ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Otvorený depozitár

redaktor: Slávka Kittová 2011-09-17

 

OTVORENÝ DEPOZITÁR
Iniciačná zbierka Galérie Cypriána Majerníka

 


Galéria Cypriána Majerníka, pôvodne založená v roku 1957 a po osemročnej odmlke nanovo otvorená v roku 2008, predstavuje prvý vážnejší krok k naplneniu vlastného „nedokončeného projektu“. Týmto krokom je založenie zbierky galérie, ktorú zároveň súhrnne prezentujeme ako stálu expozíciu Otvorený depozitár. Poloha projektu, teda čohosi, čo sa deje, čo je v pohybe a čo nie je zvnútra ani zvonku uzatvorené, je našej galérii vlastná. Založenie zbierky na druhej strane vysiela jasný signál, volá predovšetkým po inštitucionálnej stabilizácii, ktorá je v oblasti umenia na Slovensku aj dvadsať rokov po revolúcii marginalizovaná a rozporuplná.
Výnimočný ohlas a zameranie pôvodnej Galérie mladých s viac ako 50-ročnou tradíciou, významom a kvalitou rezonujúcimi dodnes, inšpirovali aj umenovedné východiská novej zbierky. Nie je štandardne vymedzená médiom či určitým výtvarným smerom, ani ohraničená regionálne. Zameriava sa prvotne na juvenílie významných osobností slovenského výtvarného umenia v generačnom spektre od staršej po nastupujúcu vlnu mladých progresívnych umelcov. Má ambíciu byť doslova otvorenou platformou, vytvárajúcou vlastnú autentickú mapu a zdôrazňujúcou osobitný príbeh jednotlivých zastúpených autorov a diel, než vopred kanonizovaný okruh foriem alebo tém umenia.
Východiskom pre zastúpenie v zbierke vo vzťahu k silnej tradícii pôvodnej galérie sa napokon nestala ani účasť výtvarníkov na jej minulom programe – či už kolektívnych alebo samostatných autorských výstavách. Avšak väčšina z tých, ktorých dnes bez akýchkoľvek pochybností považujeme za kľúčových predstaviteľov slovenského umenia druhej polovice 20. storočia a súčasnosti, mala práve tu svoje prvé výstavy a nosné samostatné prezentácie. Nová zbierka Galérie Cypriána Majerníka, zostavená pritom bez zámeru mapovať len tento okruh umelcov a tendencií, jednoznačne potvrdzuje jej nezastupiteľné miesto v dejinách a praxi nášho umenia. Dôkazom sú najmä tu prítomní autori staršej a strednej generácie.
Aktuálny súbor diel pozostáva výhradne z darov autorov galérii. V prvotnej získanej kolekcii prezentuje diela Jany Želibskej, Júliusa Kollera, Květy Fulierovej, Jána Mathého, Vladimíra Popoviča, Rudolfa Filu, Juraja Meliša, Milana Adamčiaka, Vladimíra Havrillu, Daniela Fischera, Ľubomíra Ďurčeka, Viktora Hulíka, Veroniky Rónaiovej, Petra Rónaia, Karola Weisslechnera, Michala Murina, Pavlíny Fichty Čiernej, Antona Čierneho, Patrika Kovačovského, Ilony Németh, Petra Janáčika, Doroty Sadovskej, Viktora Freša, Svätopluka Mikytu, Stana Masára a Ivany Slávikovej. Ich spoločný vklad do tohto nového akvizičného projektu vnímame predovšetkým ako umelecko-spoločenské a inštitucionálne gesto. To spolu iniciuje a kreuje novú tradíciu, opierajúc sa pritom pevne o kvalitu, vplyv a odkazy minulej.
Z výtvarného hľadiska zbierka ako celok vytvára pluralitný, takpovediac „3D“ obraz súčasného slovenského umenia – zahŕňa grafiku, maľbu, fotografiu, objekt, sochu či netradične aj video. Toto hybridné mediálne a napokon aj tematické spektrum rôznorodých prác je ďalej posilnené zahusteným kabinetným spôsobom inštalácie celej zbierky v jednej miestnosti galérie. Dôraz kladený na juvenílie pritom nadväzuje na ostatné zameranie galérie na mladý výtvarný prejav, ktorý má spravidla významný anticipačný charakter, uvádza umelca na scénu a načrtáva jeho budúce smerovanie. Táto zdanlivo vratká, ešte nestabilizovaná plocha umenia však predpokladá hlavne nezaťaženosť a vzácnu autenticitu, ktoré sa stávajú zdrojom budúcnosti.

 

Nina Vrbanová
kurátorka zbierky a stálej expozície