ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

NA-TURE

redaktor: sk 2011-05-25

 

NA-TURE
Marek Halász, Martin Piatrik, Stanislav Piatrik

 


Zámerom projektu je prezentovať a ponúkať na predaj prírodniny alebo rôzne predmety nájdené v prírode („sprírodnenené" predmety) zabalené ako produkt – tovar – určený na predaj (so všetkými atribútmi tovaru – obal, značka, cena, reklama, marketingová kampaň propagujúca tento produkt formou letákov). Jednotlivé predmety sme našli a vybrali v prírode, následne zabalil, vystavili a ponúkli na predaj. Voľne dostupný predmet (ktorý sa nachádza voľne v prírode, každý by ho mohol mať zadarmo) sme tak pretransformovali na predmet komerčného záujmu. Jednotlivé predmety budú vystavené na honosnom podstavci v zlatej farbe, ktorý bude výrazne kontrastovať s jednoduchým obalom a charakterom daných predmetov.  (...poukázať na absurdnosť konzumného spôsobu života..)

 


Kurátor: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc
Miesto konania: Outdoor Gallery, Nitra
Trvanie výstavy: 30. 7. – 26. 8. 2011

 


Vystavujúci autori:

 

Stanislav Piatrik – absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, FVU, Katedra grafiky (doc. Róbert Brun, akad. mal.). Vo svojej tvorbe sleduje tému spirituality, uplatňuje výrazové prostriedky priestorovej inštalácie s využitím média čistého papiera.

 

Martin Piatrik – absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, FVU, Katedra grafiky (doc. Róbert Brun, akad. mal.). Venuje sa prevažne priestorovej inštalácii, zaoberá sa témou spirituality a vedeckého vnímania sveta, využíva pri tom prírodné materiály ako napr. vosk, včelí plást, med, suchý ľad,...

 

Marek Halász – absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici, FVU, Katedra sochy (doc. Juraj Sapara, akad. soch.). Vo svojej tvorbe sa venuje skúmaniu a zaznamenávaniu svojho okolia, využíva rôzne syntetické média (silikón, fólia) v kombinácii s prírodnými elementami - v intencii vytvorenia záznamu o krajine alebo priestore v podobe objektu alebo inštalácie.

 


zdroj: www.outdoorgallery.sk