ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Objavenie pomalosti

redaktor: sk 2011-09-14

 

OBJAVENIE POMALOSTI

 


Výstava „Objavenie pomalosti“ reflektuje súčasné prejavy pomalosti, jej kvality a formy a jej vzťah k realite. Oživuje záujem o iné vnímanie a prežívanie plynutia času ako pripúšťa súčasná paradigma. „Ak si človek chce vychutnať, pamätať alebo predĺžiť okamih, pohybuje sa a počína si pomalšie. Naša epocha sa však oddáva démonovi rýchlosti a preto sama na seba tak rýchlo zabúda“ (M. Kundera). „Pomalosť“ sa na výstave vynára z diel vybraných autorov cez vizuálno-zvukovo-textový spektákel, nie explicitne, ale v zmyslových a intelektuálnych náznakoch, ako abstraktná, ťažko uchopiteľná kvalita.

 


Kurátori: Dorota Kenderová a Jaroslav Varga
Miesto konania: Tabačka Kulturfabrik, Košice
Trvanie výstavy: 20. 10. - 20. 11. 2011
Vystavujúci umelci: Piotr Blajerski, András Cséfalvay, Cristina David, Petra Feriancová, Michal Hoepfner, Katarina Hrušková, Lucia Mičíková, Katarína Poliačiková, Tomáš Šoltýs, Dominique Rey

 


Galéria HIT vznikla v roku 2003 a bola prvou „artist-run“ galériou na Slovensku. Od svojho založenia úspešne napĺňa funkciu otvoreného fóra – platformy, umožňujúcej spravidla novej generácii umelcov prezentáciu a realizáciu autorských projektov. Fexibilne reaguje na impulzy umeleckej scény a mapuje, s tým súvisiace relevantné, sociokultúrne fenomény. Aktivity galérie umožňujú odbornej i širokej laickej verejnosti konfrontáciu s aktuálnymi trendami súčasného vizuálneho umenia. Majú za cieľ dynamizáciu lokálnej umeleckej scény a súčasne podnietenie interkulturálnej a medzinárodnej výmeny, motivujúcej vznik nových projektov. Hlavným cieľom je rozširovanie povedomia o súčasnom umení na Slovensku a v okolitých krajinách, kultúrna výmena, vytvorenie platformy pre diskusiu o rôznorodých prejavoch súčasného umenia v stredoeurópskom kontexte, ako aj realizovanie projektov v spolupráci so širším umelecko-teoretickým okruhom s generačnými presahmi.

 


zdroje:
www.galeriahit.com
www.tabacka.sk
www.moonride.sk