ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Počujem padať sneh

redaktor: Slávka Kittová 2012-02-09

 

Počujem padať sneh...
Emöke Vargová

 


Obdivuhodná skúsenosť Emőke Vargovej z rôznych médií akoby vytvárala možnosti týkajúce sa uchopenia vlastných predstáv. Tento prejav charakterizuje niečo ako výhľad z okna, zachytávajúci priestor naplnený všetkým možným až po siluety predmetov jednotlivých vecí tvoriacich zásadný obsah prelievajúci sa do intímnej zdeliteľnosti istôt. Neprispôsobovanie sa vlastným želaniam, alebo skôr vôľa nepatriť k niečomu a možno aj nikam. Tu sa jej zreteľne vynárajú možnosti, ako sa inak túlať svojvoľne v krajine umenia a pritom sa zároveň usilovať aby to tak nebolo. To vôbec nie je jednoduché. Aj keď z času na čas nás rovnaké argumenty privádzajú k presvedčeniu, že to tak nemusí byť.

 

Každá nová výstava nás privádza k možným novým riešeniam, napriek tomu, že to, čo bolo dosiahnuté, je platné stále a že to nie je a ani nebola strata času. Naopak. Jednoducho prítomnosť a účasť autora sú nespochybniteľné.

 

Text, rovnako ako obraz, je médium. Prenosnosť významu z jedného na druhý je možná len tak, že sa vyhneme predsudkom (M. Petříček). Svojím spôsobom je to pasca. Nedá sa totiž jednoznačne nahrádzať význam jedného významom druhého. Sú to prosto rozdielne médiá a teda ide o iný slovník. Preto je dôležité udržať si istý nadhľad. Nie vždy sa dajú hranice prekračovať niečím bežne zaužívaným. To však neznamená, že bez prekročenia hraníc sa takpovediac lepšie nezorientujeme. A máme tu ešte aj telesnú skúsenosť, ktorá je dôkazom, že z času na čas by sme pri rekonštrukcii vedomia mali na to pamätať.

 

Pôsobivosť, ktorá sa tu prezentuje, len zriedkakedy berie na vedomie toho, kto sa chcek nej priblížiť. Prostredník je vždy v nevýhode napriek všetkým priaznivým okolnostiam. Napriek tomu hranice nášho poznania vymedzuje skúsenosť a tá sa nedá prekročiť. To znamená, že hoci to nemôžeme dokázať, existujú indície, nevyhnutné predpoklady, že to tak je. A asi na tom treba neochvejne trvať. Môžeme tomu len uveriť a snáď to aj objaviť pomocou vlastných volieb a vlastného konania.

 

Obmedzil som poznanie, aby som tak urobil miesto „pre vieru“, hovorí Kant. Autorita sa už nenachádza mimo nás, ale priamo v nás, v našom vnútri.Emőke Vargová má osobitné miesto v tomto mojom uvažovaní už aj preto, že napriek racionálnym mentálnym danostiam je jej schopnosť empatie viditeľná. Neopakuje viditeľné, ale robí viditeľným (P. Klee). Je to tak spravodlivejšie, čo je, samozrejme, niečo iné ako výhodnejšie. Teda niečo poznávať a viac tvrdiť. Zdá sa mi že táto poznávacia schopnosť je už dospelá. Svet umenia je predsa svetom hodnôt, alebo nie?

 

Marián Mudroch

 


Kurátor: Marián Mudroch
Miesto konania výstavy: Galéria  19, Lazaretská 19, Bratislava
Trvanie výstavy: od 16. februára do 11. marca 2012

 


zdroj: www.galeria19.sk