ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Česká maľba 21. storočia

redaktor: sk 2011-12-25

 

Česká maľba generácie nultých rokov 21. storočia

 


Po výstavách, ktoré predstavili českú maľbu generácií 80. a 90. rokov 20. storočia, prichádza Wannieck Gallery s ukážkou zaujímavých autorov, ktorí vstupovali (a vlastne stále ešte vstupujú) na českú výtvarnú scénu v priebehu nultých rokov 21. storočia. Teda v dobe, ktorá do istej miery ešte stále trvá. Výber takýchto autorov je o to obtiažnejší, že niektorí z nich doteraz neukončili štúdium na vysokých výtvarných školách a ukážka tvorby vzniknutej v mikroklimate Akadémie či vysokej školy nutne nemusí, aspoň v niektorých prípadoch, odrážať skutočnú kvalitu, ktorá v tvorbe toho ktorého výtvarníka je. Napriek tomu sme sa rozhodli takúto výstavu usporiadať, aj keď s pochopiteľnou (ale zároveň vedomou) mierou rizika.
Na rozdiel od maľby generácie 80-tych rokov, ktorá bola určovaná na jednej strane postmodernými tendenciami (aj keď nie výlučne nimi) a na druhej strane v podstate už dokonávajúcou socialistickou totalitou a generácie 90-tych rokov, pre časť ktorej bol - aspoň spočiatku - určujúci výtvarný názor označený termínom Česká abstraHce, chýba maľbe súčasnej mladej generácie v podstate akýkoľvek jednotiaci prvok či názor. Dalo by sa všeobecne povedať, že malovať je v podstate možné čokoľvek. Rozhodujúca je iba miera originality a samozrejme zároveň kvality. To na jednej strane môže pôsobiť do istej miery „oslobodzujúcim“ dojmom, zároveň ale stála prítomnosť kritéria „kvalita“ koriguje túto zdanlivú šírku záberu. Inými slovami, napriek značnému uvolneniu zostáva otázka kvality a originality rozhodujúcim kritériom.

Ak hovoríme o „šírke záberu“, núka sa otázka bližšieho vysvetlenia. Týka sa táto šírka rôznych prístupov k maľbe? Alebo tém, ktoré sú najčastejšie v obrazoch rozoberané? Prípadne niečoho iného? Pri zdôraznení momentu kvality, ktorý je samozrejme prvoradý, existuje skutočne niekoľko polôh, v ktorých sa „šírka záberu“ prejavuje. Na tomto mieste by sme ale chceli uviesť predovšetkým tematické aspekty, v ktorých je táto šírka na prvý pohľad najzreteľnejšia.
Takže čo sa týka námetov a tém, pokrývajú možnosti výberu veľmi široké spektrum. Od surreálnych tendencií po geometriu, od citácií významných autorov minimalizmu a modernizmu vôbec po variovanie gotických alebo barokových obrazov, od streetartových a graffiťáckych spôsobov maľby až po čistú abstrakciu, od raného Chagalla až po dokonalú, v podstate realistickú kresbu. Nie je možné rozoberať práce všetkých autorov, tak vyberáme aspoň niekoľko typických.

Luděk Rathouský vychádza vo svojej tvorbe z obrazov Majstra Vyšebrodského oltáru. Vychádza, cituje témy a motívy, ale zároveň obrazy alebo motívy pretvára a vlastne logiku gotickej maľby prekračuje a rozvíja. Evžen Šimera pracuje so „stekajúcou kvapkou farby“ a jeho, na prvý pohľad by sa dalo povedať geometricky poňaté obrazové plochy, posúvajú nielen tematicky, ale aj čisto technicky spôsob vyjadrenia z hľadiska techniky maľby. Václav Girsa je na prvý pohľad silne expresívne tvoriaci umelec, ktorý však nezostáva len pri klasickej expresii. Humor, úškľabok, trebárs aj spochybňovanie seba samého ako tvorcu v spojení s používaním rôznych alternatívnych materiálov a „vychytávok“ posúvajú jeho práce do akéhosi divokého a satirického vír. A Jakub Matuška? Graffiťácky Maskér? Tvorba prenesená na plochu plátna a tým aj akosi “kultivovaná“? Aj to je, oproti 90. rokom, veľmi výrazný posun. Ako tematický, tak i „cítením“ tvorcu. Toľko teda niekoľko konkrétnych ukážok.

Ešte pár slov k výberu umelcov. Voľba kurátora výstavy je samozrejme subjektívna. Lepšie povedané, vychádza z jeho subjektívne cítených priorít. A zároveň je jasné, že iný kurátor by výber urobil s čiastočnými zmenami, proste do určitej miery inak. Zaradil by do výstavy napríklad obrazy Jaromíra Novotného alebo Milana Housera. Zvažoval by účasť Lubomíra Typlta. Pokiaľ by pre neho boli zaujímaví najmladší tvorcovia, zaradil by napríklad Petra Krátkého či Radima Langera. Tých možností je viac. To však nemôže spochybniť legitimitu vybraných umelcov a ich zostavenie pre prebiehajúcu výstavu.

Maľba Nultej generácie 21. storočia je síce špecificky nová, zároveň ale vychádza či nadväzuje na predchádzajúce obdobie a jeho výtvarné prejavy. Má vo svojom strede rad zaujímavých tvorcov a, napriek doterajšiemu nie celkom úplnému možností, sľubuje, že sa zaradí svojou úrovňou na úroveň špičkových maliarskych prejavov predchádzajúcich  projevům předcházeících generácií.

 


Miesto: Wannieck Gallery, Brno, Česká Republika
Trvanie výstavy: 12.10.2011 - 5.2.2012

 

 

zdroj: http://www.wannieckgallery.cz