ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

THE SECOND DOOR

redaktor: Slávka Kittová 2012-02-08

 

THE SECOND DOOR
Vlasta Žáková

 


Tvorba Vlasty Žákovej (*1981, Rožňava) patrí k výrazne osobitým prejavom domácej výtvarnej scény ostatných rokov. Radí sa do okruhu autorov košickej školy a jej vizuálny prejav je charakteristický najmä novou koncepciou klasického závesného obrazu, ako aj mäkkej plastiky – objektu. Ešte počas štúdia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (ateliéry Z. Prokopa a R. Sikoru) Žáková zaujala teoretikov i výtvarné publikum najmä inovatívnym aplikovaním textilu a výsostne „ženskej“ autorskej techniky vyšívania do sféry estetiky súčasného obrazu. Rafinovaným a zároveň mimoriadne precíznym postupom ručného a strojového šitia, vrstvením textílií, šrafovaním či tieňovaním prostredníctvom látok a nití, dosahuje presvedčivú ilúziu vernú efektu média kresby či maľby. Tradičný charakter 2D obrazu tak Žáková posúva do ambivalentnej výrazovej polohy, stojacej na pomedzí kresby a textilného obrazu (artprotisu), plošnosti a plastickej asambláže, statickosti a procesuálnosti (akčnosti) zároveň.

 

Ranej fáze jej umeleckého programu dominuje pomerne bohatá séria obrazov, zachytávajúcich rôzne sekvencie – akoby fotografické výseky obnaženého nočného života mladých ľudí, momentky vzťahov odohrávajúcich sa v prostredí permanentnej divokej párty, diskoték a pod. Fázu nadšenia a azda i úprimnej „oslavy“ socio-kultúrnej zábavy tohto typu, ktorú charakterizujú dynamické pestrofarebné figurálne kompozície (napr. Nezabudnuteľné dievčatá, 2006), však zakrátko strieda sugestívny motív vyčerpanosti, vyprahnutosti a tiež kritickej autoreflexie. Zdanlivo bezproblémová a idealizovaná narácia sa vo výraze mení na svoj opak. Autorka upriamuje pozornosť na negatívny obraz (seba)devastácie mladých pod prizmou falošnej a de facto nikam nevedúcej vyprázdnenej zábavy. Radikálnym vyjadrením tohto – do veľkej miery aj osobne ladeného – prehodnotenia sa stáva známa viacfigurálna textilná plastika Lilith v akcii (2009), ktorá spolu s tematickým obratom anticipuje aj logický presun Žákovej tvorby do 3D priestoru.

 

Okrem naratívnych figurálnych obrazov a portrétov, ktorých predlohou sa často stávajú autorkine autentické zážitky či naopak obrazy apropriovaného súkromia (napr. fotografie sťahované z internetu a sociálnych sietí), nájdeme u Žákovej aj líniu zameranú na abstraktný textilný obraz. Táto poloha sa zvýznamňuje na úrovni túžby po úniku či abstrahovaní konkrétnych obsahov a príbehov, nesúcich často negatívne a ťaživé konotácie (motív vyprázdnenosti a bezcieľnosti života). Príbuzne možno chápať aj jej aktuálnu autorskú výstavu pod názvom The Second Door. Premiérovo predstavuje viacero nových diel, ktoré autorka v koherentnej priestorovej inštalácii mixuje s prácami staršieho dáta a zároveň inej ikonografie, tematiky. Vytvára až scénografickú kompozíciu obrazov a mäkkých plastík so symbolikou vykročenia do nového prostredia životnej skúsenosti a tematiky vizuálnej tvorby súčasne. Obrazovú naráciu teraz premieta do významotvorného spôsobu inštalácie diel v galerijnom priestore, ktorý sa stáva zhmotnením opúšťania minulých tém a foriem, ich konfrontácie so vstupom „do druhých dverí“.

 

Ako nová ideová paradigma Žákovej tvorby sa na výstave ukazuje odklon od fyzického či zážitkového sveta k symbolickému, mentálnemu, azda až duchovnému. Tento výraz autorka posilňuje sugestívnym vizuálnym riešením výstavy, kedy sériu diel, pojednaných výhradne v čierno-bielom spektre, necháva v tme galérie vyniknúť pod UV svetlom. Vizuálny klam a efekt virtuálneho (dematerializovaného) obrazu a rovnako priestorových realizácií využíva na jednej strane typický svetelný atribút diskoték a nočnej barovej zábavy, no v kontexte aktuálnej výstavy ho možno vnímať skôr ako metaforu podvratne atraktivizovanej „rozlúčky“.

 

Nina Vrbanová
kurátorka výstavy

 


Kurátorka: Nina Vrbanová
Miesto konania výstavy: SODA gallery, Zámocká 34, Bratislava
Trvanie výstavy: 7. 3. – 30. 3. 2012

  

 

Vlasta Žáková narodená 1981 v Rožňave, žije a tvorí v Bratislave. Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (2000–2006), študijný pobyt na Fakulte umení VUT v Brne (2003).
Takmer paťdesiat prezentácií na kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí (Heilbronn, Brno, Praha, Zlín). Samostatné výstavy v Košiciach (2006, 2009), v Bratislave (2008) a v Trnave (2010). Z ocenení: finalistka Ceny 333, Národná galéria Praha 2008; čestné uznanie na bienále mladého umenia Skúter II, GJK Trnava 2009.

 

 

zdroje:

http://www.sodagallery.sk/

www.kamdomesta.sk

www.citylife.sk