ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Šokujúce výjavy ukrižovania

redaktor: Tóth Jóska 2006-07-29

 

detail triptychu z.r.1944

crucifix1

crucifix 2

crucifix 3

Innocent

Natrhnutá hruď, ktorú v preklade paródie ukrižovaného pribili o dosku. Torzo tela, ktoré sa dá spoznať iba pomocou dvoch končatín a postaveného penisu. Sú to asi najcharakteristickejšie črty Baconovej tvorby, podľa ktorého konečný výsledok je pravdivejším a realistickejším obrazom skutočnosti, ktorý udáva zobrazenie pomocou skutkovej podstaty. Obraz je výsledkom takéhoto priameho vplyvu na nevedomie. Človek dokáže prehliadnuť cez povrchné vystupovanie, dokáže „schmatnúť” podstatu vecí. Človek dokáže pochopiť to, čo sa nazýva „pod kožou”, čo sa „skrýva” za priečelím – čo je pod povrchom. Nevedomie neklame, disponuje schopnosťou „schmatnutia” skutočnosti a výsledkom je odhalenie pravdy. Baconovo umenie je figuratívne, vyhýba sa čistému, dekoratívnemu (neutralizujúcemu) aspektu, eo sa nachádza v každom jeho diele. Jeho hlavným problémom je zobraziť to, čo vidíme iba inštinktom. On sám opisuje svoje diela ako obrazy „čujného” spánku (skôr nočnej mory). Čo je podstatné, aby dôkazy naďalej pretrvávali, aby samovrah „v tej chvíli” sa stotožnil so svojím cieľom. Eichmanovský pápež vo svojej sklenenej klietke s otvorenými ústami nepretržite rozpráva, ale absolútne nič nepovie o hrôzach, ktoré učinil (ani si ich neuvedomil). Bacon nemá záujem o imitáciu pohľadu, skôr sa snaží o „prekvapenie skutočnosti”. Tvrdí, že pravda sa skrýva v inštinkte. Existuje jedna zaujímavá dichotómia subjektu – objektu v jeho dielach. Po jednej strane sterilné predmety, ktoré sa nachádzajú v pustom pozadí jeho plátna, na druhej strane stvárnenie ľudí, ich hrôzostrašné živé variácie. Zobrazený vnútorný priestor je skoro vždy očistený od detailov a nikdy nie je abstraktný. Na rozdiel od ľudských postáv, u ktorých umelec nie nenechá na predstavu. Veľmi vedome spíňajú svoju funkciu, udávajú akýsi rámec dopredu stanovenému priestoru. Len o málo obrazoch môžeme povedať,aby v takej miere vyjadrili v umení sa skrývajúcu poetickú silu, ako na jeho slávnom triptychu. Akoby Bacon sa odvtedy nesnažil o nič iné, ako priblížil účinok tohoto diela. Centrum týchto štúdií tvorí určitý nedostatok. Názov pripraví náš vnem, aby sme podľa toho chápali ústredný obraz, aby sme skúsili zodpovedať vysvetl'ujúce slová a namaľovaný obraz. Pri tomto triptychu darmo hladáme vhodný obraz. Oproti tomu sa konfrontujeme s tým, eo je za maľbami a v priamej forme s trojicou mocných, ostrozubých fúrií v rozličných štádiách utrpenia. Keď odmyslíme postavu na kríži a samotný kríž, zostane len architektúra rozdelená do troch samostatných plátien. Toto umiestnenie je charakteristické pre sakrálne diela zobrazujúce Kristovu smrť. Na triptychu za tradičným chápaním sa nachádza aj Božia prítomnosť a smrť krehkého tela. Bacon riadi našu pozornosť na podstatu, na ktorú chce poukázať: na brutalitu človeka proti človekovi, čo dokazuje umučenie tela.