ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Interventions

redaktor: Richard Kitta 2011-08-16

 

INTERVENTIONS
Girolamo Marri & Miho Sato

 

 

Výstava INTERVENTIONS je prvou prezentáciou umelcov Girolama Marri a Miho Sato na Slovensku. Väčšina diel talianskeho umelca pôsobiaceho v Shanghai, Girolama Marri (1980, Rím) pramení v záujme o vzťah medzi starými a nastupujúcimi ekonomickými systémami východnych krajín (či už ide o krajiny bývalého socialistického bloku alebo ázijské štáty) v novom globalizovanom scenári. Skúma kultúrne a sociálne disharmónie, strety medzi “Východom” a “Západom”. Fenomény ako nekomunikovateľnosť, nedorozumenie, pokrytectvo, izolácia považuje za východiská, ktoré následne reflektuje vo svojej tvorbe. Na výstave v Galérii SPACE pojednáva o týchto problematických okruhoch a aplikuje ich na súčasnú kultúrno-spoločenskú situáciu.
Girolamo Marri predstaví niekoľko videí (z ktorých jedno vzniko v lete 2011 v Bratislave) inštalácie, fotografie a performance. Predstaví aj sériu malieb (akryl a ceruzka v kombinácii s písanym textom), ktoré, podobne ako videá, ironicky komentujú komunikačný kód vizuálneho umenia.

 

Japonská maliarka Miho Sato žijúca v Londýne predstaví najnovšie maľby, ktoré sú vyjadrením skúseností umelca žijúceho v úplne odlišnom kultúrnom prostredí, do ktorého komunikačného kódu nikdy celkom neprenikne.
Miho Sato (1967, Tokyo) zastáva v rámci súčasnej britskej maľby špecifickú pozíciu. Hoci svoje štúdiá uskutočnila v Londýne, jej japonský pôvod je dôležitým inšpiračným zdrojom pre jej tvorbu, v ktorej spája tvrdosť a vypočítavosť západného sveta s východnou spiritualitou a pokojom. Sato pracuje výlučne v médiu maľby, čerpajúc námety z jej bezprostredného okolia – každodenné banálne situácie, rutinné úkony, detské hry – to všetko sa objavuje na jej čistých, jednoduchých, detailov a bližších charakteristík zbavených obrazových kompozíciách. Sato diváka konfrontuje s výjavmi zasadenými v neurčitých, ťažko definovaných prostrediach obývaných snovými postavami bez tvárí, ktoré opakovane vykonávajú  jednoduché činnosti. Ponúkajú iný svet, pomalý, pokojný, meditatívny, ktorý je protikladom k uponáhľanému životu dneška. Obrazy Miho Sato majú zároveň hlboký ľudský rozmer, plný existenciálneho nepokoja a otázok o podstate a zmysle života v 21. storočí - v dobe informačného boomu, genetických manipulácií, sociálnych sietí, straty vlastného súkromia, s všade prítomnými CCTV kamerami.

 

 

kurátorky: Lydia Pribišová & Katarína Slaninová
miesto: SPACE, Velehradská 7/A, Bratislava
trvanie výstavy: 24.9. - 21.10. 2011

 


zdroj: artycok.tv