ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Upchávanie dier

redaktor: Zk 2011-05-20

 

UPCHÁVANIE DIER
Miroslav CSÖLLE
(PL) / Matej GAVULA (SK) / Milan TITTEL (SK)   

 


Matej Gavula (1972) a Milan Tittel (1966) tvoria umeleckú skupinu XYZ od roku 1997, odkedy sú stabilnou súčasťou slovenskej výtvarnej scény. Vstupujú na ňu ako sochári a s médiom sochy a jej kontextovými formálnymi premenami kontinuálne pracujú. Miroslav Csölle je Slovák, absolvent Akadémie umení vo Varšave. Žije a tvorí v Poľsku.

 

XYZ pracujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. „Sochárske výstupy v podobe experimentov a dekonštrukcií zobrazovania majú často charakter nenápadných priestorových mimikry, inokedy je to zasa ´enkláva´, ktorá sa ako zvuková vlna šíri priestorom. ... Socha je ich tvorbou definovaná ako aktívne otvorená priestorová sieť, ako uzol alebo spleť materiálových reakcií na impulzy rôznych úrovní a smerov. Práce XYZ sa vyznačujú osciláciou medzi labilitou a stabilitou, medzi monumentalitou a miniaturizáciou, udržiavajú vibrácie v hre medzi okamihom digitálneho záznamu a objektívnou prítomnosťou plastickej hmoty.“ (Grúň)  Miroslav Csölle zvykne svoje diela prezentovať prevažne na neformálnych výstavách privátneho charakteru. Z jeho iniciatívy boli vo Varšave zorganizované viaceré takzvané extra-murálne (nástenné) výstavy – večerné prezentácie diel ad hoc skompletizovaných skupín umelcov, usporadúvané v rôznych nekonvenčných priestoroch. Jeho diela sú komentárom k vybraným aspektom verejného života.

 

XYZ vystavovali na početných výstavách na Slovensku i v zahraničí, pričom v rámci výstavných projektov radi vstupujú do bližšej kooperácie so spriaznenými autormi – kamarátmi (Cyril Blažo, Roman Ondák). Projekt Upchávanie dier je založený na podobnom princípe – je prirodzeným vyústením dlhoročných vzájomných kontaktov autorov Csölleho, Gavulu a Tittela. Výstava je jedinečná fokusom na performance. Tento spôsob umeleckého vyjadrenia, ktoré pre svoju prezentáciu galerijný priestor primárne nepotrebuje, bude na výstave zaznamenaný formou videoprojekcií, fotografií i objektov. Mapovať bude performance uskutočnené vo verejnom aj v privátnom priestore. Kým XYZ na performance narážajú priebežne v rámci rozmanitosti svojich prístupov a ponímania výtvarného jazyka, Miroslav Csölle sa tejto forme venuje systematicky.

 


Predchádzajúce výstavy:
Samostatne na XYZ v UBS (1998), Opening v Galérii Cypriána Majerníka (2000), XYZWAR vo vtedajšej galérii Priestor (2001), XYZ v pražskom Display (2002), SEXYZ I. a II. v klube Buryzon (2002, 2003), Distance X v Tranzite (2005), skupinovo napríklad Československo v SNM (2003), Tomu ver, ty... v Tranzite (20004), Proti všetkým v Bastarte  (2007), Bridgeing v dvorane MK SR (2006-2007), Donau Monarchie na billboardoch vo verejnom priestore (2006), Spaced Out 0.1 (2007) a v kooperácii s kamarátmi napríklad BCXYZ s Cyrilom Blažom v bratislavskom Bastarte (2008), Biela stopa XYZ s Romanom Ondákom v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (2009) alebo Hole in the Flow s Blažom aj s Ondákom v Hunt & Kastner v Prahe (2010-2011).

 

(z tlačovej správy)

 


Miesto konania: OPEN Gallery, Baštová 5, Bratislava
Trvanie: 5. júl – 5. august 2011