ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Náboženstvo v umení II.

redaktor: Tóth Jóska 2006-05-29

 

Slovo

Modlitba I

Modlitba II

Modlitba III.

To že Bohu zapreli miesto Stvoriteľa a Zákonodarcu malo ďalekosiahle náledky. Problémom umelca bolo čo má maľovať,čo má vidieť, ako môže dospieť k pochopeniu sveta, toho, čo chce maľovať. Z historickej maľby sa stále častejšie stávali akési zidealizované, žánrové obrázky. Umenie salónov odrážalo postoj buržoázie, a umelci vychádzali z pozitivistického prístupu ku skutočnosti, takže maľovali iba to, čo videli v skutočnosti. Títo umelci sa síce stotožňovali s historickým vývojom, ktorého počiatky sú v osvietenstve, ale ich zásady neboli až také radikálne a pritom sa ešte aj hlásali ku kresťanstvu.


Leuys bol maliarom z Antverp. Jeho obraz ľudia modliaci sa pred krížom je s takouto tematikou naozaj vzácnosťou. ľudia na obraze sú zachytení s najväčšou možnou presnosťou. Scéna je vytvorená tak, aby evokovala atmosféru starých zlatých čias, keď ľudia ešte boli naplnení vierou. Autor však najväčší dôraz kládol na veriacich a nie na „predmet” viery. Kríž a aj Kristus vynechal z kompozície. Tento zobrazovací spôsob duchovna pre maliarov devätnásteho storočia sa stáva typickým. Tým, že Krista, Máriu alebo iné kresťanské motívy odsunuli bokom zo zobrazovacej plochy, vyvolávali dojem, že nie sú súčasťou tohto sveta a sú postavení mimo oblasť ľudskej snahy (doslova i obrazne).


Obraz s názvom „Ecce Homo"od slávneho talianskeho maliara Ciseria z roku 1864 je asi jeden z najlepších tohoto druhu. Krista na obraze vidíme iba napoly - zozadu, akoby tu dôležitejšiu úlohu zohrával vojak. Vôbec sa tu nejedná o význam Krista, o význame jeho utrpenia a mučeníckej smrti. Akoby sa tu autor naschvál vyhýbal kresťanskému obsahu tejto udaloti a zobrazuje iba historickú skutočnosť. Obraz odráža nový osvietenský spôsob chápania – nové prijatie pravdy.