ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Jesenný Festival

redaktor: milk 2011-05-30

 

JESENNÝ FESTIVAL ZDRUŽENIA ROVÁS 

16. 10. - 19. 11. 2011, KOŠICE

 

 

Združenie profesionálnych výtvarníkov a pokrokovej inteligencie maďarskej a slovenskej národnosti Rovás svojim jesenným festivalom sa chce zapojiť do kultúrneho života Košíc zaujímavými programami, aktivitami a workshopmi, výstavami, prezentáciami a predstaveniami. Chce sa prispieť k lepšiemu hodnoteniu kvality výtvarného a kultúrneho života v Košiciach. Zámerom Jesenného festivalu Rovás je viac priblížiť predstaviteľov súčasného umenia a milovníkov umenia rôznych národností a vekových skupín. Svojich programov sústreďuje na otvorenie Galérie Rovás a Klubu umelcov v centre združenia na Kmeťovej ulici 34. Činnosť Občianskeho združenia Rovás je zameraná na nasledovné programy:

•    Program umeleckej logistiky sa v podstate zaoberá umeleckým manažmentom, čo znamená optimálne ucelenie duševných a materiálnych hodnôt, správnu koordináciu a zabezpečenie k tomu potrebného potenciálu.

•    Program "Súčasné umenie" poskytuje tvorivé pobyty profesionálnym umelcom formou otvorených dielní, kde sú ateliéry vo večerných hodinách otvorené záujemcom. Pozvaným predstaviteľom súčasného umenia program zabezpečí možnosť výstavy, voľnej tvorby (ateliéry a dielne), ubytovania, stravovania a zábavy. 

•    Program "Okno do sveta" zabezpečí publikovanie programov a aktivít v novom centre a zviditeľnenie súčasného slovenského umenia cez trojjazyčný internetový portál združenia Rovás s názvom ROVART (www.rovart.sk) - tak v celoslovenskom ako v medzinárodnom kontexte. (ISSN 1337-7167). 

•    V programe "Podpory a rozvoja talentu" sa odštartuje Večerná škola klasických maliarských, grafických a sochárskych techník. Cieľovou skupinou je mládež a milovníci umenia.

•    Program "Hodiny vedy" prebieha v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied formou rôznych prednášok a prezentácií, záujemcom sa predstavujú výskumníci z rôznych odvetví vedeckej sféry, o ktorých má široká verejnosť málo informácií.

 

(kontaktná osoba: Otto Szabó, 0907/925796)

 

 

16. októbra, 24. októbra, 17.30, 20.00, Štúdio Márai Divadla Thália, Košice

Athol Fugard: Ostrov. (divadlo) Athol Fugard (1932), americký dramatik, napísal v roku 1973 drámu s názvom Ostrov, ktorá bola inšpirovaná juhoafrickou érou apartheidu. Pravdivý príbeh sa odohráva v nemenovanom juhoafrickom väzení na neslávne známom ostrove Robben. Dielo rozpráva o dvoch väzňoch, ktorí svoje dni trávia ťažkou fyzickou prácou, avšak večer skúšajú Sophoklovu drámu  Antigona, aby ju mohli predstaviť ostatným spoluväzňom.

Dráma vytvára paralelu medzi klasickou gréckou drámou a príbehom väzenia, Antigonou a zatknutými. Odhaľuje hlboké priateľstvo medzi dvoma mužmi a vyvrchoľuje vo chvíli, keď sa jeden z väzňov dozvedá o svojom prepustení.

Réžia: Peter Cibula (Štátne divadlo Košice), Účinkujúci: Máté Madarász, Peter Havasi ml. (Divadlo Thália)

 

20. októbra, Rovás Akadémia, Kmeťova 34

Rovás maliarská škola. Táto predstava rozvíjania talentu má byť voľným pokračovaním večernej maliarskej školy Eleméra Halász-Hradila a Ľudovíta Csordáka. Ponúka dôrazný a intenzívny maliarský výcvik pre talentovaných mladých záujemcov a pre snaživých nadšených amatérov. Záujemcovia si môžu osvojiť triky najdôležitejších maliarskych techník, postupov v kurzoch trvajúcich 48 a 56 hodín. Techniky olejomaľby, svojskosť tempery, gvasu, akvarelu a pastelu. Okrem maliarskych techník je cieľom aj osvojiť si zákonitosti portrétov a figurálnej kresby, a rozvíjanie návrhárstva. Absolventi kurzov môžu konfrontovať svoj pohľad na svet na rôznych sympóziách a workshopoch. Vzdelávanie zabezpečujú: Milan Špak, Jozef Tóth, Otto Szabó

 

22. októbra, 14.30, Štúdio Márai Divadla Thália, Košice

Detské tvorivé dielne Rovátka. Pod vedením Krisztíny Péter a Anny Ötvös pokračujú obľúbené tvorivé dielne pre deti. Občianske združenie Rovás v tomto školskom roku otvára druhý ročník dielní, kde budú deti z textilu a papiera vyrábať okenné a stolné ozdoby, ale vyskúšajú si aj maľovanie tričiek a kapsí. Po tvorivej práci poskytne unaveným deťom (a dospelým)  oddych už obvyklé čítanie rozprávkových príbehov.

 

27. októbra, Akadémia Rovás, Kmeťova 34, Košice

Rovás voľná škola sochárstva. Podobne ako škola maliarstva, aj škola sochárstva poskytuje sochárske vzdelávanie a rozvíjanie talentu. Takisto odovzdáva dnešnej generácii mentalitu slávneho košického sochára Bélu Löfflera, ktorého žiakmi boli mnohí súčasní maliari. Po jeho smrti fungoval v jeho sochárskej dielni odbor sochárstva strednej školy priemyselného výtvarníctva, v súčasnosti tradícia ožíva prostredníctvom umelcov Občianskeho združenia Rovás. Cieľom je vyhľadávanie talentovaných mladých ľudí a amatérov, pre ktorých  sochárstvo predstavuje možnú budúcu profesiu. Záujemcovia si môžu osvojiť odborné triky vzorkovania, formovania, rezby a zlievarenstva v kurzoch trvajúcich 48 alebo 56 hodín. Následne majú možnosť konfrontovať svoj pohľad na svet na rôznych sympóziách a workshopoch. Vzdelávanie zabezpečujú: Jozef Suchoža a Jozef Kužidlo

 

28. októbra, 18.00, Pastoračné centrum, Košice

66 sezón. Štylizovaný dokumentárny film režiséra Petra Kerekesa v kondenzovanej forme vypovedá o 66-tich sezónach Starej plavárne v Košiciach. Celý príbeh dejín tohto miesta ľudských stretnutí rámcujú obrazové spomienky režiséra na svojho starého otca. S jemným nádychom nostalgie sa Kerekes pokúša zrekonštruovať obraz o jeho námorníckych snoch, a túto líniu podporuje a obohacuje aj rozprávanie režisérovej starej mamy. Naratívny tok filmu však nie je koncentrovaný len na túto tematickú vrstvu, rozrastá sa do rôznorodých rozprávačských potuliek, ktoré sú súčasťou spomienok viacerých postáv, ich životných osudov  príbehov. Prostredníctvom nich snímka prezentuje aj drobné črty z obdobia komunizmu, neopomenie holokaust či iné udalosti 2. svetovej vojny. Napriek tomu, že sú do mozaiky filmu vsadené aj úlomky z tragických udalostí histórie, pôsobí snímka uvoľnene a vtipne, slovami režiséra  hravo. Ocenenia: Cena pre najlepší stredoeurópsky dokumentárny film 2003.

 

29. októbra, 19.00, Štúdio Márai Divadla Thália, Košice

Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku (divadlo, v slovenčine). Janusz Glowacki (1938) je súčasný poľský dramatik. Jeho dielo sa odohráva na Tomkins Square, kde bezdomovci žijú svoj biedny život. Dvaja muži a jedna žena žijúci v parku sú prisťahovalci, alebo potomkovia prisťahovalcov. Štvrtý účinkujúci – v podstate len rozprávač – je policajt, ktorý predstavuje nadradenosť a dobrý úmysel usporiadaného sveta. V hre sa objavuje aj štvrtý bezdomovec, ktorý práve zomiera. Mŕtvolu odnesú kompetentní, aby ju anonymne pochovali medzi ostatných jemu podobných. Žena, ktorá si chce v nebohom uctiť svojho ctiteľa, žiada preňho riadny osobný pohreb. Tu sa do obrazu hmlisto vnára Sofokles... Režisér: Henryk Rozhen. Účinkujúci: Tátiana Poláková, Peter Cibula, Tomáš Diro (Štátne divadlo Košice), Matúš Jaco.

 

31. októbra, 19.00, Štúdio Márai Divadla Thália, Košice

Jenő Dsida: 212 miliónov (divadlo). Dielo sa v skutočnosti zrodilo v roku 1907 z básne Nábytky, jeho obsahom je divadelný večer založený piatimi mladými ľuďmi. Títo svojským spôsobom reagujú na závažný a stále aktuálny sociálny problém nezamestnanosti a z toho vyplývajúce rôzne negatívne napätia. Produkcia je zároveň náhľadom a úvodom neskoršieho predstavenia, ktoré je vyvrcholením ideového posolstva zanechaného Jenő Dsidom v tejto básni. Účinkujúci: Andrea Básti, Roland Kristóf (Divadlo Sándora Weöresa v Szombathely), Róbert Szabolcs Flórián (Divadlo Thália).

 

4. novembra, 16.00, Akadémia Rovás, Kmeťova 34, Košice

Kultúrny Inštitút Maďarskej republiky, Bratislava, Palisády 54, Bratislava

Otvorenie Rovás ArtCafe, ktorá je klub umelcov, miesto výstav, rôznych predstavení a prednášok. Kde sa podáva kvalitná káva a kde sa pohodlne posediava od rána do neskorých večerných hodín. Rovás ArtCafe je zároveň aj knižnicou, antikvariátom, čitárňou i galériou. Súčasne s košickým dejiskom otvárame Rovás ArtCafe aj v Bratislave, v budove Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky.

 

4. novembra, Kultúrny Inštitút Maďarskej republiky, Bratislava, Palisády 54, Bratislava

Výstava bannerov občianskeho združenia Rovás. Výstava dvojjazyčných farebných bannerov o dejinách združenia, umelcoch, ich zmýšľaní a predstavách. Výstava bude realizovaná pri príležitosti otvorenia košickej a bratislavskej kaviarne občianskeho združenia Rovás – ArtCafé.

 

4. novembra, 16.30, Akadémia Rovás, Kmeťova 34, Košice

Consonatia Et Claritas. Výstava Milana Špaka. Umelec navštevoval rôzne výtvarné školy a po uzavretí štúdia prijal učiteľské miesto v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Býva v drevenici v Hačave a po svojich svetobežných cestách počnúc Amerikou, Indiou, Nepálom, Anglickom či Írskom, sa rád ponorí do ozajstnej, prírodnej hmly, keď má všetko difúzne tvary a objekty sa vynárajú len pomaly a postupne. „Nemôžeme pochopiť kam ideme ak nepochopíme odkiaľ sme prišli a čím prechádzame. Som hľadač a pútnik ..modlitba, vďaky vzdávanie, obracanie sa ku vyššiemu princípu vedú v živote  k zázrakom. Výtvarná tvorba bez otázky po zmysle existencie by pre mňa bola len hrou, iste aj tá má miesto v živote človeka, no je čas niesť plne zodpovednosť na ceste, kde každý krok môže viesť k pochopeniu alebo zabudnutiu. Zabudnutiu na to, že fyzické nemôže byť oddelené od metafyzického bez vážnych dôsledkov.  Človek, v ktorého živote nezohráva svoju rolu ticho a kontemplácia,  je uviaznutý v banalitách sveta, sveta adrenalínových športov, zábavy, módy, v ktorých sa pokúša vyhnúť konfrontácii s tým, čo vyžaduje hlbšiu transformáciu v nás samých.”

 

5. novembra, 19.00, Akadémia Rovás, Kmeťova 34, Košice

Golddies. (koncert). Skupina vznikla pre muzicírovanie z radosti v roku 1999. Neskôr po prehováraní priateľov sa prezentovali na verejných vystúpeniach, ktorých úspech ich presvedčil o opodstatnenosti transformácie na koncertnú skupinu. Základným hudobným žánrom skupiny je fúzia klasického rocku a latinskej hudby, ktorá sa medzitým rozšírila o prvky funky, groove a reagge. Napriek tomu, že zabávanie diváka - hosťa svojich podujatí je pre nich prvoradé, pri výbere repertoáru sa riadia prísnymi pravidlami stráženia kvality. Skladby hrajú vo vlastnom aranžmá a chápaní. Od roku 2009 skupina vytvorila dve ucelené koncertné programy. Golddies-Latin pozostáva prevažne z latinskoamerických pesničiek a rytmov, a Golddies-Retro z hitov 70-tych a 80-tych rokov. Členovia: Réka Horváthová – spev, Álloová Simona (Sisi) - klávesy, back vocal, Peter Farkas - bicie, spev, Tibor Lovas "Moqs" - gitara, spev, Jožko Šmída – pozaun, Frici Varga – basgitara. Web: www.golddies.sk

 

8. novembra, 18.00, Akadômia Rovás, Kmeťova 34, Košice

V  blízkosti absolútnej nuly (prednáška). V nádväznosti na sériu prednášok v maďarskom jazyku s názvom “MindenTudás egyeteme” (Univerzita vševedúcnosti) odštartovala táto séria prednášok aj v Košiciach, pod zmeneným  názvom – “Kassai MindenTudás Egyeteme (KME)” Košická univerzita vševedúcnosti. V rámci jesenného festivalu občianskeho združenia Rovás sa uskutoční zaujímavá prednáška obohatená pútavými experimentami. Náš svet sa výrazne zmení v oblasti veľmi nízkych teplôt. Nie iba organické látky zamrznú pri veľmi nízkych teplotách, ale výrazne sa menia aj fyzikálne vlastnosti neorganických materiálov: supratekuté kvapaliny tečú bez viskozity, supravodiče vedú  elektrický prúd bez odporu,… Na popis všetkých fyzikálnych  javov v  blízkosti absolútnej nuly zákonitosti klasickej fyziky nemôžeme používať, tu sú už platné pravidlá kvantového sveta. Prednáška pomocou demonštračných experimentov priblíži záujemcom svet fyziky nízkych teplôt. Fyzik Pavol Szabó zaoberá sa fyzikou nízkych teplôt na Oddelení fyziky nízkych teplôt na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Pravidelne publikuje v popredných svetových fyzikálnych časopisoch. V roku 2002 bol Mladým výskumníkom roka SR. V súčasnosti je vedeckým tajomníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV. 

 

8. novembra, 19.00, Akadémia Rovás, Kmeťova 34, Košice

Jamming Station (koncert). Skupina vznikla v roku 2008. Hrajú len od slávnych maďarských rockových skupín. V roku 2009 prerobili rockovú operu Kráľ Štefan na skrátenú verziu. Členovia skupiny sú Gyuszi Sirilo, Attila Mártha, Tamás Hoffmann, Teodor Pongó, kto nastúpil na miesto Rastislava Belanského. 

 

13. novembra, 19.00, Štúdio Márai Divadla Thália, Košice

Marhuľový ostrov. Marhuľový ostrov je jeden z mála hraných filmov Slovenskej produkcie. Jeho spracovanie do záverečnej podoby trvalo päť rokov. Táto snaha priniesla smutno šťastný príbeh ženy a jej troch životných lások. Koľko mužov môže skutočne milovať jedna žena? 

Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osudu a nespútanej lásky. Film odohrávajúci sa na južnom Slovensku, na samote ukrytej v marhuľových sadoch, vás vtiahne do víru vášní troch mužov k jednej osudovej žene a jej lásky k nim, so všetkými strasťami a radosťami, ktoré dokáže priniesť len život. Slnko, vôňa dozrievajúcich marhúľ a hľadanie vlastného šťastia si vás získajú v príbehu silnej ženy, ktorá miluje a túži byť milovaná... ako my všetci. Romantický film, drama, 2011, 102 min., réžia: Peter Bebjak.

 

14. novembra, 19.00, Akadémia Rovás, Kmeťova 34, Košice

Semi Holsen (koncert). Kapela predstavuje osvetu rockovej hudby na Britských ostrovoch. Pre ich tvorbu je charakteristická melodická basa a agresívna rytmizácia. Nevyhnutnou súčasťou vystúpenia je choreografia herca-speváka Petra Nádasdiho, kde napodobňuje britského umelca Micka Jaggera. Skupina hrá vlastné skladby, v najnovších sa objavujú aj motívy elektronickej hudby. V júni 2011 vyhrala prvé miesto na súťaži amatérskych kapiel s názvom Backstage Live. Žáner: melodický alternatívny rock, vznik kapely: máj 2009 v Kráľovskom Chlmci. Členovia: Peter Nádasdi (ex-Waterfall)  spev, Dávid Kóbori (ex-Waterfall)  bicie, Nándor Szabó – gitara, spev, Gábor Oravec – basgitara (od augusta 2009), Oliver Kobák – gitara (od mája 2010). Web: www.semiholsen.com.

 

16. novembra, 16.30, Lofflerovo múzeum, Alžbetina 20, Košice

Pieseň piesní. Výstava Otta Szaba. Obrazy inšpirované Bibliou, výsledky kontemplácií, hľadaní súvislostí. O mentelných a nezmenitelných. Maľby, farebné plochy, čiary, znaky. Otto Szabó študoval na Akadémii výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1988 až 1994. Jeho učiteľmi boli umelci ako Jozef Lebiš, Igor Rumanský, Vojtech Kolenčík, či Robert Janovič. Zaoberá sa voľným umením, sochárstvom a ilustrovaním kníh. Je učiteľom v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a zakladateľom a predsedom občianskeho združenia Rovás. V poslednej dobe sú jeho práce sakrálneho charakteru. Namaľoval niekoľko obrazov, ktoré sú umiestnené v slovenských a maďarských chrámoch, ale medzi jeho diela patria aj oltárne kríže, svietniky a iné sochárske diela. Web: www.otto.szabo.eu

 

17. novembra, 18.00, Štúdio Márai Divadla Thália, Košice

Ďakujem, dobre je dobrý titul i krátky hraný film Mátyása Priklera, ktorý na ploche štyridsiatich minút vypovedá o vzťahoch v dnešnej rodine. Jeho absolventský film Ďakujem, dobre mal prezentáciu v rámci sekcie študentských filmov na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. získal Cenu slovenskej filmovej kritiky i ocenenie na festivale študentských filmov Early Melons v Bratislave a v apríli národnú filmovú cenu Slnko v sieti v kategórii Najlepší krátky hraný film. Najvýznamnejšie je však jeho zaradenie medzi trinásť súťažných filmov mladých tvorcov sekcie Cinéfondation na májovom vari najprestížnejšom Medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes. Propagačný materiál hovorí, že ide o „nelichotivé a intímne nazretie do života jednej rodiny, v ktorej sa naplno odráža deštrukcia medziľudských vzťahov na pozadí ekonomickej krízy.“ Je to naozaj krutá výpoveď o intímnych veciach. Ten príbeh by sa mohol odohrávať hocikde u nás, ale režisér ho zasadil do prostredia príslušníkov maďarskej menšiny, ktoré mu je najbližšie, a tak sa prelína slovenčina s maďarčinou a prevažujú maďarskí hereckí predstavitelia. 

 

 

Rovás. o.z.