ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Elementárne blues

redaktor: Zk 2012-02-07

 

ELEMENTÁRNE BLUES
Boris Ondreička

 


Boris Ondreička (1969) v Galérii HIT otvorí svoju samostatnú výstavu, ktorá ho predstaví ako umelca a kurátora. Ondreička – umelec, ktorý sa kontinuálne zaoberá otázkami prúdu percepcie / recepcie, ich postprodukcie a výslednej reprodukcie či interpretácie, pričom jeho primárnym prostriedkom tvorby je „text“ (písaný, hovorený, či spievaný...).

 

Realita, Christian? je video-záznamom projektu iniciovaného Dorou Kenderovou a Jarom Vargom /Galéria HIT/, ktorý Ondreička kurátorsky pripravil pre košickú Kulturfabrik Tabačka v decembri 2011. Ondreička pozval svetoznámeho nemeckého etnofarmakológa, antropológa (s aprobáciou v psychoaktívnych látkach) Christiana Rätscha, aby hovoril o koncepcii reality stredo a juhoamerických kmeňov, predovšetkým skúsenosťou Ayahuascas.

 

Ondreička sa kontinuálne zaoberá otázkami (dvojsmernosti) prúdu percepcie / recepcie, ich postprodukcie a výslednej reprodukcie / interpretácie / reprezentácie a pamäte, chápania a popierania, „pravdy“, kde sa pohybuje medzi metodológiami psychológie a estetiky, polemiky prirodzenosti a morálky, odbornosti a laickosti, privátnym a verejným, poetickým a politickým, orientácie a dezorientácie, „vysokým“ a „nízkym“...

 

Primárnym prostriedkom jeho tvorby je v poslednom desaťročí „text“ (ako písaný, tak hovorený, spievaný...). To sa priamo prejavuje v aktuálnej 2-projekcii / video-inštalácii „Elementárne Blues“, ktorú vytvoril pre Galériu Hit. Je to premiéra vizuálnej textovej (a zvukovej) kompozície, čo využíva obligátny prezentačný softwear Powerpoint (Ondreička permanentne tvorí formy, čo nazýva „ppt.básne“). Jej zdrojom je skladba „What were the chances“ od amerického pesničkára Damiena Juradoa, ktorú Ondreička analyzuje a zovšeobecňuje v širších historických rámcoch tradícií „blues“ (zásadných pre súčasnú hudbu)(aj vlastnou skúsenosťou speváka a textára), pričom termín „blues“ sa vzťahuje ako k druhu hudby, tak k druhu psychického rozpoloženia (až poruchy). Vnútorne prebiehajúcou líniou textu je sledovanie „rodu“ silne ukotvenom v (slovenskom) jazyku. Výraz „elementárny“ je spojený ako s povahou obsahu, tak aj spôsobom jeho možného vyjadrenia.

 

Pokračovaním otvorenia je inaugurácia Ondreičkovej prvej rozmernej publikácie John Doe & Joe Bloggs; Spoken Word / Written World (HI! Lo.) (editor Vít Havránek) v Next Apache na Panenskej ulici 22, kde spolu s Havránkom predvedú prednáško-performanciu.

 


Boris Ondreička
ELEMENTÁRNE BLUES
v kurátorskej koncepcii Dory Kenderovej & Jara Vargu
&
"REALITY, CHRISTIAN?“, 2011,
v kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku

 
Miesto konania výstavy: Galéria HIT, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava

 Trvanie výstavy: 29. 2. 2012 - 29. 3. 2012

 

 

zdroje:
www.citylife.sk
http://www.galeriahit.com/index.php?Idx1=3&Idx2=2&id=61