov o umenie, pre amatérov ale aj pre profesionálov ktorí sa klasickým výtvarným
technikám dostatočne nevenovali.

 

Odborné prednášky
Sklo ako fenomén minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Vyučujúci:
akad. soch. Viktor Oravec
Jazyk: sk
Miesto konania: učebňa Akadémie Rovás
Forma: cyklus prednášok a praktických cvičení v teoretickej a návrhovej polohe
Doba trvania: 5 dní
1. a 2. deň
Bloky zamerané na zoznámenie sa s fenoménom skla, vývoj skla, sklárstva, sklárskej výroby na Slovensku, v Čechách a vo svete
a/ historické sklo od staroveku až po 19. Storočie
b/ novovek 20. Storočie až po dnešok
c/ budúcnosť
Prednášky budú štruktúrované v 2 blokoch: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 so záverečnou diskusiou. Budú spojené s obrazovou prezentáciou daného obdobia autormi, dielami, štýlmi a smermi
3. deň
Technológia, techniky, možnosti využitia skleneného materiálu.
Prednášky budú štruktúrované v 2 blokoch: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 so záverečnou diskusiou.
4. deň
Sklo ako materiál v reálnom každodennom živote, jeho využitie funkčnosť a výtvarná nadstavba, využitie skla v interiéri a exteriéri
Prednášky budú štruktúrované v 2 blokoch: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 so záverečnou diskusiou.
5. deň
Praktická časť
Cvičenie navrhovania v skle
a/ úžitkovom (dizajn)
b/ voľnom (socha, objekt, inštalácia)
Praktická časť je štruktúrovaná v 2 blokoch: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 so záverečnou diskusiou.

 


História združenia Rovás
OZ Rovás vzniklo v roku 1994 na VŠVU v Bratislave, zaregistrované bolo na MV SR v roku 1999. Svojou činnosťou oslovuje hlavne umelcov a pokrokovú inteligenciu, zaoberá sa voľnou tvorbou, organizovaním výstav, workshopov a tvorivých táborov, ďalej sympóziami a prednáškami v oblasti výtvarného a úžitkového umenia, literatúry, zaoberá sa aj webdizajnom, vydavateľskou činnosťou, umeleckou logistikou a publikačnými aktivitami. V rámci vlastného programu rozvoja talentu oslovuje žiakov a absolventov stredných škôl a tých, ktorí sa na VŠ umeleckého smeru nedostali a poskytne im tak možnosť odbornej korekcie. Spolupracuje s vysokoškolákmi a absolventmi a zapája ich do aktivít, ktoré organizuje. Každý rok organizuje Rovás skupinové a samostatné výstavy pre svojich členov na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí. Pre členov združenia usporadúva sympóziá, workshopy, tábory, rôzne vzdelávacie kurzy a tvorivé pobyty.
Od roku 2006 pravidelne funguje jeho internetový časopis: Virtuálna galéria Rovart.

 


Centrum združenia Rovás - Akadémia voľného a intermediálneho umenia

 

Rovás akadémia voľného a intermediálneho umenia chce byť významným centrom súčasného umenia a kvalitným edukačným a tréningovým centrom počítačovej grafiky na Slovensku.
Činnosť Občianskeho združenia Rovás je zameraná na nasledovné programy:
• Program umeleckej logistiky "The Art Logistic Services" sa v podstate zaoberá umeleckým manažmentom, čo znamená optimálne ucelenie duševných a materiálnych hodnôt, správnu koordináciu a  zabezpečenie k tomu potrebného potenciálu, investíciu, spotrebu a zúročenie intelektuálneho kapitálu.
• Programom "Inkubátor nových médií" bude združenie Rovás prevádzkovať moderne vybavené štúdio fotografie a videa, grafické štúdio a ateliéry počítačovej grafiky.
• Program "Súčasné umenie" poskytuje tvorivé pobyty profesionálnym umelcom formou "otvorených dielní", kde sú ateliéry vo večerných hodinách otvorené záujemcom. Pozvaným predstaviteľom súčasného umenia program zabezpečí možnosť výstavy, voľnej tvorby (ateliéry a dielne), ubytovania, stravovania a zábavy.
• Program "Okno do sveta" zabezpečí publikovanie programov a aktivít v novom centre a zviditeľnenie súčasného slovenského umenia cez trojjazyčný internetový portál združenia Rovás s názvom ROVART (www.rovart.sk) - tak v celoslovenskom ako v medzinárodnom kontexte. (ISSN 1337-7167).
• Program "Podpory a rozvoja talentu" bude fungovať na báze maliarskych, grafických, sochárskych, hudobných a divadelných kurzov a viacdňových workshopov, pod vedením profesionálnych umelcov.
• V programe "Hodiny vedy" ktorú organizujeme v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, sa záujemcom predstavujú výskumníci z rôznych odvetví vedeckej sféry, o ktorých má široká verejnosť málo informácií.