ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Milan Paštéka (z tvorby)

redaktor: sk 2011-11-04

 

Milan Paštéka : Z tvorby

 


Milan Paštéka (21. máj 1931 – 23. september 1998) bol jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov 20. storočia. V tomto roku by sa bol dožil 80. narodenín. Galéria Cypriána Majerníka pri tejto príležitosti pripravila výber z jeho maliarskej a grafickej tvorby.

 

Milan Paštéka bol v kontexte nášho kultúrneho – teda nielen výtvarného – života neprehliadnuteľnou osobnosťou. Skutočnosť, že patril medzi mimoriadne talentovaných maliarov, potvrdil už počas šesťdesiatych rokov záujem najvýznamnejších slovenských i českých kritikov o jeho tvorbu: venovali sa jej Radislav Matuštík, Tomáš Štrauss, Eva Šefčáková, Václav Zykmund, Ján Bakoš, Iva Mojžišová, rovnako ako kurátori výstav galérií, a to predovšetkým Galérie mesta Bratislavy, kde jeho prierezovú výstavu roku 1965 pripravil Fedor Kriška. Kolekciou diel, ktorú na nej predstavil, sa odklonil od poetiky Skupiny Mikuláša Galandu, s ktorou ho spájali jeho začiatky, a zaradil sa do aktuálnej tendencie novej figurácie. Vyhovovali mu predovšetkým jej filozofické, existencializmom inšpirované východiská, jej sústredenie sa na človeka, jeho zraniteľné vnútro i neistý osud v rámcoch súčasnej odcudzenej civilizácie. Figurácia na dlhé desaťročia určila výtvarný názor Milana Paštéku. Bol bytostným maliarom, ktorý cítil hodnotu farby, energiu gesta a jedinečnosť rukopisu. Bol skvelým kresliarom a grafikom, ktorý dokázal majstrovsky zvládnuť tieto skromné techniky.

 

Paštékove diela nepôsobia prvoplánovo: vizuálna krása, ktorú dokázal ako autor sprostredkovať, bola hranicou, pred ktorou zastal, aby nezatienila posolstvo, na ktorom mu záležalo. Vyhýbal sa rutine. Počas osemdesiatych rokov sa zámerne venoval aj keramike a vytváral diela blízke neškolenému prejavu. V záverečnom období opustil figuráciu v mene hľadania hlbšieho zmyslu maľby ako takej. Zároveň sa viac ako iní umelci venoval filozofii, čítal a prekladal aktuálnych svetových postmoderných autorov. Výrazným vkladom do uvažovania o zmysle umenia sú aj jeho publikované i nepublikované texty.

 

(z tlačovej správy)


Kurátorka: Zuzana Bartošová
Miesto konania: Galéria Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
Trvanie výstavy: 12.11.2011 – 3.12.2011