ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Quasars Ensemble

redaktor: Slávka Kittová 2011-06-29

 

QUASARS ENSEMBLE


Komorné zoskupenie Quasars Ensemble založil v roku 2008 skladateľ Ivan Buffa za účelom naplnenia interpretačnej idey, akú zdieľal s hudobníkmi svojej generácie. Odvtedy sa súbor prezentuje na domácich aj zahraničných pódiách a uvádza diela svetovej literatúry, ako aj tvorbu  slovenských skladateľov, z ktorých viacero priamo pre Quasars Ensemble napísalo niekoľko úspešných diel.
Prvou skladbou, napísanou pre Quasars Ensemble bol Strach Martina Burlasa, za ktorú bol skladateľ odmenený cenou J.L.Bellu. Medzi priority súboru však patrí taktiež konfrontácia repertoáru baroka, klasicko - romantickej epochy s celkom novými skladbami (projekt "Bach v kontexte" a pod.), ako aj prezentácia dôležitých ansámblových diel 20. storočia. Dramaturgická koncepcia koncertných programov preferuje tematickú jednotu skladieb, priestor je venovaný aj skladbám mladých autorov.
Súbor pravidelne hosťuje  na festivaloch v Nemecku, Rakúsku, Portugalsku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku či v Českej republike.  Okrem účinkovania na najvýznamnejších festivaloch a abonentných filharmonickýh koncertoch na Slovensku realizuje aj vlastné cykly koncertov v Bratislave, v menších mestách po celom Slovensku ako aj festivalový projekt Quasars Ensemble & Košice.
Z množstva realizovaných nahrávok pre vydavatelstvo HEVHETIA vzišlo CD s názvom "Contemporary Reflections" s dielami súčasných svetových aj slovenských skladateľo. Pri príležitosti 100. výročia úmrtia G.Mahlera so sólistkou Petrou Noskaiovou sa pripravuje CD s konfrontáciou symfonických  kompozícií G.Mahlera, C.Debussyho v komorných úpravách A. Schönberga s piesňovým dielom A. Albrechta.  Profilové nahrávky V. Bokesa či L. Borzíka boli realizované Hudobným fondom.
Tohto roku bol  Quasars Ensemble odmenený štipendiom, vrámci ktorého sa v roku 2012 stane jedným zo sídelných komorných súborov vrámci Letných kurzov v nemeckom Darmstadte.

 


Info:   www.quasarsensemble.sk

 

 

Termín konania koncertu: 15. 11. 2011 o 19:00 hod.
Miesto konania: Štúdio SRo, Moyzesova 7, Košice

 

 


Program:

 


Gustav Mahler (1860 -1911) - Klavírne kvarteto a mol (1879)

 


Gaspar  Cassadó
(1897-1966) – Suita pre sólové violončelo (1926)
 
Preludium-fantazia
Intermezzo e Danza Finale

 

 

Alexander Albrecht (1885 – 1958) – Andante amoroso pre sláčikové trio (1958)

 


J. Podprocký ( 1944) - Expresie Op. 6 pre husle a violu (1966, výber)
 
- Moderato con  moto
- Adagio. Allegro con anime

 


Jean  Francaix (1912-1997) – Sláčikové trio (1933)
I. Allegretto vivo
II. Scherzo
III. Andante
IV. Rondo.Vivo

 

 

 

Účinkujú:

 

QUASARS ENSEMBLE:

Marek Zwiebel – husle,  Peter Mosorjak – husle, Peter Zwiebel –viola,
Andrej Gál - violončelo, Diana Buffa - klavír