ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Tvorivé letné tábory Rovás

redaktor: rk 2011-05-19

 

Medzinárodná letná škola umenia „Rovás”
„R O Z U M I E M E  S I - É R T J Ü K  E G Y M Á S T - N E  I N T E L E G E M“

 

 

14. 7. - 21. 7. 2011 Aita Medie, Kovasna, Rumunsko
8. 8. - 15. 8. 2011 Tihany, Balaton, Maďarsko
21. 8. - 07. 8. 2011 Akadémia Rovás, Kmeťová č. 34, Košice, Slovensko

 


Jedinečná príležitosť stráviť svoj voľný čas v lete, v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí a pritom získať či prehĺbiť svoje praktické skúsenosti v oblasti výtvarného, intermediálneho, divadelného, filmového, fotografického, počítačového a úžitkového umenia. Okrem práce v ateliéroch aj mimo nich Vás čaká program na voľný čas, športové aktivity, návštevy múzeí a galérií, výstavy a prednášky.
Letná škola umenia „Rovás” stavia na činnosti rôznych ateliérov a tvorivých dielní pod vedením vysoko kvalifikovaných odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia.

 

14. 7. - 21. 7. 2011 Aita Medie, Kovasna, Rumunsko
Tvorivým táborom v rumunskom Aita Medie chce združenie Rovás osloviť predovšetkým tamojších pokrokových umelcov a podporovať voľné umenie a nezávislú kreativitu. Cieľom je tvorivý dialóg, vzájomná spolupráca a hlavne konfrontácia subjektívnych názorov na svet a na smery súčasného umenia. Formu dohody medzi rumunskými, maďarskými a slovenskými umelcami je myšlienka spoločných workshopov: "ROZUMIEME SI - NE INTELEGEM - ÉRTJÜK EGYMÁST". Do spolupráce sú zapojení: Kultúrny inštitút "Asociatia culturala", Barolt, Rumunsko, maďarské občianske združenie "Open Workshop" vo Veszpréme, Výtvarná univerzita v Budapešti a Občianske združenie Rovás v Košiciach.


8. 8. - 15. 8. 2011 Tihany, Balaton, Maďarsko
Tvorivý tábor pri Balatone je organizovaný Výtvarnou univerzitou v Budapešti, ateliérom voľného maliarstva pod vedením Lászlo Révésza. Na ich pozvanie sa uskutoční druhé dejstvo Medzinárodnej letnej školy umenia Rovás pri Balatone v Tihanyi, v Artkempe univerzity. Za účasť sa neplatí, ubytovanie v Artkempe je už obsadené pozvanými umelcami z Rumunska, Maďarska a Slovenska. Záujemcovia sa môžu zapojiť do tvorivej činnosti prihlásením sa na adrese art@rovas.sk alebo priamo na mieste. Ubytovanie a stravovanie si zabezpečia sami. Zapojiť sa dá nielen výtvarnou činnosťou, ale aj formou prednášky, prezentáciami, predstaveniami a pod.

 

21. 8. - 07. 8. 2011 Akadémia Rovás, Kmeťová č. 34, Košice, Slovensko
Medzinárodná letná škola umenia ponúka širokú škálu výtvarných kurzov od tradičných (napr. kresba, maľba, socha, grafické techniky, knižné umenie) až po najmodernejšie (digitálna kresba a maľba, video tvorba, intermediálne umenie, počítačová grafika). Pod vedením miestnych i hosťujúcich výtvarníkov a odborníkov pracujú záujemcovia na spoločných témach a úkoloch, výuka prebieha v malých skupinách, a to spravidla v slovenskom, anglickom alebo maďarskom jazyku.

 

ŠKOLA TRADIČNÝCH VÝTVARNÝCH TECHNÍK

 

- Grafické techniky (kurzy pre pokročilých a začiatočníkov):
1. Hĺbkotlačové techniky (lept, akvatinta, suchá ihla, mezzotinta)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 4 moduly

 

2. Tlač z výšky (drevorez, drevoryt, linorez, linoryt)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 4 moduly

 

3. Kurz figurálneho kreslenia a aktu (študijná kresba portrétu, figúry, aktu a riešenie figurálnych kompozícií)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 4 moduly

 

4. Knižné umenie (výroba ručného papiera, knižná väzba, zalomenie textu, základy typografie, ilustrácie)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 5 modulov

 

- Maliarske techniky (pre pokročilých a začiatočníkov):
1. Kurz olejomaľby (maľba alla prima, klasická vrstevnatá, pastózna). Krajina, portrét, zátišie, figurálne a nonfigurálne kompozície
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 3 moduly

 

2. Kurz tempery a gvašu (krajina, figúra, zátišie)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly

 

3. Kurz akvarelu (technológia maľby, krajinky, zátišia, ilustrácie)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 3 moduly

 

- Sochárske techniky (pre pokročilých a začiatočníkov)
1. Kurz portrétového modelovania (podľa živého modelu z hliny)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín
 
2. Kurz figurálneho modelovania (podľa živého modelu z hliny)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín

 

3. Kurz rezbárstava (z dreva a kameňa)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly

 

4. Kurz odlievania (odlievanie do sadry podľa predlohy, teória odlievania z bronzu a pod.)
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly
 

 

ŠKOLA POČÍTAČOVEJ GRAFIKY A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

 

1. 3ds Max | BASE
• Dĺžka kurzu: 36 hodín, 2 moduly
• Operačný systém: Windows

 

2. 3ds Max | PRO
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 modulov
• Operačný systém: Windows

 

3. 3ds Max | VIZ
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly                                                                             
• Operačný systém: Windows

 

Webdesign, DTP, multimediá
- Flash Master pre pokročilých
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly
• Operačný systém: Mac OS X, Windows
 
- Adobe DTP
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 2 moduly
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Webdesign
• Dĺžka kurzu: 48 hodín, 3 moduly
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Kurz Photoshopu
• Dĺžka kurzu: 44 hodín, 2 moduly
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

- Adobe Lightroom
• Dĺžka kurzu: 8 hodín
• Operačný systém: Mac OS X, Windows

 

Apple kurzy
1. Final Cut Pro
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 

2. Final Cut Server
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X
 
3. Color, Final Cut Studio
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X
 
4. Motion, Final Cut Studio
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 

5. Soundtrack Pro
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X

 

6. DVD Studio Pro
- Dĺžka kurzu: 25 hodín
- Operačný systém: Mac OS X


Výuka prebieha v ateliéroch, štúdiách, učebniach a dielňach Akadémie voľného umenia Rovás na Kmeťovej 34 v Košiciach (v edukačnom centre združenia Rovás v Starom meste - východný okraj historického jadra).
Pod pojmom 1 kurz rozumieme týždňový alebo 5-dňový, prípadne aj 10-dňový workshop, v každom prípade max. 48 vyučovacích hodín (prípadne s individuálnym voľným programom a zábavou, s výletmi a exkurziami, s rôznymi voľnočasovými aktivitami).


Denný program

 

 9.00 - 12.00 hod. - výuka
12.00 - 13.00 hod. - obedňajšia prestávka
13.00 - 16.00 hod. - výuka

 

Individuálny voľný program

 

16.00 – 19.00 hod. - podľa plánov vedúcich sekcií a podľa vzájomnej dohody            
19.00 - 20.00 hod. - večera
20.00 - Voľný program podľa vzájomnej dohody jednotlivých sekcií

 

V posledný deň od 9.00 prebieha inštalácia prieskumu výsledkov práce účastníkov, poobede (cca 14 – 15 hod.) je vernisáž výstavy, na ktorej budú úspešným absolventom kurzov odovzdané certifikáty o absolvovaní. Podmienkou získania osvedčenia je pravidelná dochádzka, aktívna účasť a splnenie zadaných úloh.

 

CENOVÁ PONUKA

 

1. Cena jednotlivých kurzov:                                           125 €
2. Ubytovanie a stravovanie
Podľa potreby zabezpečíme:
- na vysokoškolskom internáte:                                        + 85 €
- v Moteli (blízko Löfflerovej akadémie): individuálne cez internet
3. MHD
Podľa potreby

 

Zľavy

 

Súrodenci - (druhý a viac) 10%
Účastník dvoch predchádzajúcich táborov - 10%
Účastník troch a štyroch - 15%
Účastník všetkých predchádzajúcich táborov - 30%
Členovia združenia Rovás za štúdium (podľa aktivity) - 50% aj viac
Rodinní príslušníci - 10%

 

Pre členov združenia Rovás, ktorí sa štúdiu v jednotlivých kurzoch nezúčastnia, prítomnosť na workshopoch a zábavných programoch, účasť na výletoch i odborných exkurziách je zadarmo. 

 

Medzinárodná letná škola umenia Rovás privíta viacerých významných domácich a hosťujúcich umelcov. Pozvanie prijali:
Barb Nicolae, dizajnér, maliar, Sfantu Gheorghe, Rumunsko
Marele Daniela Adina, grafik, maliar, Iasi, Rumunsko
Katalin Selem, grafik, Cluj Napoca, Rumunsko
Peter Madaras, sochár, Sfantu Gheorge, Rumunsko

 

László Kiss, grafik, Encs, Maďarsko
Ferenc Halmos, maliar, Bánd, Maďarsko
Lajos Horváth, maliar, Veszprém, Maďarsko
György Katona, maliar, Pápa, Maďarsko
László Révész, maliar, Budapest, Maďarsko

 

Mgr.art. Jozef Suchoža ArtD., sochár, Banská Bystrica
Mgr.art. Juraj Sasák, intermediálny umelec, Košice
Mgr.art. Viktor Oravec, sochár, Bratislava
Mgr.art. Jozef Tóth, maliar, Košice
Mgr.art. Noemi Rácz, grafik, Košice
Mgr.art. Otto Szabó, maliar, Košice
Mgr.art. Vojtech Ferdič, sochár
Ing.Arch. Kinga Václavová, architekt
Bc. Gabriel Gyenes, grafik
Ing. Oskár Kovács, fotograf
Mgr.art. Zdenka Blonská, maliar
Mgr.art. Ing. Richard Kitta, intermediálny umelec, Košice
Ing. Martin Procházka, 3D vizualizácia, Košice