ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Mgr.art Marek Ceglédy

redaktor: Giotto 2006-03-29

 

Fontána Klenovec

ohen

vietor

vietor

voda

voda

počúvadlo

Artista

Dogma

Fontána

Fontána

Kolektívny subjekt

Kolektívny subjekt

Kolektívny subjekt

ŽIVOTOPIS

Osobné údaje: Meno a priezvisko : Mgr.art Marek Ceglédy
Narodený : 26. 3. 1980
Stav: ženatý
Trvalé bydlisko: Gaštanová 9, Podlavice, Banská Bystrica, 974 01
Telefón: 0902 333 900
E – mail: mcegledy@yahoo.com


Vzdelanie: VŠ - Akadémia umení v Banskej Bystrici ( 2003 - 2005 )
Fakulta výtvarných umení
Magisterské štúdium
Odbor: voľné výtvarné umenie
( ateliér prof. Jana Hendrycha akad. soch. )

VŠ - Akadémia umení v Banskej Bystrici ( 1998 – 2003 )
Fakulta výtvarných umení
Bakalárske štúdium
Odbor: sochárstvo
( ateliér doc. Petra Gáspára akad. soch. )

SŠ - Stredná priemyselná škola drevárska ( 1994 – 1998 )
Spišská Nová Ves
Odbor : Výtvarné tvarovanie dreva, drevorezba
( ateliér akad. soch. Miroslava Bonga, akad. soch. Štefana Hudzika )

Výstavné aktivity: Kolektívne výstavy

Drevená skulptúra 1995
Radnica v Levoči

Rezbárke sympózium 1997
Banská Štiavnica
Lesnícka priemyslovka

Výstava maturitných prác, Priestor 1998
Galéria umelcov Spiša
Spišská Nová Ves

( 3 + 1 študent AU ) = CIRKUS4 2001
Dom kultúry v Rimavskej Sobote

( 2 + 3 ) + 1= Au2 2003
Dom kultúry v Rimavskej Sobote

Prezentácia Akadémie umení 2004
Múzeum, Kremnica

Spectroom 2004
Delová Bašta, Trenčiansky hrad


Prezentácia magisterských prác
ohodnotených cenou dekana, 2005
Galéria F
Akadémia umení, Banská Bystrica
Kollárova 28


Sympózium „Skulptúrnenie“
Pohronská Polhora, 2005

Sochárske sympózium 2005
Žiaci prof. J Hendrycha akad.soch.
Zámok Bezdružice, ČR


Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium J.Langera
Špania dolina, 2005