ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Obydlia

redaktor: milk 2011-07-13

 

OBYDLIA

 

Vystavujúci autori: Zuzana Ulmanová, Stanislav Gurník

 


Výstava predstavuje práce dvoch mladých výtvarníkov - sochárov, ktorých spája okrem rovnakej katedry na VŠVU do istej miery aj príbuzná téma prezentovaných prác. Obaja sa v nich zaoberajú vlastným životným príbehom, s dôrazom na problém osobného priestoru a vzťahov s okolitým svetom.

 

Prístup Zuzany Ulmanovej (1982, absolventka ateliéru S.O.S.- „Aj plochá socha“ doc. Jána Hoffstädtera) v jej diele Autoportrét je introvertný, zameraný viac na vlastné duchovné prežívanie sveta, ktorý autorka uchopuje prostredníctvom zberateľskej vášne. Zbiera pritom všeličo - od kameňov a minerálov, cez starožitnosti až po vyhodené staré klince. Týmto „fragmentom sveta“ vo vystavenom diele vtlačila poriadok a štruktúru prostredníctom mandál, ktoré z nich vytvorila. Aby bolo symbolické „privlastnenie si“ sveta (a zabývanie sa v ňom) úplnejšie, dala Zuzana mandalám formu autoportrétov, z ktorých každý vyjadruje určitú časť jej osobnosti. 

 

Stanislav Gurník (1987, študent ateliéru Socha v architektúre a vo verejnom priestore Mgr. Art. Patrika Kovačovského) rieši problém osobného priestoru z pohľadu vzťahov v rámci rodiny a domova, ktorý môže byť na jednej strane tradičným bezpečným útočiskom, inokedy sa však stáva takmer nepriateľským územím, pred ktorým sa treba chrániť (ako to symbolicky ukazuje dielo Hniezdo). Video Tichá domácnosť, ktoré vzniklo špeciálne pre túto výstavu, nadväzuje na Hniezdo a tematizuje napätie medzi intímnym prostredím domova a pocitom odcudzenosti, ktorý v ňom môže prevládnuť.

 

Názov výstavy Obydlia implikuje predstavu skutočného aj imaginárneho priestoru, ktorý si každý človek potrebuje neustále vytvárať ako nevyhnutnú podmienku fungovania vo svete. Symbolickým vyjadrením tohto priestoru je kruh, ktorý sa na výstave objavuje jednak v podobe mandál, ale sčasti aj v pôdoryse a konštrukcii hniezda. Toto kruhové usporiadanie, dané našim telom, okolo ktorého sa rozkladajú všetky veci, zároveň možno chápať ako základnú štruktúru nášho vzťahu k svetu. Je to práve táto nevyhnutná „situovanosť“ každej ľudskej bytosti (v širokom zmysle slova), ktorá je nosnou témou aktuálnej výstavy.

 

(z tlačovej správy)

 


Kurátorka: Alexandra Tamásová
Miesto konania: Galéria 23%, Záhorská Bystrica
Trvanie výstavy: 15. 9. – 20. 10. 2011